Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Uni-politik: Forskning og politik

Uni-politik — Uniavisen har spurgt de politiske partier, hvad de mener på en række punkter af betydning for studerende og ansatte ved Københavns Universitet. I dag om partierne mener, at Københavns Universitet bør have ret til at eje sine egne bygninger i stedet for at leje dem. Partierne har haft lejlighed til at svare ja, nej eller måske. Desuden bringer Uniavisen de kommentarer, som partierne eventuelt har knyttet til svaret.

Svar: Nej. Forskning er ikke for vigtig til at overlade til forskerne.

Begrundelse: Forskning bedrives per definition af forskere. Og forskning forudsætter, at man benytter en videnskabelig metode. Det er forskerne, som er eksperterne på deres respektive felter. Et videnssamfund har brug for dygtige forskere, der kan skabe ny viden, og som kan bidrage til vigtige dagsordener, f.eks. den grønne omstilling.

Svar: Nej. Forskning er ikke for vigtig til at overlade til forskerne.

Begrundelse: SF sætter noget retning med midlerne i forskningsreserven, men derudover skal politikerne overlade forskningen til forskerne. Vi støtter forslaget fra kampagnen ”Sæt forskningen fri” om at nedsætte en kommission, der skal undersøge vilkårene for forskningsfrihed.

Svar: Nej. Forskning er ikke for vigtig til at overlade til forskerne.

Begrundelse: Forskning skal overlades 100 pct. til forskerne. Prioriteringen af forskningsmidler tilfalder til gengæld de folkevalgte, som bør øge forskningsbudgettet og vægte de samfundshensyn, som forskningen skal omfatte fx klima, sundhed, sikkerhed mv. Samtidig skal faglig armslængde fastholdes.

Svar: Nej. 

Begrundelse: Selvfølgelig er forskningen ikke afkoblet fra det omkringliggende samfund. Vi har brug for forskning, der forholder sig til virkeligheden, og at resten af samfundet er involveret. Men forskerne skal have frihed til at forske uden indblanding fra politisk hold og fra erhvervslivet. Desværre ser vi i disse år, at forskningsfriheden er under pres, og derfor arbejder Enhedslisten for at sikre armslængdeprincippet og styrke den frie forskning. Vi ønsker at øge andelen af midler til den frie forskning, herunder basismidlerne til universiteterne.

Svar: Nej.

Svar: Vi forstår ikke spørgsmålet.

Begrundelse: Forskere forsker. Det er deres job. For at udføre deres job skal de sikres gode rammevilkår og gode personlige vilkår. Det må man sige, at de har i Danmark, hvor mælken og honningen flyder ud til selv de mest bizarre forskningsfelter.

Svar: Måske. 

Begrundelse: Politikerne bør i højere grad ikke give økonomisk støtte eller SU-godkende uddannelser inden for fagområder, som ikke kan godtgøre, at de arbejder for at fremme sandhed og lærdom i objektiv forstand.

Svar: Måske.

Begrundelse: Liberal Alliance mener, at det er universitetets opgave at føre kontrol med, at forskningen er lødig og saglig. Hvis universiteterne ikke opretholder en sådan selvjustits, og vi kan se, at de penge, der er bevilget til forskning, i stedet bliver brugt på politisk aktivisme, har vi dog et problem.

 

Svar: Ja. 

Begrundelse: I Alternativet mener vi, at der er behov for at sikre den akademiske frihed. Forskning skal nemlig fremtidssikre Danmark som vidensnation.

 

 

Svar: Nej.

Svar: Nej.

Begrundelse: Det er klart, at det er forskere, der skal stå for forskning. Men med det sagt, så betyder det ikke, at det alene er op til forskerne at beslutte, hvilke tematikker der skal forskes i. Med forskningsreserveaftalen for 2022 har vi blandt andet afsat penge til målrettede missioner. Der skal blandt andet forskes i relevante grønne tiltag. Så ja, forskerne skal stå for forskning. Men det skal ikke være op til forskerne alene at beslutte, hvad der forskes i.

Svar: Nej.

Begrundelse: Forskning ER vigtigt! Det er fundamentet for, at Danmark er et af de mest succesfulde lande i verden. Vi lever af at være et af verdens mest oplyste folk. I Moderaterne mener vi ikke, at forskning er for vigtigt til at overlade til forskerne.

 

 

Læs hér, om partierne mener, at universiteterne skal have ret til at eje de bygninger, de bor i.

Seneste