Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Uni-politik: Selveje ... Ja, nej eller måske

Uni-politik — Uniavisen har spurgt de politiske partier, hvad de mener på en række punkter af betydning for studerende og ansatte ved Københavns Universitet. I dag om partierne mener, at Københavns Universitet bør have ret til at eje sine egne bygninger i stedet for at leje dem. Partierne har haft lejlighed til at svare ja, nej eller måske. Desuden bringer Uniavisen de kommentarer, som partierne eventuelt har knyttet til svaret.

Svar: Ja, Universiteterne bør få selveje. 

Begrundelse: Venstre har foreslået at give flere af vores velfærdsinstitutioner mulighed for at blive selvstyrende. Venstre har dog ingen aktuelle planer om at ændre på rammerne for selve driften af universiteterne.

Svar: Ja.

Begrundelse: SF mener, at Universiteterne skal kunne eje sine egne bygninger.

Svar: Ja, universiteterne bør få selveje.

Begrundelse: Radikale Venstre er ubøjelige støtter af forsknings- og uddannelsesfrihed for enhver pris. Staten har fejlet gigantiske i flere større byggesager de seneste år. Det skal der sættes ind mod, og her kan en løsning for nogle universiteter være selveje af bygninger mv. Men det vil også afhænge af de konkrete vilkår og må ikke ske på bekostning af kvaliteten i forskning eller uddannelse.

Svar: Nej. Universiteterne skal ikke have selveje.

Begrundelse: Enhedslisten ser gerne, at staten fortsat ejer bygningerne, men det giver ingen mening, at staten skal tjene på at leje bygninger ud til universiteterne. Selvom vi ikke synes, at selveje af bygninger er vejen frem, er vi dog meget klare på, at den nuværende konstruktion ikke er holdbar.

Svar: Måske bør universiteterne få selveje.

Begrundelse: Det kommer an på, om det giver mening for det enkelte universitet.

Svar: Ja, universiteterne bør få bygningsmæssigt selveje.

Begrundelse: Det mener vi er en god idé. Vi mener også, at det kan give mening at kigge på at reducere universiteterne en smule og åbne op for private universiteter (evt. med et form for tilskud) især på områder af mere tvivlsom samfundsmæssig værdi. Det gør sig især gældende indenfor humaniora og samfundsvidenskab, hvor den enkelte, måske endda i en meget sen alder, godt kunne ønske at fordybe sig i et område, eksempelvis litteratur, men hvor det er tvivlsomt, om samfundet skal betale den udgift.

Svar: Ja. 

Begrundelse: Universiteterne bør i højere grad råde over deres egen formue – herunder også universiteternes bygningsmasse.

Svar: Ja, universiteterne bør få selveje.

 

Svar: Ja. Universiteterne bør få selveje.

 

 

Svar: Måske.

Begrundelse: Frie Grønne er ikke afvisende over for mere frihed, selvbestemmelse og afbureaukratisering af universiteterne – f.eks. vil det være naturligt med en ny model for universiteteternes bygninger og ejendomsforsyning.

Svar: Måske.

Begrundelse: Universiteterne har allerede selveje i dag – og det bakker vi fuldt op om. Vi formoder, at der er tale om bygningsselveje, der har været en mediedagsorden i de senere år. Regeringen har besluttet at igangsætte en undersøgelse af, om huslejeordningen for universiteterne kan indrettes på andre måder. Et spor herunder vil være, om bygningsselveje kan være en vej at gå.

Svar: Måske

Begrundelse: Moderaterne vil gerne i dialog med universiteterne på det her punkt. Christiansborg skal ikke ’presse selveje’ ned over universiteterne, hvis ikke de vil og vi skal se på erfaringer fra udlandet.

 

 

Læs hér, om partierne mener, at udflytningsreformen skal bestå.

Seneste