Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Ulla Wewer får Erhoff Prisen

Navne — Dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ulla Wewer, modtager Erhoff Prisen den 18. maj. Samtidig bekræfter hun, at hun ønsker at fortsætte, når hendes kontrakt udløber i 2019.

Ulla Wewer kan i dag krone sine foreløbige tolv år som dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med Erhoff Prisen.

Prisen, der uddeles af Erhoff Fonden, gives til en person, der »har udført en helt ekstraordinær og international anerkendt indsats inden for udforskning eller behandling af sygdomme, herunder sygdomsforebyggelse.«

Oluf Borbye Pedersen, der er bestyrelsesformand i Erhoff Fonden, siger i en pressemeddelelse, at Wewer er en uselvisk leder, der skaber gode rammer om forskningen:

Det giver resultater, når forskere får brugt deres viden og kommer til at arbejde med det, de brænder for.

Ulla Wewer

»Ulla Wewer giver sig selv helt i det arbejde, hun påtager sig, og hun er en sjælden variant af en øverste chef. Hun er et diskret menneske, der sætter andre i første række. Den slags ledere er der ikke mange af. Det er stærkt og beundringsværdigt,« siger Borbye Pedersen.

Forskningspris til en dekan

Normalt uddeles Erhoff Prisen til forskere og behandlere, der har skabt ny viden eller nye metoder på sundhedsområdet. Wewer smed selv forskningskarrieren på køl, da hun i 2006 blev udnævnt til dekan, men som hun også siger i Uniavisens portræt fra 2017, ser hun det som sin fineste mission at fremme forskningen.

»Jeg forsøger at skabe de bedst mulige rammer for forskere og studerende og forsøger at fremelske talenter, visioner og kreativitet på baggrund af dyb viden. Det giver resultater, når forskere får brugt deres viden og kommer til at arbejde med det, de brænder for,« siger hun.

»Erhoff Prisen fortæller mig, at det arbejde, vi laver på SUND, bliver set og anerkendt. Og det giver mig anledning til at takke alle dem, der har været med på rejsen.«

Ikke kun en pris for centre, tårne og ranking

Rammerne, som Wewer snakker om, har i høj grad ændret sig i hendes regeringstid på SUND.

Mærsk Tårnet er skudt op på Nørrebro, og nye forskningscentre er vokset frem, ikke mindst fordi Wewer har sikret sig eksterne fondsmidler på samlebånd. Prisindstillingen fremhævede da også dekanens synlige bedrifter:

Hun er et diskret menneske, der sætter andre i første række. Den slags ledere er der ikke mange af. Det er stærkt og beundringsværdigt.

Oluf Borbye Pedersen, bestyrelsesformand, Erhoff Fonden

»Ulla Wewer har opbygget et imponerende og stærkt konkurrencedygtigt internationalt forsknings- og uddannelsesmiljø ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Helt konkret har dette arbejde blandt andet materialiseret sig i etableringen af Mærsk Tårnet ved Panum, et byggeri på knapt 43.000 m2 og til en samlet pris på 1.5 mia. kr,« lød det.

Wewer ser dog ikke kun prisen som en hyldest af fakultetets prestigeprojekter. Hun mener i lige så høj grad, det handler om håndteringen af det, der har gjort ondt – ikke mindst fyringsrunden i 2016.

»Man kan snakke nok så meget om fondsmidler og ranking, men man kan ikke levere noget positivt, og man kan ikke skabe fremdrift, medmindre der både er en god debat, aktivitet og ro i maskinrummet. 80 procent af det, vi laver, er en del af det, man kan kalde dagligdagen. Det er nede på jorden. Det handler om at være nærværende, lytte og diskutere og løse problemer,« siger hun.

»Der er mange vanskelige sager og opgaver, som jeg synes, universitetet har løst på en fornuftig måde. Så jeg tror, Erhoff Fonden har kigget på det samlede billede.«

Mod nye projekter

Erhoff Prisen skal dog umiddelbart ikke ses som et punktum for Wewers tid som dekan. I hvert fald ikke hvis det står til hende selv.

Således bekræfter hun, at hun ønsker at fortsætte på posten, når hendes kontrakt udløber i april næste år.

»Jeg føler stadig, at jeg er fuld af energi og har fart på, så jeg har ikke nogen planer om at stoppe til næste år,« siger hun og forklarer, at der stadig er mange projekter, hun brænder for på SUND.

Blandt andet har samfundsudviklingen skabt en stribe af udfordringer, som fakultetet skal være med til at løse – herunder det voksende antal af både ældre og kronikere.

Det handler om at kombinere solid grundforskning med håndgribelige resultater, der kommer borgerne til gavn her og nu, siger hun.

Jeg føler stadig, at jeg er fuld af energi og har fart på, så jeg har ikke nogen planer om at stoppe til næste år.

Ulla Wewer

Samtidig vil Wewer arbejde for, at de studerende på SUND får mulighed for at søge kompetencer, der traditionelt har været afskåret fra deres felt. Et øget fokus på formidling og kommunikation skal styrke samtalen mellem forskere og borgere, og så skal de studerende ruste sig til en kompleks virkelighed, hvor digitaliseringens indtog rokker ved det bestående.

»De behøver ikke at være eksperter i big data, men det er vigtigt, at der er en awareness,« siger Wewer, med ét af de engelske udtryk, hun ynder at indskyde i sine sætninger.

»Den helt klassiske forståelse af universitetet er, at vi uddanner læger, farmaceuter osv. Min opfattelse er, at de studerende har meget energi og gerne vil prøve nogle andre ting af i de 5-6 år, de studerer. Det er også nødvendigt i forhold til den virkelighed, der venter. Derfor er tiltag som sommerskoler, gå hjem-møder og udlandsophold meget vigtige.«

Hun peger blandt andet på Medicinsk Museion som et sted, hvor studerende, SUND-forskere, kunstnere og forskere fra andre fakulteter kan udveksle tanker og visioner og frem for alt sørge for, at dialogen mellem borgere og forskere foregår i øjenhøjde.

»Men,« siger hun, efter hun har luftet sine visioner. »Det er vigtigt at understrege, at vi skal holde fast i den dybe viden. Det er den, der er basis for kreativiteten.«

Med Erhoff Prisen følger 250.000 kroner.

Seneste