Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

UVVU-doms konsekvenser for Klarlund mørklægges af Riget og KU

UVVU - Rigshospitalet og KU har 'foretaget foranstaltninger', der skal imødekomme UVVU's kritik af professor Bente Klarlund. Men offentligheden må ikke vide, hvad de er.

Bente Klarlund Pedersen beholder sine job ved Rigshospitalet og Københavns Universitet, selv om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed mener, at hun har gjort sig skyldig i flere tilfælde af videnskabelig uredelighed.

UVVU-dommen (der endnu kun foreligger i udkast) er kontroversiel, fordi det danske forskermiljø er delt i spørgsmålet om, hvorvidt Bente Klarlund Pedersen overhovedet har gjort noget forkert.

Andre forskere kan også blive dømt

Ikke blot ser det ud til, at UVVU’s retningslinjer for forfatteransvar er anderledes end de regler, som ICMJE, der er den ledende internationale autoritet på området, udstikker. UVVU har også defineret regler for krydsreferencer, der af mange forskere opfattes som ude af trit med almindeligt anerkendt praksis.

Hvis UVVU’s linje holder, vil en række forskere ud over Bente Klarlund risikere at komme i fedtefadet for noget, de og deres kolleger har opfattet som hæderligt arbejde.

Dækker sig ind under personalejura

Bente Klarlund Pedersen er ansat i en delt stilling på KU som professor og på Rigshospitalet som overlæge. Da hendes hovedansættelse er ved Rigshospitalet, har KU holdt lav profil og afventet, hvad hospitalets lægelige direktør ville melde ud om UVVU-afgørelsens konsekvenser.

Det ved vi nu. Rigshospitalets lægelige direktør Jannik Hilsted skriver i en erklæring, at UVVU-dommen ikke får indflydelse på Bente Klarlunds job:

»Rigshospitalet og Københavns Universitet ser med stor alvor på videnskabelig uredelighed og tager kritikken til efterretning, men har fortsat tillid til at overlæge, professor Bente Klarlund Pedersen også fremadrettet kan varetage sit arbejde på Rigshospitalet og Københavns Universitet.«

Til gengæld er det dunkelt, hvad konsekvensen af dommen så bliver:

»Rigshospitalet og Københavns Universitet har på baggrund af UVVUs afgørelse iværksat de fornødne foranstaltninger med henblik på at imødekomme den rejste kritik fra UVVU, men kan ikke udtale os nærmere om disse tiltag, da der er tale om en personalesag.«

Andre forskere kan ikke vide, hvad konsekvens af UVVU-dom vil være for dem

Offentligheden må altså ikke vide, om KU og Rigshospitalet straffer Bente Klarlund på den ene eller anden måde, sætter nogen til at overvåge hendes arbejde – eller om ‘fornødne foranstaltninger’ er tågesnak, der giver indtryk af, at UVVU bliver taget alvorligt, men i virkeligheden skal skjule, at der ingenting sker.

Bente Klarlund Pedersen, der i hele sagens forløb har nægtet at have begået videnskabelig uredelighed, ønsker ikke selv at kommentere, hvad ‘foranstaltningerne’ indebærer for hende.

Hun vil føre sagen videre ved domstolene.

KU’s ledelse vil heller ikke kaste lys over sagen, og minder om, at UVVU’s afgørelse, som nævnt, endnu kun foreligger i udkast.

chz@adm.ku.dk

Seneste