Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Thybos kollegaer støtter institutledelsen

FYRINGSSAG - Den fyrede professor Hans Thybo har fået støtte i sin kamp mod KU's ledelse fra studerende, internationale fagfæller, KU-bestyrelsesmedlemmer og et af verdens førende videnskabelige tidsskrifter. Men hans egne kollegaer fra instituttet har fortsat tillid til den lokale ledelse, selv om de dog ikke vil kommentere Thybo-sagen konkret.

Ifølge Berlingske har medarbejdere og tillidsrepræsentanter på den fyrede professor Hans Thybos nu tidligere arbejdsplads Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) sendt støtteerklæringer til deres ledelse.

Der er ifølge Uniavisens oplysninger tale om to forskellige erklæringer – en fra tillidsfolkene, der ellers normalt i en fyringssag repræsenterer den afskedigede – og en fra Thybos forskerkollegaer lokalt på instituttet.

Det handler om Thybo, men det handler ikke om Thybo

Rektoratet på KU bekræfter at have modtaget to erklæringer, der udtrykker støtte til IGN’s ledelse. Ifølge Berlingske – og en tillidsrepræsentant, som Uniavisen har talt med – lyder teksten i erklæringen fra tillidsfolkene sådan her:

»På foranledning af den negative presseomtale af fyringen af professor Hans Thybo har der rejst sig især ekstern kritik mod ledelsen på institut,- fakultet- og KU-niveau,« hedder det i tillidserklæringen:

»Uden at ville eller kunne kommentere den konkrete sag vil vi gerne give udtryk for, at vi fortsat har tillid til institutledelsen og et godt samarbejde med institutleder Claus Beier. Dette omfatter alle aspekter i instituttets virke.«

»Tanken er udelukkende at fortælle, at vi som medarbejdere på IGN har fortsat tillid til vores lokale institutledelse, og intet andet,« siger Bruno Bilde Jørgensen, senior konsulent på IGN og næstformand for det lokale samarbejdsudvalg.

Institutleder Claus Beier siger, at han er glad for støtten:

»Det siger jo sig selv, at jeg selvfølgelig er glad for at mærke, at medarbejderne har tillid til min ledelse og de beslutninger, jeg træffer.«

DM-tillidsmand bakker også op om ledelsen trods fagforeningssag

Claus Beier oplyser, at samtlige tillidsrepræsentanter på IGN har skrevet under på den ene støtteerklæring.

Dette omfatter også Dansk Magisterforening (DM)s repræsentant, selv om DM i øjeblikket fører Hans Thybos sag over for Københavns Universitet som en sag om usaglig afskedigelse.

Tillidsrepræsentanten fra DM hedder Christian J. Bjerrum, og han er lektor ved IGN. Det har ikke været muligt at få hans kommentar til sagen og hans holdning til fyringen af Hans Thybo.

Men ifølge Dansk Magisterforenings formand skal støtteerklæringen og sagen om Hans Thybos fyring betragtes som to adskilte ting.

»I DM forholder vi os til det ansættelsesretlige, når nogen bliver fyret, dvs. om der er juridisk grundlag for en afskedigelse. DM fortsætter den ansættelsesretlige sag mod ledelsen på KU, fordi vi ikke mener, der er tilstrækkeligt grundlag for en fyringssag. Det gør vi altid i sager, som vi mener er afgjort på et for tyndt grundlag. Vi kan ikke acceptere et skred i ansættelsessikkerheden og tager os altid af sager, hvor der er tale om usaglige begrundelser for en fyring,« skriver Camilla Gregersen i en mail.

Ifølge Gregersen handler erklæringen fra tillidsrepræsentanterne om noget helt andet:

»Nemlig at underskriverne har behov for at lægge afstand til den negative omtale af ledelsen på deres institut. Medarbejderne forholder sig ikke til den konkrete afskedigelsessag, men konstaterer blot, at de fortsat har tillid til deres institutledelse. De lokale tillidsrepræsentanter bakker selvfølgelig op om, at der skal være saglige grunde til en opsigelse.«

Hemmelig støtte

Uniavisen har kontaktet tillidsfolk og andre medarbejdere ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, men de har ikke på nuværende tidspunkt ønsket at drøfte erklæringer om støtte i anledning af Thybos fyring eller sende erklæringerne til Uniavisen. De bekræfter dog, at erklæringerne findes.

Redaktionen har også været i kontakt med en forsker fra IGN, der oplyser, at han ikke havde set den omtalte støtteerklæring, men vidste, der var noget på vej.

Ifølge en kilde i rektoratet på KU er støtteerklæringen fra Thybos forskerkollegaer underskrevet af omkring 25 personer.

Uniavisen har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Hans Thybo, men hans advokat oplyser, at han og DM fortsat mener, at der er tale om en usaglig afskedigelse.

Artiklen er opdateret den 21. december. Blandt andet er det præciseret, at støtteerklæringerne udelukkende omhandler institutledelsen på IGN.

chz@adm.ku.dk

Annonce

Seneste