Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Uni-politik: Mere eller mindre administration

Uni-politik — Uniavisen har spurgt de politiske partier, hvad de mener på en række punkter af betydning for studerende og ansatte ved Københavns Universitet. I dag om partierne mener, at universiteterne skal have mindre administrativ belastning. Partierne har haft lejlighed til at svare ja, nej eller måske. Desuden bringer Uniavisen de kommentarer, som partierne eventuelt har knyttet til svaret.

Svar: Ja.

Begrundelse: Venstre arbejder altid for at sikre, at pengene bruges bedst muligt. Midler, der er afsat til forskning, skal selvfølgelig i udgangspunktet bruges på forskning.

Svar: Måske.

Begrundelse: Det kommer an på, hvorvidt det konkret vil være muligt for universiteterne. Hvis der er steder, hvor staten stiller unødvendige og bureaukratiske krav, vil vi gerne se på det.

Svar: Ja.

Begrundelse: Forskningsmidlerne skal i videst muligt omfang gå til forskning. Men politikere skal ikke blande sig unødigt i institutionernes selvstyre.

Svar: Ja. 

Begrundelse: Der hvor det er muligt, skal bureaukratiet minimeres, så mest muligt tid går til kerneopgaverne, herunder forskning.

Svar: Ja.

Begrundelse: Vi vil gerne effektivisere og sikre mindre administration og bureaukrati.

Svar: Måske.

Begrundelse: Det er universitetsledelsens ansvar.

Svar: Ja. 

Begrundelse: Universitetsbestyrelsen skal i højere grad sammensættes af universiteternes videnskabelige personale. Dermed vil bestyrelsens prioriteringer i højere grad understøtte universitetets formål om at fremme sandhed og lærdom.

Svar: Ja.

Svar: Ja. 

 

 

Svar: Ja.

Svar: Måske.

Begrundelse: Generelt er det et socialdemokratisk princip, at tiden skal bruges på det, der giver mening. Det er ikke alene fornuftigt, men også god brug af danskernes penge. Vi har ikke på nuværende tidspunkt forslag til hvilke administrative opgaver, der ikke skal løses, men vi er meget åbne overfor alle idéer, der kan skabe bedre kvalitet og mere tid til det, der betyder noget.

 

Svar: Ja.

Begrundelse: Al unødig administration skal naturligvis fjernes! Moderaterne vil starte med at fjerne ’klik-administrationen’, hvor man sidder og indtaster det samme data flere gange. Den slags kan automatiseres ved at blive sat på formel.

 

 

Læs hér, om partierne mener, at der skal gøres noget for at forbedre de studerendes trivsel.

Seneste