Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Vandt lønkamp over KU – og blev fyret

FYRINGER – Ti studenteransatte på KU fik efter årelang kamp i retten en lønforhøjelse på 40 kroner i timen. Få måneder efter er de alle blevet fyret på en gang.

Da SUL, den frivilligt drevne fagforening for studenteransatte, i december fik Københavns Universitet til at indgå forlig efter flere år i retten, klappede universitetets studievejledere i hænderne.

I årevis var de blevet aflønnet af KU til for lav en timetakst, men forliget betød, at universitetet nu accepterede at efterbetale 750.000 kroner og for fremtiden aflønne sine studievejledere med de overenskomstmæssige 179 kroner i timen.

Det har KU nu gjort i halvanden måned. Men tirsdag den 6. marts blev de ti studievejledere i Vejledning og Optagelse i Fiolstræde kaldt til møde med vicedirektør for uddannelse Hanne Harmsen – og her meddelt at de vil blive fyret.

Omorganisering undrer fyrede

KU begrunder i et brev fyringerne med et behov for omorganisering i universitetets Uddannelsesservice, der omfatter SU-kontor, Vejledning og Optagelse og Det Internationale Kontor. Ledelsen vurderer ifølge brevet, at der i fremtiden bliver mindre behov for en bemandet vejledning med relativt lang åbningstid.

Men det overbeviser ikke Gro Gerdsen og Sophie Ytte, to af de vejledere, der nu mister deres studiejob. De to mener, at sammenfaldet mellem lønsstigningen i år og fyringerne næppe er tilfældigt.

»Det er kun os på SUL-overenskomst, der er blevet fyret. Der er ikke røget en eneste på HK-takst, og der er ikke en eneste på SUL-takst, der har fået lov at blive,« siger Gro Gerdsen.

»Man sidder tilbage med en følelse af, at det ikke kan lønne sig at bruge fagforeningerne – at man slet og ret bliver fyret for at bede om den rette løn,« siger hun. Gro Gerdsen har arbejdet som studievejleder i to et halvt år.

I den periode har KU samlet vejledningen ét sted og lagt meget energi i at indtænke de unge vejledere, siger hun, så omorganiseringen forekommer hende at være udtryk for en ledelsesmæssig slingrekurs.

På mødet med vicedirektør Hanne Harmsen den 6. marts, spurgte de fyrede, om den nye høje løn var årsag til, at KU skiller sig af med dem. Det var den ikke, sagde vicedirektøren.

Både Gro Gerdsen og Sophie Ytte siger dog, at vicedirektøren gik så langt som til at sige, at lønstigningen havde øget ledelsens ‘opmærksomhed’ på deres stillingskategori.

»Det er bestemt min opfattelse, at vi alle fik det indtryk til mødet, at der ikke ville have været så meget opmærksomhed på vores stillinger, hvis det ikke havde været for SUL-sagen,« siger Sophie Ytte.

Vicedirektør: Pengene spillede ingen rolle

Vicedirektør Hanne Harmsen bekræfter i en mail, at studentervejlederne hidtil har spillet en væsentlig rolle i måden, studievejledningen er blevet drevet på. Hun siger også, at KU-ledelsen længe har vidst, at SUL-sagen kunne ende med at gøre de unge medarbejdere en hel del dyrere end ellers, men at KU valgte at have dem ansat som vejledere uanset.

Hun begrunder afskedigelserne med, at studievejledningen ikke fungerer godt nok.

»Efter at have kørt i en periode har ledelsen evalueret organiseringen og fundet, at det ikke virkede optimalt. Vores fastansatte vejlederes kompetencer kom ikke nok i spil, og vi brugte rigtig mange ressourcer på oplæring og intern koordinering,« skriver Hanne Harmsen.

Hun peger også på, at vejledningen får færre personlige henvendelser end tidligere, fordi studerende bruger net og mail.

»Indledende brugerevalueringer viser også, at de studerende ikke over hele linjen har været tilfredse med kvaliteten af vores service. Derfor har vi udarbejdet et nyt koncept med mindre åbningstid og en mere fast bemanding,« skriver Hanne Harmsen.

Fremover skal en enkelt fastansat medarbejder tage imod i åbningstiden og sende henvendelser videre til de faste medarbejdere i Uddannelsesservice. Vicedirektøren oplyser, at den nye organisering ikke er billigere for KU.

»Jeg forstår til fulde, at vores dygtige studenterstudievejledere er ærgerlige over situationen. Vi har også understreget over for dem, at det for ingen af dem handler om deres individuelle indsats, som har været rigtig god,« skriver Hanne Harmsen.

Studenterfagforening: Måske ulovlig fyring

Hos fagforeningen SUL, der forhandlede den højere løn for studievejlederne, er formand Tenna von Cappeln vred og overrasket over at høre om fyringerne af de ti ansatte.

Hun kalder det »påfaldende,« at det netop er denne gruppe, der bliver ramt, og at det sker nu så kort tid efter, at KU indgik forlig om, at studenterstudievejledere ikke skal have den lavere HK-løn men SUL-løn.

»Jeg havde forventet, at sagens afgørelse ville føre til færre og ikke flere kreative øvelser fra ledelsen på KU’s side. Vi vil gå det her nøje igennem med vores advokat for at se, om det overhovedet er lovligt,« siger hun.

chz@adm.ku.dk

Seneste