Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Venstre: Vi er helt afhængige af universiteterne, når vi skal løse akutte kriser

Valgt — Venstre vil hverken forkorte kandidatuddannelserne eller omlægge SU'en på kandidatuddannelsen til et lån. Der skal ikke spares, men investeres i bedre uddannelser.

De danske universiteter har stor betydning for, hvad Danmark er for et land og for danskerne. Faktisk er man påvirket af hvad der foregår på universiteterne, uanset om man selv har gået på et universitet eller ej. Det er man, fordi mange af de grundsten der påvirker den danske økonomi, demokratiske samtale, og vores samfunds evne til at løse de store problematikker såsom klima, mental trivsel og sundhed skal findes på universiteterne.

Derfor skal de danske universiteter både på forsknings- og uddannelsesfronten være helt i top.

Danmark har for mange år siden tilsluttet sig Barcelona-målsætningen, som tilsiger, at vi skal bruge en procent af vores BNP på offentlig forskning. For Venstre er dette ikke et loft over forskningsmidlerne. Det er en minimumsgrænse.

I lyset af den øgede trusselsituation vil de danske udgifter til forsvaret stige i de kommende år. Men ikke alle pengene skal gå til krudt og kugler. I hvert fald en milliard kroner bør gå til at styrke forskningen i teknologi på forsvarsområdet.

Ligeledes kræver klimakrisen, at universiteterne spiller en stadigt større rolle. Ja, vi skal omstille samfundet med de midler vi har. Men sandheden er, at uden ny forskning på klimaområdet kommer vi ikke i mål med den grønne omstilling. Venstre vil prioritere forskningen højt.

HVAD VIL PARTIERNE MED UNIVERSITETERNE?

Uniavisen har bedt alle partiers forskningsordførere fortælle om deres visioner for universiteterne. Hvad kan vi forvente, at deres mandater vil arbejde for i et kommende Folketing?

Vi bringer indlæggene i vilkårlig rækkefølge. Dette er seriens andet oplæg.

Vil investere, ikke beskære

Universiteternes måske vigtigste rolle er at uddanne nye generationer af borgere med vigtige roller i vores samfund. Man kan få en særlig dannelse på et universitet, og både den offentlige debat og vores økonomi har gavn af, at mange mennesker har en uddannelsesmæssig baggrund på et universitet.

Når et ungt menneske starter på universitetet, skal han eller hun blive fagligt udfordret, og gerne provokeret til at tænke nyt. For ja, det kan være sundt at blive provokeret. Der skal naturligvis fortsat være undervisnings- og ytringsfrihed på universiteterne, og ingen undervisere må være bange for at stå fast på deres faglighed.

Støtter ikke Socialdemokraternes reformforslag

Desværre er det ikke sådan, at alle uddannelser i dag er gode nok. Venstre har foreslået, at der hvert år skal investeres 1,2 milliarder kroner i bedre uddannelser. Det er penge som skal investeres i dialog med universiteterne, og vi skal blandt andet gøre det mere attraktivt at tage de naturvidenskabelige uddannelser som i stigende grad er vigtige for Danmark. Samtidig skal vi sikre flere undervisningstimer, mere feedback og en styrket studievejledning over en bred kam på uddannelserne.

Venstre har også foreslået en reform af kandidatuddannelserne, med flere muligheder. Det handler – i modsætning til regeringens forslag – ikke om, at halvdelen af kandidatuddannelserne skal være kortere. Det kan vi ikke støtte. I stedet skal der skabes en bedre sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsliv, med kandidatuddannelser på 75 ECTS-point, der hvor det giver mening.

I modsætning til regeringen mener vi, at de etårige kandidatuddannelser og erhvervskandidatuddannelser hovedsageligt skal være et ekstra tilbud til de unge, som ønsker den mulighed, og ikke en spareøvelse som Socialdemokratiet ønsker. Det er netop derfor, vi tilfører nye penge.

SU skal ikke omlægges til et lån

Det er klart, at hvis man vil lave så store årlige investeringer, som Venstre planlægger, så koster det noget. I dag er det sådan, at danskerne faktisk betaler mere i skat til SU på de videregående uddannelser, end til selve uddannelserne. Med andre ord bruger vi hvert år flere penge på SU end på kvalitet i vores uddannelser.

Derfor har Venstre peget på, at SU-stipendiet i udgangspunktet kun skal gælde i de år en uddannelse er normeret til. Samtidig siger vi, at der skal være ro om de studerendes økonomi, og stipendiet derfor ikke skal omlægges til et lån, sådan som nogle andre partier har foreslået. Det vil stadig være muligt at tage et billigt SU-lån, hvis man bliver forsinket.

Det er politikernes ansvar at sikre, at vi investerer mere i gode uddannelser. Og Venstre er parat til at investere i uddannelse.

Universiteterne har også et ansvar. Det har godt nok aldrig været Venstres egen målsætning, at der skal reduceres i antallet af universitetspladser i de store byer, sådan som man vil gøre over de kommende år. Men det er helt rimeligt, at uddannelserne også findes, der hvor der er brug for arbejdskraften. Eksempelvis i Vestjylland, hvor meget af den grønne teknologi skal anvendes, men hvor der er langt til et universitet.

Summen af dette er Venstres universitetsvision: Universiteterne spiller en rolle for alle danskere, om de ved det eller ej. Derfor skal forskning og uddannelse være en topprioritet for politikerne, og de studerende har krav på gode uddannelser af høj kvalitet. Vi skal kunne måle os med de bedste i verden. På universiteterne skal meninger brydes, viden udvikles og løsninger opfindes. For universiteterne er en del af det danske samfund.

LÆS OGSÅ: Socialdemokratiet: Trivsel og kvalitet skal være i centrum, når vi skaber fremtidens universiteter

Seneste