Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Uni-politik: 10 undervisningstimer - er det nok?

Uni-politik — Uniavisen har spurgt de politiske partier, hvad de mener på en række punkter af betydning for studerende og ansatte ved Københavns Universitet. I dag om partierne mener, at det er ok, at der er kandidatstuderende, der modtager mindre end 10 timers undervisning. Partierne har haft lejlighed til at svare ja, nej eller måske. Desuden bringer Uniavisen de kommentarer, som partierne eventuelt har knyttet til svaret.

Svar: Nej.

Begrundelse: Uddannelseskvaliteten er sakket bagud på flere uddannelser. En del af det handler om, at de kandidatstuderende ikke modtager særlig mange undervisningstimer. Det skal vi lave om. Derfor ønsker Venstre at investere 1,2 mia. kr. årligt i uddannelse – herunder til flere timer.

Svar: Nej, det er ikke ok, at 1/3 af alle kandidatstuderende modtager mindre end ti timers undervisning .

Begrundelse: Vi mener, at vi skal sikre mere vejledning, feedback og undervisning men samtidig sådan, at det kan være muligt at passe et relevant studiejob, som også styrker læringen. Det er også derfor, der er behov for flere investeringer.

Svar: Måske.

Begrundelse: Det er en katastrofe! Men kvalitet er også andet end undervisning. Radikale Venstre vil investere meget mere i kvalitet uden at skære i SU, i sommerferien eller i længden på uddannelserne.

Svar: Nej, det er ikke ok. 

Begrundelse: Der er behov for flere undervisningstimer og mere feedback, hvis vi skal styrke studerendes læring og trivsel. Den manglende undervisning rammer alle studerende og går særligt hård ud over dem, der har brug for ekstra hjælp til at knække uddannelseskoderne, og det er især børn af forældre, der ikke har en akademisk uddannelse.

Svar: Måske er det ok.

Begrundelse: Antallet af undervisningstimer skal selvfølgelig hænge sammen med, hvad der forventes af den studerende ved endt uddannelse. Det kunne netop tale for, at se om man kan forkorte nogle kandidatuddannelser, og så til gengæld styrke fagligheden i den tid uddannelsen varer.

Svar: Måske.

Begrundelse: Det er måske lige i underkanten, hvilket egentlig også styrker vores vision om, at flere kommer ud i relevant arbejde og får noget erfaring. Dette kan opnås bl.a. ved at forkorte udvalgte kandidatuddannelser.

Uniavisen har desværre ikke modtaget svar på dette spørgsmål fra Nye Borgerlige.

Svar: Nej.

Begrundelse: Liberal Alliance så gerne, at der var mere tid til undervisning.

Svar: Nej.

Begrundelse: Vi har brug for flere skemalagte timer på en lang række studier.

 

 

Svar: Nej.

Svar: Nej.

Begrundelse: Kvaliteten af vores uddannelser skal hæves. At så mange studerende har under 10 timer ugentligt har aldrig, og vil aldrig, være noget, vi ser som en god ting. De studerende har selv efterspurgt både mere undervisning, særligt mere undervisning på mindre hold. Derfor ønsker vi at hæve timebunden, så den for alle kandidatuddannelser bliver 15 timer.

 

Svar: Nej.

Begrundelse: Det synes Moderaterne ikke umiddelbart. Moderaterne mener, det tangerer svigt af de studerende.

 

 

Læs hér, om partierne mener, at SU bør følge den øvrige prisudvikling.

Seneste