Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

»Vi har forsøgt at sende et klart signal om, at fester lige nu er no go«

Interview — Tutor frygter, at coronarestriktionerne kan gå ud over de mest usikre studerende. Prorektor på Københavns Universitet håber på den modsatte effekt.

Coronapandemien har amputeret de introforløb, der lige nu er i fuld gang på Københavns Universitet. Alle arrangementer skal slutte klokken 17, studerende skal inddeles i hold, hygiejneregler og afstandskrav skal overholdes.

Det er en virkelighed, de studerende må vænne sig til, for begrænsningerne slutter ikke med introdagene.

Der bliver ingen fredagsbarer eller fester til og med uge 42 (efterårsferien), og hvis de studerende vil holde arrangementer på campus, skal de være fagligt relevante og slutte senest klokken 21. Mandag til torsdag må de studerende drikke én til to øl. Fredag – og lørdag og søndag – må de slet ikke indtage alkohol på campus.

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

Det fremgår af de retningslinjer, som Københavns Universitet offentliggjorde fredag den 21. august.

»Det er et forsøg på at lægge en linje, hvor man kan have noget socialt sammen med et fagligt præg, samtidig med at vi hæmmer smittespredningen, som har gode vilkår, hvis mange fester sammen og måske drikker så meget, at de mister kontrollen,« siger Bente Merete Stallknecht, prorektor for uddannelse på Københavns Universitet.

De studerende må gerne holde fx møder og foredrag på universitetet, lyder det i nyheden på Københavns Universitets intranet, men de skal først søge om det på fakultetet.

LÆS OGSÅ: Her er retningslinjerne: Der bliver ingen fredagsbarer og fester frem til efterårsferien

Det afgørende er, om arrangementet er fagligt relevant, siger Bente Stallknecht. Spørgsmålet er bare, hvornår det er tilfældet?

»Det er ude på fakulteterne og ude på uddannelserne, at man har det bedste indblik i, hvad der giver mening. Derfor er det der, man skal søge om at lave et arrangement. Der kan man bedst vurdere de hårfine grænser. Det, vi har forsøgt, er at sende et klart signal om, at fester og fredagsbarer er no go indtil videre.«

Jeg er bange for, at de mere usikre studerende ikke kommer til at deltage lige så aktivt på studiet

Mathilde Elsig, tutor og medlem af Studenterrådets forretningsudvalg

Bliver det ikke meget administrationstungt og svært for dem, der skal lave de her vurderinger af, hvornår noget er fagrelevant nok?

»Det giver god mening, at vi har nogle fælles retningslinjer, som vi har en fælles forståelse af, men der er også lokale traditioner og lokale forhold, der gør, at retningslinjerne skal udmøntes forskelligt. Det er af respekt for, at studierne er forskellige. Vi kan ikke sidde på Frue Plads og detailstyre, hvordan det foregår bedst på fakulteterne. Det er også af respekt for dekanerne, som må udfolde retningslinjerne lokalt.«

At man overhovedet skal søge om godkendelse, kan måske afholde nogle studerende – blandt andet nye studerende – fra overhovedet at lave arrangementer?

»Jeg håber, at tutorerne hjælper de nye studerende med det. Det handler jo om at skrive en mail. Jeg kan så godt forstå, at der er et stort ansvar forbundet med at holde de her arrangementer, fordi man påtager sig ansvaret for, at det går godt,« siger Bente Stallknecht.

»Men der plejer at være mange aktive og kreative studerende, så mon ikke, at der også i den her sammenhæng er nogle, der tager udfordringen op og laver nogle ting.«

Frygt for de usikre

Også i denne uges introforløb har Københavns Universitet sat klare grænser for udskejelserne. De officielle programmer er renset for festlignende aktiviteter, det vil sige helt uden øl, og alle arrangementer skal slutte klokken 17.

Mathilde Elsig, der er rusvejleder på Sundhed og informatik og en del af Studenterrådets forretningsudvalg, siger, at hun frygter, at restriktionerne kommer til at ramme de studerende, der har sværest ved at opbygge nye venskaber.

I løbet af introugen er det normalt tutorernes pligt at sørge for, at ingen fryses ude af fællesskabet, hverken i dagsprogrammet eller under aftenens fester – det er faktisk det, der gør studiestarten uundværlig, siger Mathilde Elsig.

Men når de nye studerende i år har forladt Københavns Universitet klokken fem og måske fester i privat regi, har tutorerne ikke samme indflydelse.

Det er et stort eksperiment, vi har gang i.

Bente Stallknecht, prorektor for uddannelse, Københavns Universitet

»De nye studerende går jo stadig ud og drikker øl, uanset om de må være på universitetet eller ej, men det er ikke sikkert, at de får alle med,« siger Mathilde Elsig.

»Jeg er bange for, at de mere usikre studerende ikke kommer til at deltage lige så aktivt på studiet, som de har gjort andre år, hvor vi som tutorer har kunnet sørge for, at de er blevet en del af fællesskabet.«

Hvis Elsig har ret, kan man forestille sig, at tendensen til, at de usikre studerende ikke bliver inkluderet, vil fortsætte i ugerne efter introforløbene, hvor de studerende fortsat selv må tage initiativ, hvis de vil holde fester sammen med deres nye studiefæller.

Ifølge Bente Stallknecht betyder det dog ikke automatisk, at de socialt svageste bliver tabt.

»På flere fakulteter er der allerede initiativer i gang, der skal få flere studerende til at tage ansvar for at lave arrangementer og sørge for, at det hele foregår på en coronasikker måde. Min oplevelse er, at der er mange idéer rundt omkring til, hvordan man kan lave noget for alle – også dem, der ikke råber højest.«

»Man kunne måske have en hypotese om, at der faktisk er flere studerende, der kunne have lyst til at deltage, fordi aktiviteterne bliver mindre festlignende og mere faglige. Men det må tiden vise, i og med vi ikke har prøvet det før. Det er et stort eksperiment, vi har gang i.«

Hvad er overvejelserne bag at give de studerende lov til at drikke 1-2 øl mandag til torsdag? Hvorfor ikke flere, hvorfor overhovedet nogen?

»Overvejelsen er, at det ikke er meningen, at man skal drikke sig fuld, men at øl er en del af det sociale samvær mange steder. Man skal have muligheden for at drikke en øl, men det er ikke meningen, at man skal opleve kontroltab, så man glemmer at holde afstand, at vaske hænder, og at man ikke må give krammere.«

»Vi skal hele tiden tænke på, at hvis først smitten spreder sig, så skal vi lukke hold ned, måske institutter eller campusområder. Og vi er trods alt et universitet, hvis primære formål er at drive forskning og undervisning.«

Man kan så ikke drikke øl om fredagen. Er det, fordi I er nervøse for, at det ville udvikle sig i en for festlig retning?

»Det kunne man have en hypotese om, at der kunne være en risiko for.«

Det er vel ikke forkert at sige, at der skal ske en del med pandemien, hvis fredagsbarerne skal komme tilbage i uge 43?

»Lad os nu lige se, hvordan det går med pandemien, og hvad der sker, når de studerende kommer tilbage på campus. Vi skal også lige opbygge nogle erfaringer. Det er svært at sige lige nu.«

Seneste