Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Universitetsavisen på hård slankekur

SMALHALS - Seks numre af den trykte avis skæres væk, og den danske og engelske udgave på nettet reduceres

Universitetsavisens redaktion har fået udstukket en rammebevilling i 2010 på knap fire millioner kroner – eller cirka en million kroner mindre end den tidligere fik i tilskud.

Resultatet er, at antallet af numre af den trykte avis må skæres ned fra 15 til ni numre, og at både den engelske og danske udgave af netavisen må ud i en stor spareøvelse endnu inden de er kommet ordentlig i gang.

Den kraftige besparelse begrundes med, at avisen må yde sit bidrag til de almindelige besparelser på universitetet, og at redaktionen sidste år havde et stort overforbrug i forhold til ’primobudgettet’ på 1,4 millioner kroner.

Redaktionen og Bladudvalgets økonomigruppe har på det kraftigste bestridt, at der er brugt flere penge end aftalt i den nipunktsplan, som rektor indgik med repræsentanter for studerende og ansatte i oktober 2008. Den fastslog, at avisen skulle udkomme med ’samme udgiftsramme’ i 2009, dog således at postomdelingen for de fleste numres vedkommende skulle erstattes af intern stakomdeling, og at de herved sparede portoudgifter på cirka to millioner kroner i stedet skulle anvendes delvis til at udvikle en netavis på dansk og engelsk og resten til en reservepulje.

De samlede udgifter til avis og netaviser sidste år blev på i alt 6,2 millioner kroner – hvilket næsten på øre svarer til udgifterne i 2008 og i 2007.

To tredjedele af ’overforbruget’ på 1,4 millioner kroner er efter bladudvalgets opfattelse kunstigt frembragt af direktionen selv ved administrativt at fastsætte KU’s tilskud til avisen en million kroner lavere end forudsat i nipunktsaftalen mellem rektor og repræsentanterne for studerende og ansatte.

Og de resterende 400.000 kroner kan tilskrives finanskrisen, som fik annonceindtægterne til at falde endnu mere end frygtet som følge af ophøret af postomdelingen af de fleste numre.

Indvendingerme fra Bladudvalgets økonomigruppe er dog ikke blevet taget til følge, hvorfor redaktionen i indeværende år må indstille sig selv og læserne på smalhals.

Stor læserundersøgelse i foråret

Redaktionen vil selvfølgelig gøre alt for, at besparelserne bliver så lidt mærkbare som muligt og ikke afgørende går ud over den journalistiske kvalitet. Om det lykkes, vil du som læser få mulighed for at vurdere, når der i løbet af foråret gennemføres en stor læserundersøgelse af både den trykte og de to elektroniske aviser.

Undersøgelsen skal bruges som baggrundsmateriale til det statusseminar, som ifølge nipunktsplanen skal afholdes i foråret 2010 for en bred kreds på KU, inklusive Hovedsamarbejdsudvalget, Studenterrådet og kommunikationsmedarbejdere. På programmet står en evaluering af den samlede kommunikation, herunder en vurdering af de tekniske muligheder og papirversionens fremtid.

På et møde mellem parterne bag nipunktsaftalen for nylig enedes man om, at læserundersøgelsen skulle laves af analysebureauet Capacent og finansieres over rektors budget. Samtidig blev tidspunktet for seminaret fastsat til en dag i juni.

Sådan rammer besparelserne læserne

Den trykte avis

Udkommer med ni numre i stedet for 15

Postomdeles kun to gange mod fire gange sidste år

Bringer en tredjedel færre freelanceartikler

Stopper brug af professionelle fotografer

Uniavisen.dk

Foto og freelance skæres med 2/3

Ingen backup under sygdom i den faste stab

Ingen opdatering af siden i weekenden

Færre aktuelle fotos – flere fra arkiv

Artikelvolumen på normale hverdage beskæres med cirka 40 procent

University Post

Freelancebudget beskæres med cirka en tredjedel

Ingen dækning ved sygdom i den faste stab

Antallet af dagligt producerede artikler beskæres med en femtedel

Seneste