Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Uni-politik: Studerendes trivsel

Uni-politik — Uniavisen har spurgt de politiske partier, hvad de mener på en række punkter af betydning for studerende og ansatte ved Københavns Universitet. I dag om partierne mener, at der er behov for særlige indsatser til at forbedre de studerendes trivsel. Partierne har haft lejlighed til at svare ja, nej eller måske. Desuden bringer Uniavisen de kommentarer, som partierne eventuelt har knyttet til svaret.

Svar: Ja, der er behov for særlige indsatser.

Begrundelse: Alt for mange unge plages af mistrivsel. Venstre ønsker f.eks. at styrke bl.a. Studievalg Danmark for at komme mistrivsel til livs. Venstre har afsat 600 mio. kr. til investeringer i de videregående uddannelser, som skal løfte kvaliteten for de studerende. Det skal også muliggøre, at vi kan f.eks. forbedre de studerendes trivsel med bedre vejledning og mere sparring med underviserne.

Svar: Ja.

Begrundelse: Det må stå soleklart, når så mange oplever stress, at vi skal gøre noget anderledes. Vi har ikke alle svarene, men trivsel er og bliver et stort fokus for SF, og det skal der arbejdes med efter et valg. Så vi ikke genskaber Fremdriftsreformen og dens konsekvenser. Vi skal have mere fokus på vejledning, feedback og fleksibilitet fremfor karakterræs og fremdrift.

Svar: Ja. Der er behov for særlig indsats.

Begrundelse: Den stigende mistrivsel blandt studerende, unge og børn er en af vor tids mest alvorlige kriser. Radikale vil sætte massivt ind mod mistrivsel både på uddannelserne og bredere i samfundet.

Svar: Ja. 

Begrundelse: Der er behov for en samlet national trivselsplan for unge. Vi skal styrke trivslen på uddannelserne gennem højere timetal, mere tid til feedback og færre karakterer, ligesom der skal gøres op med ufleksibiliteten og presset for at komme hurtigt igennem studiet. Studiefællesskabet og kontakten til underviserne skal styrkes, og der er samtidig brug for et bredere fokus – fx på den udhulede SU, som slet ikke slår til med de stigende priser, samt manglen på studieboliger.

Svar: Ja.

Svar: Nej.

Begrundelse: DF mener, at der er et generelt behov for større robusthed blandt unge i dag. Har man ikke fået de nødvendige værktøjer til at møde livet med oprejst pande, gåpåmod og en vis modstandsdygtighed – også, eller især når det bliver svært –  så kan man få den andre steder end derhjemme. Det kunne være som redder i Beredskabsstyrelsen, som soldat i Forsvaret, som ufaglært på et lager eller andre steder. Livet er nogle gange uretfærdigt. Lev med det, som statsministeren siger.

Svar: Nej. 

Begrundelse: Det bør være universitetets videnskabelige personale og de studerende som sammen afgør, hvilke indsatser er nødvendige eller unødvendige for, at universitetet lever op til sit formål.

Svar: Måske.

Begrundelse: Danske studerende har grundlæggende rigtig gode vilkår, så om der skal ekstra indsatser til for at forbedre de studerendes trivsel, afhænger af indsatsernes indhold. Der er eksempelvis ikke brug for at slække på de faglige krav eller at afgive færre karakterer.

 

Svar: Ja. 

Begrundelse: F.eks. kan vi se på, om vi skal have forsøg med karakterfrie fag, og tiltag der sikrer en høj engagementskultur, personlig feedback mv.

 

 

Svar: Ja.

Svar: Ja, der er behov for særlig indsats til at forbedre studerendes trivsel.

Begrundelse: Ingen skal have ondt i sjælen eller føle sig presset unødigt på grund af et studie. Der er behov for at gøre noget markant anderledes end i dag, og her tror Socialdemokratiet på, at en hævet kvalitet og mere underviserkontakt er afgørende. Derudover er feedback en vigtig faktor for studerendes trivsel, da det er her, man får mulighed for at udvikle sig mest. Uden feedback er man overladt til sig selv og en forsimplet karakter. Det er med til at presse de unge unødigt. Ved at investere i uddannelse investerer vi samtidig også i de unges trivsel.

 

Svar: Ja.

Begrundelse: Helt bestemt! Det er et fundament for et godt studieliv, at man også trives i og med sig selv!

 

 

Læs hér, om partierne mener, at forskning er for vigtig til at overlade til forskerne.

Seneste