Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Uni-politik: Skal undervisningsfriheden beskyttes?

Uni-politik — Uniavisen har spurgt de politiske partier, hvad de mener på en række punkter af betydning for studerende og ansatte ved Københavns Universitet. I dag om partierne mener, at der er behov for at beskytte undervisningsfriheden ved lov. Partierne har haft lejlighed til at svare ja, nej eller måske. Desuden bringer Uniavisen de kommentarer, som partierne eventuelt har knyttet til svaret.

Svar: Ja.

Begrundelse: Undervisningsfriheden er allerede sikret ved lov, men spørgsmålet må være, om den er sikret tilstrækkeligt. Hvis universitetsuddannelser skal opretholde en høj kvalitet, er det vigtigt, at underviserne ikke oplever, at der er bånd på, hvordan de underviser, og hvilke emner de underviser i. Venstre er meget åben for at se nærmere på, om vi kan styrke både undervisnings-, forsknings- og ytringsfriheden på universiteterne.

Svar: Måske.

Begrundelse: Undervisningsfriheden er egentlig beskyttet i Grundloven. Derudover bør universiteterne sikre den. Men hvis der er udfordringer, må vi tage det op, ligesom SF støtter kampagnen ”Sæt forskningen fri”.

Svar: Måske.

Begrundelse: Radikale Venstre kæmper for øget undervisningsfrihed. Vi er klar til at støtte lovindgreb, hvis det er tydeligt, hvilke udfordringerne der er, og at friheden beskyttes bedst med et lovindgreb.

Svar: Ja. 

Begrundelse: Private kapitalinteresser og politisk indblanding truer i stigende grad den akademiske frihed og herunder undervisningsfriheden, forskningsfriheden og forskeres og ansattes ytringsfrihed. Forskningen er i stigende grad styret af, hvor det er muligt at hente privat finansiering, og vi har set en voldsomt bekymrende udvikling de sidste par år, hvor der fra Folketingets side er blevet debatteret konkrete forskere og forskningsprojekter fra Folketingets talerstol. Der er endda indirekte blevet truet med øget politisk indblanding fra et flertal af Folketinget. Det hører slet og ret ikke hjemme i et demokratisk samfund. Arbejdet med at sikre en stærkere beskyttelse af den akademiske frihed bør ske i samarbejde med bl.a. ansatte, studerende, ledelse, eksperter og civilsamfundet.

Svar: Måske.

Begrundelse: Vi går generelt ind for mere undervisningsfrihed på universiteterne, men der skal være en balancegang mellem læringsmål og denne.

Svar: Måske.

Begrundelse: I dag er undervisningsfriheden typisk sikret gennem fakultetets vedtægter. Vi oplever, at den største trussel mod undervisningsfriheden er aktivistiske og ustyrlige unge, som ikke kan lide og ikke vil acceptere holdninger, der adskiller sig marginalt fra deres egne.

Uniavisen har desværre ikke modtaget svar på dette spørgsmål fra Nye Borgerlige.

Svar: Måske.

Begrundelse: Den enkelte underviser bør have udstrakte frihedsgrader til selv at tilrettelægge undervisningen, og det er vigtigt, at undervisere beskyttes mod repressalier, der bunder i uenigheder.

Svar: Ja, undervisningsfrihed bør beskyttes ved lov.

 

 

Svar: Ja, undervisningsfrihed bør beskyttes ved lov.

Svar: Måske.

Begrundelse: Det er vigtigt, at underviserne er beskyttet. Det ønsker vi ikke at betvivle. Men de er allerede beskyttet i dag. Om det er nødvendigt med en særlig lov på området, er ikke noget, vi har taget stilling til.

 

Svar: Måske.

Begrundelse: Det vil Moderaterne gerne tale med de studerende om! Vi har ikke en mening om alt. Så hvis de studerende vil give Moderaterne deres input på det område, vil partiet være rigtig glad for at blive klogere.

 

 

Læs hér, om partierne mener, at 10 timers undervisning om ugen er rimeligt.

Seneste