Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Uni-politik: Var udflytningsreformen en god idé?

Uni-politik — Uniavisen har spurgt de politiske partier, hvad de mener på en række punkter af betydning for studerende og ansatte ved Københavns Universitet. I dag om partierne mener, at udflytningsreformen skal rulles tilbage. Partierne har haft lejlighed til at svare ja, nej eller måske. Desuden bringer Uniavisen de kommentarer, som de eventuelt har knyttet til svaret.

Svar: Nej, udflytningsreformen skal ikke rulles tilbage 

Begrundelse: Venstre arbejder for et Danmark i bedre uddannelsesbalance og har haft som ønske, at der skal åbnes flere uddannelser (korte-, mellemlange, såvel som lange videregående uddannelser) uden for de store byer. Det var ikke Venstres ønske, at antallet af studiepladser på universiteterne skulle reduceres, men Venstre står ved aftalen om nye uddannelsesmuligheder, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget.

Svar: Nej. Udflytningsreformen skal ikke rulles tilbage.

Begrundelse: Idéen om at sikre uddannelser i hele landet, det er fornuftigt. Vi har sat os ved forhandlingsbordet for at kigge det store flertal af S,V,K over skulderen, der var klar til langt større omstruktureringer. Havde SF haft absolut flertal, var det blevet gjort på en anden måde. Vi har valgt at søge indflydelsen og sikre eks. penge til små uddannelser og at færre uddannelser forsvandt fra de store byer.

Svar: Ja, udflytningsreformen skal rulles tilbage.

Begrundelse: Vi skal redde vores uddannelser. Lukningerne skal stoppes og loftet over pladser i de store byer skal fjernes. Samtidig skal mulighederne styrkes for uddannelse uden for byerne og på engelsk.

Svar: Ja.

Begrundelse: Enhedslisten deler ambitionen om bedre uddannelsesmuligheder i hele landet. Men udflytningsaftalen fra sommeren 2021 afsætter ikke penge nok til formålet, så uddannelsesinstitutionerne risikerer at stå med tomme pladser uden for byerne, og samtidig mangle pengene i de større byer. Det går ud over uddannelseskvaliteten både i og uden for byerne. Enhedslisten har foreslået at afsætte ekstra midler til formålet, og mener, at der er behov for en mere gennemarbejdet plan, der også ser på boligforhold, transport, kulturliv, mulighed for studiejobs osv., hvis udflytning af studiepladser skal blive en succes. Enhedslisten ønsker, at der hurtigst muligt tages fat om en fase 2, der kan sikre tilstrækkelig finansiering og lukke de huller, aftalen har.

Svar: Nej til tilbagerulning.

Begrundelse: Vi støttede udflytningsreformen, og vil fortsat følge implementeringen af den. Det er vigtigt for os, at der er tilslutning til uddannelserne, der hvor de bliver placeret, og at udbuddet af uddannelser hænger sammen med efterspørgslen fra erhvervslivet.

Svar: Nej tak til tilbagerulning af udflytningsreformen.

Svar: Nej. 

Begrundelse: Danmark skal bindes bedre sammen, og det kan udflytning bidrage til. Det forudsætter imidlertid, at det ikke sker på bekostning af uddannelsens faglige kvalitet.

Svar: Ja, udflytningsreformen skal rulles tilbage.

Begrundelse: I udflytningsreformen sætter man et mål om geografisk placering over indholdet på den enkelte uddannelse. Eksempelvis er det en dårlig idé at lukke ingeniørpladser på DTU.

 

Svar: Ja.

Begrundelse: Ja til tilbagerulning af udflytningsaftalen på universitetsområdet. Vi har dog brug for lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen over hele landet.

 

Svar: Ja til tilbagerulning.

Svar: Nej.

Begrundelse: Det skal være muligt at uddanne sig i hele landet, og ikke kun i de store byer. Udflytningen af studiepladser gør, at det er muligt at læse jura i Esbjerg, socialrådgiver i Hjørring eller maskinmester i Sønderborg. Det skal ikke kun være de der ønsker at bo i de fire største byer der skal kunne uddanne sig, det skal man kunne i hele landet.

Svar: Måske

Begrundelse: Moderaterne mener, aftalen skal gennemgås grundigt for Molbo-historier. Desuden er nogle uddannelser for små, eller mangler kvalificerede undervisere, til at kunne blive rykket. Det gælder fx på aktuar og odont.

 

 

Læs hér, om partierne mener, man skal kunne blive kandidat på et år.

Seneste