Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

To vagter, en eksaminator og nul studerende

AUTOMATISK RESSOURCESPILD - Den automatiske tilmelding af studerende til eksamen får institutter til at spilde vigtige ressourcer

Siden den automatiske eksamenstilmelding for et par semestre tilbage blev en realitet, er antallet af studerende, der er tilmeldt eksamen, ikke overraskende steget markant. Men antallet af studerende, der rent faktisk aflægger eksamen, er ikke steget proportionelt hermed. Og det trækker på de i forvejen knappe ressourcer.

Som studerende bliver man tilmeldt eksamen automatisk, uanset om man vil det eller ej. Det er så op til den enkelte studerende at framelde den eller de eksaminer, man ikke ønsker at aflægge, inden for den pågældende eksamenstermin. For så vidt et glimrende system, der burde bidrage til en hurtigere gennemførelse af studiet, da folk, når de nu er tilmeldt, møder op til eksamen, består eksamen og dermed tilfører institutterne de eftertragtede taxameterkroner.

Men folk møder ikke op til eksamen, bare fordi de er tilmeldt. Jeg har som eksaminator oplevet, at folk, der allerede har bestået en bestemt eksamen ved en tidligere lejlighed, automatisk er blevet tilmeldt denne eksamen igen.

Jeg har også oplevet, at folk er blevet tilmeldt eksaminer, de ifølge deres studieordning slet ikke skal op i. Kun disse menneskers årvågenhed har forhindret, at der blev booket eksamenslokaler, indforskrevet og aflønnet eksamensvagter, hidkaldt censorer (herunder eksterne af slagsen med de udgifter til løn, transport og eventuel indlogering, som det indebærer) og bestilt frokost.

Jeg har flere gange nævnt problemet over for studieledelsen på mit institut, og hver gang har jeg fået at vide, at ja, det var noget rod, og det burde der laves om på. Beslutningen skulle dog komme fra centralt hold, det vil sige fra fakultetet.

Den opfordring er hermed givet videre. Så man fremover kan undgå den automatikkens forunderlige absurditet, som jeg oplevede en mandag i januar, hvor der i det eksamenslokale, som jeg opholdt mig i, fordi eksaminatorer nu en gang skal være til stede et vist tidsrum i forbindelse med skriftlig eksamen, sad to eksamensvagter, en eksaminator og nul studerende.

Seneste