Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Tillidsfolk: Skæv og chokerende dimensionering 

Åbent brev — Vi, tillidsrepræsentanterne på Det Humanistiske Fakultet, er rystede og bekymrede over hvordan ledelsen vil udmønte regeringens regionaliseringsplan. Vi efterlyser en mere solidarisk model.

Åbent brev til Henrik C. Wegener, rektor på Københavns Universitet 

Vi, tillidsrepræsentanterne på Det Humanistiske Fakultet, er rystede og bekymrede over KU’s udmelding om de fakultetsvise rammer for udmøntningen af den politiske aftale om regionalisering. Vi vil med denne skrivelse gøre opmærksom på flere forhold.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribenternes egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

LÆS OGSÅ: Humaniora skal skære sit optag med en fjerdedel

Det Humanistiske Fakultet skal reducere optaget med 640 pladser. Det svarer til 24 procent af fakultetets årlige optag. Samtidig svarer det til 40 procent af den samlede reduktion af studiepladser. Det Humanistiske Fakultet har i forvejen været igennem en dramatisk reduktion i optaget siden 2015 på grund af den såkaldte dimensionering.

Det betyder, at der allerede er reduceret kraftigt på de humanistiske uddannelser siden 2015, så vi i dag er 25 procent mindre end i 2015. Den ønskede effekt om reduktion i ledigheden kan imidlertid endnu ikke ses i beskæftigelsestallene, eftersom ordningen først var fuldt indfaset i 2020 og ikke kan forventes at have fuld effekt før om nogle år.

Forestillingen om, at Humaniora uddanner til masseledighed, er en myte.
*

Der findes andre måder at fordele regionaliseringsplanens dimensionering på, for eksempel gennem en ligelig reduktion af studiepladser på alle fakulteter. En sådan model kunne KU også vælge.

Kontaktpersoner

Dorthe Duncker, fællestillidsrepræsentant for det videnskabelige personale og Alexander S. Memedi, fællestillidsrepræsentant for akademiske TAP ved Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet.

Kriteriet dimittendledighed vægter 60 procent. Eftersom HUM kun i begrænset omfang uddanner til faste brancher – de humanistiske uddannelser er kun professionsrettede i begrænset omfang – må mange kandidater med en humanistisk uddannelse forventes at have en vis dimittendledighed.

På baggrund heraf mener vi, at det vil være rimeligt med en mere solidarisk model, der ikke så ensidigt fokuserer på dimittendledighedstallene, men inddrager de øvrige kriterier i højere grad, herunder at især Det Humanistiske Fakultet har mange små fag og sprogfag.

Der skal […] tages hensyn til små fag og sprog.

Punkt 64 i regeringens oplæg

Regeringens oplæg, Politisk aftale om rammerne for flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark,  understreger, at »Der skal i institutionernes oplæg (…) tages hensyn til små fag og sprog« (punkt 64). Hvordan har KU tænkt sig at sikre små fag og sprogs overlevelse? Hvis det er op til Det Humanistiske Fakultet alene at beskytte små fag og sprog, kommer det til at ramme ekstra hårdt på de øvrige studier på Det Humanistiske Fakultet, og det bliver svært at sikre uddannelsernes faglige og økonomiske bæredygtighed. Er det rimeligt?

Vi vil også gerne pointere, at forestillingen om, at Humaniora uddanner til masseledighed, er en myte. Fra 2007 til 2018 øgedes antallet af humanister i beskæftigelse med 17.000. Det betyder, at vi har produceret et meget stort antal humanister, som arbejdsmarkedet har haft brug for uanset dimittendledighed.

Endelig kan man stille spørgsmål til, om der »fortsat sikres stærke forskningsmiljøer, forskning i verdensklasse og stærk tværfaglighed” (pkt. 65) i en situation, hvor rektor på Twitter bebuder, at »med så stor en reduktion kommer KU nok ikke uden om at lukke uddannelser«.

Det er svært at se, hvordan dette skal kunne lade sig gøre, når bagudskuende dimittendledighedstal er det altoverskyggende kriterium.

Seneste