Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Univalget er politisk – brug din stemme

Univalg 2019 — Konservative Studerende er uenige med Studenterrådet om mange ting: Forskningsfrihed, retningslinjer for krænkende adfærd og partipolitisk grundholdning.

Se alle underskrivere nederst i indlægget

I næste uge går Københavns Universitet til univalg. Der skal vælges studenterrepræsentanter til de akademiske råd, studienævnene og ikke mindst universitetets bestyrelse. Der er vigtige beslutninger der skal træffes, og forhåbentlig vil lidt flere end de sædvanlige små 20 procent bruge deres stemme og få indflydelse på de beslutninger, der træffes på universitetet.

Desværre betyder det også, at vi igen i år skal høre diverse ‘fagråd’, ‘forenede lister’ og deres centralkomité, Studenterrådet, undergrave studenterdemokratiet ved endnu en gang at stikke os i øjnene, at »studenterpolitik IKKE er partipolitik, som splitter os ad,« som der så flot står i deres udgivelse ‘Værd at vide om Univalget‘.

Men sandheden er, at der er afgørende forskelle på de forskellige lister.

Her er vi uenige med Studenterrådet

Se for eksempel spørgsmålet om identitetspolitik og den såkaldte ‘krænkelseskultur’, hvor Uniavisen under debatten om den berygtede og forbudte ‘jura-mexicanerhat’ skrev, at Studenterrådet støttede »fuldt op om KU’s nultolerancepolitik over for krænkelser.«

Her ønsker vi i Konservative Studerende et anderledes universitet, hvor uanstændig adfærd naturligvis slås hårdt ned på, men subjektive krænkelsesfølelser ikke må lægge hindringer i vejen for hverken den frie debat, undervisning, forskning eller, for den sags skyld, rusfester på Jura.

Der skal naturligvis ikke lægges politiske hindringer i vejen for den frie forskning – heller ikke når det handler om klima.

Kig også på spørgsmålet om forskningsfrihed. Mens Studenterrådet i samarbejde med diverse andre organisationer er gået i brechen for at lukke forskningscenteret Center for Olie og Gas, har vi i Konservative Studerende meldt klart ud, at vi naturligvis mener, at der må forskes i det som forskere nu engang ønsker at forske i med den finansiering de nu engang kan indhente. Der skal naturligvis ikke lægges politiske hindringer i vejen for den frie forskning – heller ikke når det handler om klima.

Også hvad angår universitetets økonomi, er der forskelle. For mens Studenterrådet primært er optaget af at deltage i demonstrationer på Christiansborg Slotsplads om nedskæringer, lader man efter utallige års uafbrudt repræsentation i bestyrelsen til at have fejlet i den grundlæggende opgave at være vagthund over for universitetets udgifter. Københavns Universitet praler nemlig af Danmarks suverænt dyreste administration.

I Konservative Studerende vil vi føre politik på det, vi faktisk kan ændre fra universitetets studenterpladser, nemlig universitetets brug af sine midler.

Vi foregiver ikke at repræsentere alle

Men allermest grundlæggende er forskellen nok tilgangen til vores studenterdemokrati. For mens Studenterrådet og dets fagråd foregiver at repræsentere alle, formulerer vi i Konservative Studerende vores synspunkter med åben pande. Vi foregiver ikke at repræsentere alle, og tager ingen til indtægt for vores synspunkter. Hvis du har en liberal eller konservativ grundindstilling, har vi akut brug for din stemme, men hvis du ikke har, skal du afgjort stemme på nogen andre.

Hvis vi alle gik til valg på samme ærlige vilkår og talte politikken op, frem for at kamuflere vores uenigheder, kunne det være, at valgdeltagelsen nærmede sig eller måske endda kom over 20 procent. Vi kan jo lade det komme an på en prøve.

Underskrivere

Christian Broholm Andersen og Sebastian Just Madsen, Spidskandidater til bestyrelsen for Konservative Studerende Københavns Universitet

Cille Hald Egholm, spidskandidat til akademisk råd på SAMF og studienævnet for Statskundskab

Therese Elisabeth Bruhn, spidskandidat til akademisk råd på JUR for Konservative Jurister

Roman Larsen, spidskandidat til Studienævnet for Tværkulturelle Studier

Andreas Vinstrup Fjeldsted, spidskandidat til Kandidatstudienævnet på Jura for Konservative Jurister

Lasse Bentsen Laursen, spidskandidat til bachelorstudienævnet på jura for Konservative Jurister

Tobias Baadsgaard Ingvartsen, kandidat til bachelorstudienævnet på jura for Konservative Jurister

Simon Lindkær Andersen, formand, Konservative Studerende Københavns Universitet

Seneste