Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Top 21: #1 Kasper Møller Hansen

KU'S MEST OMTALTE - Listens nummer et - med 1.962 medieomtaler - mener, at mediesnak og forskningsproduktion går hånd i hånd.

Kasper Møller Hansen er ikke i tvivl om, at sidste års kommunalvalg og Europaparlamentsvalg er årsag til den ekstraordinært store opmærksomhed, han har fået.

»Valgene er jo sæsonarbejde,« siger han, som dog også i løbet af det seneste år har udgivet tre bøger, heraf to med tilhørende konferencer på Christiansborg. I øjeblikket er der mere medie-stille, men Kasper Møller Hansen besvarer stadig en eller to henvendelser fra journalister om dagen.

»Jeg forsker i dansk politik, som er umiddelbart relevant for mange journalister. Hvorfor stemmer folk? Hvorfor ligger nogle på sofaen? Jeg og mine kollegaer har umiddelbart relevant viden, som medierne gerne vil have,« siger han.

Men det er ikke blot medierne, der kan bruge Kasper Møller Hansen – han har også behov for journalisternes input, og det betyder, at han ofte tager telefonen, selv om han også gerne vil passe sit ‘rigtige arbejde’.

Journalisterne hjælper også forskningen på vej

»Siger jeg nej tak til at tale med journalister, takker jeg også nej til en masse informationer om, hvad der foregår i dansk politik, når fx forlig bliver indgået,« siger han.

Kasper Møller Hansen har selv – til brug for en kommende forskningsartikel – undersøgt, hvor ofte han og kollegaerne fra de politologiske institutter i Danmark bliver citeret i medierne – når de vel at mærke repræsenterer deres universitet.

Han har i sin undersøgelse taget vare på ikke at sammenblande de omtaler forskerne får, når de udtaler sig som repræsentanter for deres universitet med deres polemik eller andre ting, de måske har sagt som privatpersoner.

»Vi er selv meget bevidste om, i hvilken egenskab, vi udtaler os,« siger han, »så hvis I på Uniavisen laver undersøgelsen igen, foreslår jeg, at I ud over navnet søger på ‘Københavns Universitet’, det vil være det mest rene.«

I Uniavisens optælling er alle former for omtaler taget med, hvilket også forstærker risikoen for, at der ryger et par artikler med i nettet, som handler om personer, der tilfældigvis deler navn med en ofte citeret forsker. Kasper Møller Hansen er fx også navnet på en jysk badmintonspiller fra en mindre klub, og hans (få) omtaler skal selvfølgelig sorteres fra i denne sammenhæng.

Mediedarlings publicerer mere forskning

Kasper Møller Hansens egen undersøgelse viser, at forskere, der udtaler sig meget i medierne, også typisk publicerer mere forskning end deres kollegaer.

»Videnskabelig formidling i medierne og forskningsproduktion går hånd i hånd,« siger Kasper Møller Hansen. »Er man god til det ene, er det ikke sådan, at man er dårlig til det andet, selv om nogen måske kunne tro det.«

På den baggrund så Kasper Møller Hansen gerne, at hans kollegaer blev flinkere til at tage telefonen, når medierne henvender sig. Når få forskere udtaler sig meget, og mange udtaler sig relativt lidt, er der et stort uudnyttet potentiale for kvalificeret forskerinput til den offentlige debat, siger han.

»Det ville være bedre, hvis vi fordelte byrden lidt,« siger han. »Vi kan faktisk rigtig meget.«

Brug de fem minutter, det tager

Kasper Møller Hansen oplever jævnligt, at en journalist ringer for at interviewe ham om en sag eller et emne, han ikke har forstand på, og i de situationer bestræber han sig på at sende journalisten videre til den eller de forskere, der har den efterspurgte viden.

Men i en del tilfælde ringer journalisten tilbage efter at være gået forgæves hos de mest relevante eksperter. Det kan være let frustrerende.

»Så kan jeg sidde og citere fra min kollegas seneste artikel og fortælle om, hvad han har fundet ud af,« siger Kasper Møller Hansen.

I øvrigt, påpeger Kasper Møller Hansen, står der i universitetsloven, at forskerne har en forpligtelse til at udveksle viden med samfundet, ligesom loven også direkte tilskynder, at de deltager i den offentlige debat.

»Det offentlige betaler vores metier. Hvis vi ikke gider bruge de fem minutter, det tager at give et interview over telefonen, skyder vi os selv i foden.«

chz@adm.ku.dk

Seneste