Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Trods valgløfter: Regeringen vil spare millioner på humaniora og samfundsvidenskab

Finanslovsudspil — Socialdemokratiet har ingen planer om at fortsætte det tilskud til humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, som de ellers fredede under valgkampen. »Det vil smadre de her uddannelser endegyldigt,« lyder kritikken fra støtteparti.

Mattias Tesfaye (S) var svær at misforstå, da han i valgkampen garanterede, at Socialdemokratiet ville fortsætte taxameterløftet, hvis de vandt regeringsmagten.

Det skete i en valgdebat på TV 2 News, og siden gentog han budskabet i Altinget.

»Nu siger vi med åbne øjne, at vi forpligter os til, at det løft fortsætter. Det vil vi gerne bruge nogle penge på,« sagde han.

Nu ser Socialdemokratiet ud til at løbe fra løftet.

Partiets finanslovsforslag, som finansminister Nicolai Wammen præsenterede kl. 12 onsdag den 2. oktober, lægger ikke op til at fortsætte taxameterløftet.

Det vil betyde, at de samfundsfaglige, humanistiske, teologiske og juridiske uddannelser vil miste det løft på 5.000 kroner pr. studenterårsværk, der blev indført i 2010, efter en rapport fastslog, at uddannelserne var underfinansierede.

Lader det være op til støttepartierne

I alt kan det komme til at koste universiteterne 290 millioner kroner, hvis løftet stopper – Københavns Universitet alene mister 70 millioner kroner.

Det vækker hård kritik fra Socialdemokratiets støttepartier.

Uddannelsesordfører for Radikale Venstre Katrine Robsøe siger, at det undrer hende, at Socialdemokratiet ikke har taget ansvar for at stoppe besparelserne. Hun ser det nu som en bunden opgave for de øvrige partier at finde pengene til at fortsætte taxameterløftet.

»Ellers skal man til at spare helt vanvittigt på de her uddannelser,« siger hun.

Jeg kan ikke se nogen virkelighed, hvor det ikke kommer til at ramme kvaliteten.

Forperson Mike Gudbergsen, Studenterrådet

Socialdemokratiet har i første omgang afsat en forhandlingsreserve på 2,1 milliarder, der blandt andet skal bruges på at indfri ønsker fra støttepartierne. Men dem er der mange af – fra minimumsnormeringer over psykiatri til investeringer i grøn omstilling.

»Det er derfor, jeg er virkelig ked af, at man har gjort det her til en brik i et eller andet forhandlingsspil,« siger Katrine Robsøe og tilføjer, at Radikale Venstre vil foreslå tiltag under forhandlingerne, der kan øge forhandlingsreserven.

Mai Villadsen, uddannelses- og forskningsordfører for Enhedslisten, siger, at det er »enormt skuffende«, at taxameterløftet ikke fortsætter i udspillet.

»Vi må jo kæmpe med næb og klør for, at det lykkes,« siger hun og nævner, at finanslovsudspillet heller ikke lægger op til at fjerne uddannelsesloftet.

I har selv i Enhedslisten nævnt, at I savner tiltag på børne- og psykiatriområdet i udspillet. Bliver taxameterløftet en prioritet for Enhedslisten?

»Det ville smadre de her uddannelser endegyldigt – uddannelser, som jo også skal bidrage til vores velfærd og grønne omstilling – så derfor er det selvfølgelig en prioritet for os i Enhedslisten, at man ikke skærer 290 millioner på nogle uddannelser, som i forvejen er udsultet.«

Voldsomme konsekvenser

I et debatindlæg i Uniavisen har rektor Henrik Wegener opfordret politikerne til at forlænge taxameterløftet. For ellers, skrev han, bliver konsekvenserne slemme og nævnte i flæng: større holdstørrelser, mindre feedback, færre undervisningstimer, mindre forskningsbaseret undervisning, dårligere studietrivsel og nedlæggelse af studieretninger.

Mike Gudbergsen, forperson i Studenterrådet, har med samme dystre forudsigelse:

Vi er ikke nødvendigvis modstandere af at gøre noget og lade det fortsætte, men vi vil gerne lade det være op til drøftelserne med de andre partier

Forskningsordfører Kasper Sand Kjær, S

»Jeg kan ikke se nogen virkelighed, hvor det ikke kommer til at ramme kvaliteten. Vi har allerede været spændt for den store besparelsesvogn i mange år, så jeg kan blive meget bekymret for, hvilke uddannelser vi fremover kan tilbyde de steder, hvor der nu skal spares endnu mere,« siger han.

Han fremhæver, at de berørte uddannelser skal spare langt mere end de to procent, som omprioriteringsbidraget hidtil har snuppet hvert år. Der er snarere tale om det femdobbelte.

»Den nye socialdemokratiske regering siger, at man gerne vil prioritere uddannelse, men det er ikke det, jeg læser ud af finansloven. Det lovede opgør med nedskæringer på uddannelse er jo ikke noget, vi kommer til at opleve, for Københavns Universitet vil stadig stå med et minus i 2020.«

Socialdemokratiet: Ikke et løftebrud

Kasper Sand Kjær, forskningsordfører for Socialdemokratiet, siger, at regeringens prioritet i første omgang har været at finde penge til at afskaffe omprioriteringsbidraget.

Hvad er der sket, siden I »forpligtede jer« til at fortsætte løftet?

»Jamen, der er som sådan ikke sket noget. Vi er ikke nødvendigvis modstandere af at gøre noget og lade det fortsætte, men vi vil gerne lade det være op til drøftelserne med de andre partier. Om det er det eller nogle af de mange andre ønsker, der skal være hovedprioriteter.«

Kan du forstå, at man kan opfatte det som et løftebrud, hvis løftet ikke ender med at komme med i finansloven?

»Jeg synes, at vi med den her finanslov sender et meget klart signal om, at vi vil investere i at løfte vores uddannelser, og at det bliver en rød tråd i regeringens politik. Så nej, det kan jeg ikke forstå.«

De berørte uddannelser vil blive ramt af nedskæringer, der er langt større, end hvis omprioriteringsbidraget havde fortsat. Så kan man vel ikke snakke om, at I stopper besparelserne?

Det ville smadre de her uddannelser endegyldigt.

Mai Villadsen, uddannelses- og forskningsordfører, EL

»Jeg har meget stor forståelse for, at det vil være svært for institutionerne, og det er noget, som vi i finanslovsforhandlingerne skal drøfte med de andre partier. Om den reserve, der er at forhandle om, skal gå til taxameterløftet.«

Rektor på Københavns Universitet siger, at det vil betyde større holdstørrelser, mindre feedback, færre undervisningstimer og dårligere studietrivsel. Kan I leve med det?

»Nej, det er meget vigtigt for regeringen, at vi investerer i uddannelse, og at vi har et højt niveau på alle vores uddannelser, så det er præcis noget af det, vi må drøfte med de andre partier, når vi sætter os rundt om bordet.«

Forventer du så, at løftet fortsætter alligevel?

»Det er op til, hvor stor en prioritet det har for de Radikale Venstre, Enhedslisten og SF i forhold til de mange andre ønsker, man kunne have til en finanslov.«

KU: Der er opstået stor usikkerhed

Det har onsdag ikke været muligt at få en kommentar fra rektor på Københavns Universitet Henrik Wegener, men vicedirektør for kommunikation Jasper Steen Winkel skriver i en mail følgende om finanslovsudspillet:

»Vi glæder os over at grønthøsteren er kørt i laden, så der ikke længere barberes to procent af bevillingerne til uddannelse. Det er også godt, der er kommet en afklaring om forskningsreserven, Danmarks Frie Forskningsråd og Innovationsfonden.«

»Men basisforskningstilskud beskæres fortsat med to procent. Midlerne overføres til en såkaldt omstillingsreserve, hvor nogle kommer retur til universitetet. Og der er opstået stor usikkerhed, om uddannelserne inden for blandt andet samfundsvidenskab, jura og humaniora står over for en større besparelse på omkring 70 millioner kroner på Københavns Universitet. Det var ellers besparelser, som en lang række partier under folketingsvalget forsikrede om ville blive taget af bordet.«

Seneste