Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Vi har en vision om robuste uddannelser

Studerende er velkomne i drøftelsen af, hvordan uddannelserne på Humaniora skal udvikles i de kommende år, skriver fakultetets dekan og prodekan i et svar til kritiske studerende. Men de vil ikke udelukke, at fag bliver lagt sammen.

Alle vores uddannelser skal være bæredygtige – både fagligt, socialt og økonomisk. Vi skal skabe en tættere sammenhæng mellem teori og praksis, og de studerende skal arbejde med komplekse samfundsudfordringer tidligt i uddannelserne. Det er vores vision for de humanistiske uddannelser på Københavns Universitet, og det betyder, at vi i de kommende år skal udvikle nye uddannelser og nye tværgående kursustilbud, og at vi formentlig også skal samlæse og sammenlægge eksisterende uddannelser.

Vi ved ikke præcis, hvordan de enkelte uddannelser bliver berørt, og vi ved ikke præcis, hvordan processen de kommende år vil se ud. For vi vil meget gerne involvere de faglige miljøer med medarbejdere, studerende og aftagere i arbejdet, og det kræver, at vi åbner diskussionen, før alle svar er kendt.

Sidsel Dorthea Vedel og Anna Nørgaard Sørensen fra Humrådet rejser allerede nu kritik af processen her i Uniavisen. Det er vi uforstående overfor, da vi er sikre på, at I anerkender præmissen for det hele – at uddannelserne skal være bæredygtige – og vi tænker også, at I gerne vil deltage aktivt og konstruktivt i den kommende proces, som vi nu sætter i gang.

LÆS OGSÅ: Dekanen lytter ikke til vores kritik og vil lægge fag sammen

Ikke et mål i sig selv at have særskilte bachelorindgange

Kritikkens hovedpunkt er en blank afvisning af eventuelle sammenlægninger af uddannelser. Det er selvsagt vigtigt at være opmærksom på, hvordan det humanistiske uddannelseslandskab er balanceret mellem bredde og specialisering, men det kan ikke være et mål i sig selv at opretholde særskilte bachelorindgange. Det vigtige er, hvilke kompetencer, de studerende opnår i sidste ende. Uddannelseslandskabet har altid forandret sig i en løbende tilpasning til studentersøgning, til udviklingen af forskningsområder og til arbejdsmarkedet. Sådan skal det være.

Uddannelser med meget små optag kan simpelthen ikke garantere de studerende et godt studieforløb med mange specialiseringsmuligheder og give dem et fornuftigt studiemiljø.

Men når vi, som ved dette års optag, har uddannelser, som kun kan tiltrække to eller måske en håndfuld studerende, kræver det handling. Uddannelser med meget små optag kan simpelthen ikke garantere de studerende et godt studieforløb med mange specialiseringsmuligheder og give dem et fornuftigt studiemiljø. Der skylder vi de studerende at åbne uddannelseslandskabet op på tværs, og vi skylder medarbejderne et mere robust forskningsmiljø. Argumenterne er faglige og sociale – og økonomiske. De tre dimensioner hænger tæt sammen.

Vi har gode erfaringer med sammenlægninger af uddannelser gennem årene. Det gælder fx bacheloruddannelserne i østeuropastudier og i mellemøststudier, som har bevaret deres bredde på et langt bedre grundlag end tidligere, fordi en række små sprog nu hænger sammen med et større.

Vi vil, som dekanat, gerne opfordre alle til at gå konstruktivt ind i processen – både i debatten og i de forskellige fora, hvor vi i øjeblikket indleder drøftelserne. Lige nu er det alene visionen, der ligger fast. Vejen dertil ligger stadig åben.

Seneste