Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Valg til bestyrelse, råd og nævn

Rektor har 10. november 2006 udskrevet valg til repræsentanter for det videnskabelige personale til studienævn og repræsentanter for de studerende til bestyrelsen, Akademiske Råd og studienævn.

Valglister har været fremlagt siden 13. november. Frist for kandidatanmeldelse er 29. november 2006 kl. 14.00. Valget afholdes som brevstemmevalg med afstemning i perioden fra den 21. december 2006 til den 12. januar 2007.

Procedure og frister i øvrigt fremgår af valgcirkulæret der sammen med fortegnelse over udskrevne valg, repræsentationsområder, antal pladser og valgperiodens længde findes på www.ku.dk/valg.

VIP-repræsentanter på Naturvidenskab og Jura skal være særligt opmærksomme på at studienævnsstrukturen er ændret fra fagstudienævn til uddannelsestudienævn.

Det indebærer at man kan have valgret til mere end ét uddannelsestudienævn, forudsat man underviser ved uddannelser under flere. På de øvrige fakulteter er strukturen fortsat fagstudienævn, og her har man kun valgret til ét fagstudienævn og ét ph.d.-studienævn.

Seneste