Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Uniavisen censurerer for KU's ledelse!

Debat — Uniavisen hævder, at avisen er 'uafhængig af ledelsen', men alligevel vil avisen ikke bringe kritisk information om ledelsen.

Uniavisen nægter at bringe et læserindlæg, hvori jeg gennemgår forløbet af KUs’ uretmæssige afskedigelse af mig.  Det gør man på trods af, at avisen gentagne gange har bragt indlæg, hvori læsere har hævdet at jeg ikke tør bringe sandheden frem, og at der har været helt andre tungtvejende grunde til afskedigelsen, end der er kommet frem i medierne. Vel at mærke uden at de pågældende har haft egentligt kendskab til sagen.

Uniavisen har bl.a. bragt et indlæg fra en vis lektor Ravn, som jeg ikke kender, men som hævdede at vide, at der fandtes begrundelser for min afskedigelse, som var for ‘pinlige’ til, at jeg ville offentliggøre dem.  En voldgiftssag har påvist, at lektor Ravn ikke har ret i sin beskyldning. Hans argumentation er på et niveau, der er lige så lavt som KU-ledelsens falske beskyldninger imod mig, for han har helt åbenbart ikke haft indsigt i sagens indhold.

Jeg har på råd fra min advokat været afskåret fra at kommentere sådanne fuldstændigt fejlagtige kommentarer, indtil den faglige voldgift blev afsluttet, og af andre årsager kan jeg først nu kommentere.

Jeg har indsendt et indlæg til Uniavisen, som i form af et åbent brev til rektor gennemgår sagen, herunder indholdet af voldgiftsrettens behandling, og hvorledes den påviste, at KUs ledelse frit har opfundet begrundelserne for afskedigelsen. Jeg refererer også, at fire ansatte har klaget over mobning fra ledelsens side i den seneste APV-undersøgelse, samt at mindst tre, mig bekendt andre, ansatte ved IGN har skrevet breve til rektor, hvori de beklager sig over, at de bliver chikaneret af IGN’s ledelse på et niveau, så de oplever det som mobning. De beder rektor om at gribe ind, men de har mig bekendt end ikke modtaget noget svar. KU bruger enorme ressourcer på at diskutere mobning. Burde disse personer ikke i det mindste modtage svar?

Jeg foreslår, at Uniavisen snarest fjerner udsagnet 'uafhængig af ledelsen' fra sin hjemmeside. Det forekommer at være falsk reklame for bladet.
Hans Thybo

Jeg beskriver resultatet af voldgiftssagen og gør det klart, at forliget ikke handler om accept af afskedigelsen eller evt. genansættelse, som KUs ledelse hævder det. I stedet er der indgået et forlig om, at afskedigelsen er i strid med overenskomsten, og at jeg derfor skal modtage en økonomisk kompensation svarende til et halvt års løn. Det fremgår endvidere af retsprotokollen, at voldgiften ikke har kompetence til at dømme KU til at genansætte. Sådan er det danske arbejdsmarked desværre indrettet.

Jeg beskriver, hvorledes KU ud af den blå luft rettede grundløse anklager mod mig baseret på udsagn fra tre IGN-ledere (Claus Beier, Lars Nielsen og Karsten Høgh Jensen) om et møde, som de ikke havde kendskab til samt at anklagerne strider imod beretninger fra samtlige tilstedeværende under mødet. Den ene leder (Karsten Høgh Jensen) havde allerede to gange tidligere rettet grundløse anklager imod mig, og alligevel brugte KU i første omgang endnu en grundløs anklage fra ham som fyringsgrundlag.

Jeg skriver, at det forekommer besynderligt, at KU ikke gennemfører en undersøgelse af, hvordan det kunne ske, at HR-afdelingen, på basis af de tre lederes udsagn, rettede grundløse anklager mod mig. Et anstændigt universitet ville vel overveje, om det ikke snarere er de ansvarlige for dette miskmask, som rettelig burde afskediges. Jeg stiller også spørgsmålet, om KU kan leve med ikke at rette for en overenskomststridig afskedigelse af en professor med pletfri personalemappe efter 38 år i statens tjeneste?

Dette er tre eksempler på indholdet af det indlæg, som Uniavisen nægter at bringe. Man bruger gummiargumentet, at indlægget ikke ‘bringer væsentligt nyt til historien, som vi har fortalt den’. De tre eksempler viser ganske klart det modsatte. Jeg bringer netop nyt frem om sagen, og derfor burde Uniavisen bringe indlægget. Ikke mindst i betragtning af, at Uniavisen har bragt flere læserindlæg med grundløse beskyldninger imod mig på trods af, at man vidste at jeg ikke kunne svare på det pågældende tidspunkt. Det kan jeg nu, men Uniavisen vil ikke give mig spalteplads til at svare.

Et anstændigt universitet ville vel overveje, om det ikke snarere er de ansvarlige for dette miskmask, som rettelig burde afskediges.
Hans Thybo

Jeg vil vove den påstand, at dette ikke handler om, hvorvidt mit indlæg indeholder noget nyt. Det handler snarere om, at jeg gengiver nogle kendsgerninger, som er ubehagelige for KUs ledelse. Det er den eneste begrundelse, jeg kan finde for afvisningen. Tidligere bragte Uniavisen gerne grundløse udsagn om mig fra personer uden indsigt i sagen; udsagn som passede ledelsen.

Uniavisen har for nylig bragt en artikel under overskriften Thybo taler ud. Artiklen er skrevet på baggrund af et tre timer langt interview. Desværre er stort set ingen af mine pointer medtaget i artiklen. Journalistens argument for at udelade dem er, at KUs ledelse ikke ville kommentere mine udsagn, og så kan avisen ikke bringe dem. I sandhed et mærkeligt argument, hvis avisen virkelig er uafhængig af ledelsen. Ikke mindst i betragtning af, at man tidligere har givet spalteplads til udokumenterede og usande anklager mod mig og mine motiver.

Jeg foreslår, at Uniavisen snarest fjerne udsagnet ‘uafhængig af ledelsen’ fra sin hjemmeside. Det forekommer at være falsk reklame for bladet.

Læs Uniavisens svar til professor Hans Thybo her.

Uniavisen har givet KU mulighed for at komme med en replik til den kritik af universitetets ledelse, som indlægget også indeholder. Vicedirektør for kommunikation på KU Jasper Steen Winkels svarer:

»Der er indgået forlig i sagen mellem Moderniseringsstyrelsen, Dansk Magisterforening og Hans Thybo i november sidste år om at sagen er afsluttet. Det forlig står universitetet ved. Ifølge loven kan universitetet derudover ikke kommentere på personsager. Københavns Universitet kan ikke genkende den udlægning, som fremgår af læserbrevet. Vi tager afstand fra beskyldninger mod tre ledere fra IGN, som vi finder grundløse, udokumenterede og ikke baseret på alle fakta. Vi erindrer om, at de tre ledere er afskåret fra at tage til genmæle – også over for eventuelle injurierende udtalelser og fordrejede fremstillinger af faktiske forløb.

Vicedirektør på KU, JSW«

Annonce

Seneste