Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Trods støtte til KU-ansatte: HUMrådet kritiserer Studenterrådet

Konflikt 2018 — Studenterrådet har udsendt en støtteerklæring til de ansatte på KU i forbindelse med de aktuelle overenskomstforhandlinger. Men HUMrådet finder tilgangen for defensiv.

Ordene emmede af kampgejst, da HUMrådet den 28. marts annoncerede, at de havde kaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde i Studenterrådet. »De ansatte og deres fagforeninger har ofte støttet op om os i studenterbevægelsen, og nu er det på tide, at vi viser, at solidariteten går begge veje!« lød det blandt andet i Facebook-opslaget fra rådet, som repræsenterer de omkring 11.000 studerende på Humaniora.

På bestyrelsesmødet blev Studenterrådet enige om at skrive en fælles støtteerklæring til de ansatte på KU, ligesom de slog fast, at de stiller sig bag de lokale råd, hvis de ønsker at lave aktiviteter til støtte for de offentligt ansatte.

Men hvis HUMrådet vandt en sejr, var den snæver. De andre grene af Studenterrådet forkastede nemlig humanisternes forslag om at støtte alle offentligt ansatte og planlægge aktivistmøder og demonstrationer.

Det primære problem er, at man ikke arrangerer nogen aktiviteter for de studerende, blandt andet stormøder, hvor studerende kan have politiske diskussioner og kan mobilisere sig.

Niklas Zenius Jespersen, formand for HUMrådet

Formanden for HUMrådet, Niklas Zenius Jespersen, er skuffet over resultatet:

»Det er positivt, at man udtaler noget, men det er ikke godt nok. Det er et meget kortfattet opslag, og der er ikke ret meget konkret i det. Og så handler det kun om de ansatte på KU, hvor vi havde håbet på, at man ville støtte alle de offentligt ansatte og deres solidaritetspagt,« siger han.

I Studenterrådets opslag, der blev udsendt efter endnu et bestyrelsesmøde den 5. april, står der:

»På gårsdagens bestyrelsesmøde har vi vedtaget, at Studenterrådet støtter de ansatte på Københavns Universitet i deres kamp for ordentlige vilkår, da vi mener dette går hånd i hånd med høj uddannelseskvalitet. Ønsker man som studerende at deltage i støtteaktiviteter, opfordrer vi til, at man gør dette lokalt, gennem sine faglige foreninger, fag- eller fakultetsråd, som vi understøtter centralt fra.«

Det er særligt den sidste del af støttemeddelelsen, som Niklas Zenius Jespersen finder problematisk. Han mener, at Studenterrådet bør lave aktiviterne fra centralt hold og ikke kun yde støtte til de lokale råd.

»Det primære problem er, at man ikke arrangerer nogen aktiviteter for de studerende, blandt andet stormøder, hvor studerende kan have politiske diskussioner og kan mobilisere sig. Frem for blot at informere om konflikten og dens konsekvenser for SU og eksamener. Studenterrådet har en masse ressourcer, som man kan bruge i de her sammenhænge,« siger han.

Brister i kommunikationen

Uniavisen var til stede ved bestyrelsesmødet den 28. marts, hvor debatten udfoldede sig på et principielt plan, når de lokale formænd satte lokal autonomi op imod organisatorisk strømlining. Forretningsudvalget med Studenterrådets forperson Amanda Büchert i front argumenterede for, at de enkelte råd selv skulle vælge deres aktiviteter, mens Niklas Zenius Jespersen ikke forstod argumentet:

»Vi udtaler os jo også fælles om at bevare vores SU, selv om der eksempelvis er en del borgerlige studerende, der mener, at det skal være et lån,« sagde han blandt andet.

HUMrådet foreslog også, at Studenterrådet skulle afholde et aktivistmøde, ligesom de ønskede navngiven deltagelse i demonstrationer. Men forslagene nød begrænset tilslutning rundt om bordet. Faktisk stemte stort set alle andre fag- og fakultetsråd imod HUMrådets forslag.

Vi repræsenterer de studerende på KU, og vi går aktivt ind i sager, der berører de studerende.

Amanda Büchert, forperson i Studenterrådet

Amanda Büchert mener, at polemikken i høj grad har bund i kommunikationsbrister. Studenterrådet har hele tiden stået bag de offentligt ansatte, siger hun, men har ikke været gode nok til at kommunikere deres position ud i rådets grene.

Om ikke andet har rådet indirekte taget stilling, fordi DSF (Danske Studerendes Fællesråd), som Studenterrådet er en del af, allerede har udtrykt støtte til de offentligt ansatte.

Hun fremhæver også, at Studenterrådet har været med til at arrangere stormøder på KU’s campusområder med oplysende formål – blandt andet et stormøde på CSS og dette på KUA, det sidste arrangeret i samarbejde med HUMrådet.

Fokus på de studerende

Spørgsmålet er, hvornår rådet aktivt skal præge debatter fra centralt hold, og hvornår de skal overlade beslutningerne til fakultetsrådene. Her mener Büchert, at det er afgørende, at sagen drejer sig direkte om studerendes forhold og interesser.

»Vi repræsenterer de studerende på KU, og vi går aktivt ind i sager, der berører de studerende. Det er derfor, vi har lavet en fælles støttemeddelelse til de KU-ansatte, fordi deres arbejde betyder meget for vores undervisningsmiljø og -kvalitet,« siger hun.

»Vi støtter også de enkelte fakultetsråd, hvis de aktivt ønsker at lave aktiviteter til fordel for alle offentligt ansatte. Men vi mener, at det skal ske lokalt, da vi i Studenterrådet arbejder ud fra en organiserende tankegang, men også fordi vi har begrænsede ressourcer centralt.«

Büchert siger dog, at Studenterrådet muligvis vil være med på en fælles støtteerklæring til de offentligt ansatte, hvis Elev- og Studenterbevægelsen bliver enige om at udsende en sådan.

Frygter faldende engagement

Niklas Zenius Jespersen udtaler sig positivt om den fælles støttemeddelelse, men tvivler på, om den bliver til noget. Og han holder fast i, at Studenterrådet skal strække sig længere end til informationer og Facebook-opslag i de store politiske spørgsmål.

Han mener, at den manglende mobilisering af studerende i de politiske debatter vil betyde, at færre studerende vil involvere sig i fag- og fakultetsrådene.

»Hvis man ikke begynder at ændre kursen, og hvis man ikke laver flere aktiviteter, tror jeg, vi kommer til at se et fortsat fald i aktive. Og Studenterrådet vil blive en mindre vigtig spiller i de studerendes liv og i de politiske diskussioner.«

Du har tidligere selv markeret dig på Enhedslistens venstrefløj. Det kan være, at nogle helt andre holdninger dominerer i de øvrige fag- og fakultetsråd. Er det ikke rimeligt, at Studenterrådet giver de enkelte råd mulighed for at vælge deres egen position?

»Fakultetsrådene skal handle på flertallets holdninger. Det er helt fair. Der var et andet flertal på Studenterrådets bestyrelsesmøde, og det accepterer vi i HUMrådet. Vi vil ikke diktere, hvad de enkelte fagråd skal mene, men der går 40.000 studerende på Københavns Universitet, så der vil altid være uenighed. Og hvis man er bange for uenigheden, er konsekvensen, at man slet ikke gør noget.«

Amanda Büchert er uenig med Zenius Jespersen og understreger, at et stort flertal i Studenterrådet står bag rådets tilgang til overenskomstforhandlingerne. Hun hilser dog debatten velkommen:

»Vi er glade for, at der i denne ekstraordinære situation, hvor akademikerne for første gang i 50 år berøres af overenskomstforhandlinger, kan findes rum til at have en god debat om, hvordan Københavns Universitets studerende rammes, og hvordan vi som studenterråd skal forholde os. Vi synes, der var en god stemning til det ekstraordinære bestyrelsesmøde, og vi fandt frem til en løsning, der på det efterfølgende ordinære bestyrelsesmøde kunne vedtages med overvejende flertal,« skriver hun i en mail.

Seneste