Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Udsigt til overskud på 100 millioner i 2011

BUDGET 2011: Ledelsen forventer et overskud på mere end 100 millioner kroner til trods for, at bestyrelsen før årets start besluttede at friholde uddannelsesområdet for besparelser.

De seneste år har stået på besparelser og afskedigelser på Københavns Universitet (KU), men den økonomiske vejrudsigt for 2011 tegner nu en del mere indbydende end forventet.

Således viser regnskabet for årets første tre måneder et overskud på 48,5 millioner kroner.

Det har fået ledelsen til at opjustere forventningen til hele året, så man nu regner med et overskud på 104,6 millioner kroner, eller næsten det dobbelte af, hvad man oprindeligt havde budgetteret med.

Private forskningsmidler strømmer ind

Ifølge et sagsnotat præsenteret for bestyrelsen på mødet den 15. juni skyldes forbedringen, at indtægterne er steget mere end ventet.

Således forventes KU´s indtægter for hele året at blive 220 millioner kroner højere, end man havde regnet med.

Den væsentligste årsag er, at forskerne har hentet flere eksterne midler hjem fra fonde og andre private bidragsydere. Fremgangen er på 13,1 procent i forhold til første tre måneder af 2010.

Samlet er indtægterne steget med 7,1 procent i forhold til samme tidspunkt året før. Lønomkostningerne er også steget, men mindre end indtægterne. Lønnen udgjorde over en milliard kroner i første kvartal, en stigning på 4,7 procent.

Uddannelserne slap for besparelser

Budgettet for 2011 gav ballade både i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og i bestyrelsen, da det skulle vedtages i december 2010.

Medarbejderrepræsentanterne i HSU meddelte således, at de ikke ville bakke op om budgettet.

Årsagen var, at ledelsen budgetterede med et overskud på 58 millioner kroner i 2011 men alligevel ville nedlægge 200 stillinger.

De to bestyrelsesmedlemmer valgt af medarbejderne ville således heller ikke stemme for, men de to studentervalgte medlemmer valgte at bakke op, efter bestyrelsen efter længere forhandlinger var blevet enige om en tilføjelse til budgettet hvoraf det fremgik, »at den øverste daglige ledelse får til opgave at sikre, at der i videst muligt omfang undgås besparelser på uddannelsesområdet.«

Det fremgår af kvartalsrapporten, at det kommer til at koste 11,3 millioner kroner at droppe de planlagte uddannelsesbesparelser, men alligevel forventes overskuddet altså at blive næsten fordoblet.

Sparer op til dårlige tider

Ledelsen har hidtil begrundet behovet for at spare op med, at hvad den kalder skrænten truer i 2012 og derefter.

Her forventer man en nedgang på op til 200 millioner kroner i tilskuddet fra staten, når globaliseringsmidlerne ophører. Planen er, at bruge noget af overskuddet til at mindske de eventuelle personalereduktioner.

Universitetsdirektør Jørgen Honoré mener, at et godt resultat i 2010 og udsigten til et godt resultat i 2011 øger sandsynligheden for, at KU selv kan medfinansiere 2012, så det nuværende aktivitetsniveau kan fastholdes, men det nødvendigt at få skabt nye tilskud til 2013 og 2014.

Samtidig anbefaler Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af en rapport fra revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers (PWC), at universiteternes egenkapital skal være på mindst 15 procent af omsætningen- 7,5 procent i fast og 7,5 procent i fleksibel opsparing.

KU´s egenkapital ventes i 2011 at blive på godt 746 millioner kroner, altså ca. 9,5 procent af omsætningen, der er på næsten otte milliarder kroner.

clba@adm.ku.dk

Seneste