Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Universitetets prisopgaver 2017/18

Bling — Vi præsenterer Københavns Universitets prisopgaver for 2018. Og promoverer medaljetagerne 2017.

Ved Københavns Universitets årsfest præmierer rektor de bedste besvarelser af universitetets prisopgaver med enten guld- eller sølvmedaljer. Og samtidig udskriver fakulteterne de prisopgaver, de gerne vil have besvaret i det kommende år.

Præmien

Medaljerne, der overrækkes ved promoveringen, bærer på aversen en Pallas Athene-figur og på reversen påskriften ‘INGENIO ET STUDIO PATRIA’ omgivet af en laurbærkrans.

Den forfatter, som belønnes med guld- eller sølvmedalje, modtager tillige henholdsvis 5.000 kr. og 2.500 kr. samt et rejselegat fra Direktør Ib Henriksens Fond

Traditionelt har besvarelsen af prisopgaver været det første skridt i et akademisk karriereforløb. Men efter indførelsen af ph.d.-uddannelsen i 1980’erne har prisopgaverne delvist mistet den betydning, og antallet af besvarelser har været faldende siden 1990’erne.

Ikke desto mindre er det en cool tradition, at studerende vælger at dedikere et års tid på at løse en aktuel videnskabelig gåde, så vi slår ud med armene og gør opmærksom på, at der netop er udskrevet nye prisopgaver ved årsfesten den 17. november 2017.

Opgavespørgsmål 2018

Årets 29 nys udskrevne prisopgaver dækker over et bredt spektrum af emner – fra konstruktionen af autoritet i danske moskéer til nitrilers atmosfærekemi.

Se emnerne fra alle seks fakulteter her.

Medaljetagere 2017

Ved årsfesten i november 2017 blev uddelt 6 guldmedaljer og 5 sølvmedaljer. Tillykke til:

Guldmedaljer

Rasmus Gudmundsen Bjørn
Lisa Amalie Gottlieb
Camilla Kaae Højgaard
Camilla Juhl
Jens Lund
Sigurd Victor Stubbergaard

Sølvmedaljer

Tatjana Ankerhus
Kristoffer Gjelseth Dalbak
Mathias Harding
Thomas Stax Jakobsen
Iben Appelt Kvist

Vil du skrive?

Ifølge KU’s regler om prisopgaver kan besvarelserne indleveres af personer, som er under universitetsuddannelse eller som har afsluttet uddannelsen inden for de seneste tre år.

Er du interesseret i at skrive en prisopgave, kan du få udpeget en vejleder på opgaven ved at henvende dig til dekanen på dit fakultet.

Besvarelserne på 2018-opgaverne skal indleveres til dekan-/ledelsessekretariatet på det pågældende fakultet senest tirsdag den 15. januar 2019 klokken 12.00. De bedste prisopgaver belønnes med guld- eller sølvmedaljer ved årsfesten fredag den 15. november 2019.

Man siger, at en besvarelse – roughly – forventes at svare til resultatet af et års arbejde.

Seneste