Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Vi har kun set toppen af fremdriftsbjerget

STUDENTERKOMMENTAR - Kære ledelse og kære minister. Lad os sammen vende skuden og sejle uden om fremdriftsisbjerget før det er for sent, skriver Studenterrådet i denne klumme.

I DISSE DAGE KOMMER flere og flere konsekvenser af fremdriftsreformen til syne, og det er tydeligt, at vi kun har set toppen af isbjerget. Som Titanic styrer vi lige mod et sandt isbjerg, for ved roret er en minister, som kun ser en lille isflage i horisonten. Da vi først stiftede bekendtskab med Fremdriftsreformen i efteråret 2013, var vi bekymrede for de strenge krav om fagtilmelding, som reformen lagde op til. Men mængden af ændringer, som rammer uddannelseskvaliteten og de studerendes fleksibilitet, bliver hele tiden større.

FORKORTEDE SPECIALETIDER, ingen bytteperiode ved fagtilmelding og tvangsmeritering af fag for studieskiftere. Det er blot et par af de uventede konsekvenser. Når man læser jura, består det meste af bacheloruddannelsen af obligatoriske fag. Det betyder, at man på 5. semester bliver overmåde lykkelig over at kunne vælge sine egne valgfag i et helt semester, men den valgfrihed er truet af kravet om tilmelding til 30 ECTS point/semester. Udfordringen er nemlig, at hvis man ikke får fag der svarer til ens ønsker, bliver man automatisk tilmeldt andre fag. Det har tidligere været muligt at bytte fag med andre studerende, men den mulighed har universitetet nu afskaffet, fordi de mener, at de så ikke kan sikre sig, at alle er tilmeldt 30 ECTS point ved semestrets start. Når man spiller terninger om fagvalg, får man i sidste ende dårligere kandidater og mindre motiverede studerende.

EN ANDEN UDFORDRING der nu viser sig under havoverfladen, er merit af allerede beståede fag. Startmerit hedder det på KU. Meritgaranti kalder de det i Uddannelsesministeriet. Studerende har døbt det tvangsmerit, og det dækker over et krav om at studieskiftere skal søge merit for tidligere beståede fag selv der, hvor der ingen faglig begrundelse er for det. Til ugunst for både den enkelte og universitetet. Det er blevet praksis, i hvert fald på de fleste uddannelser på KU, at indmeritere alle tidligere bestået fag der, hvor man skulle have haft valgfag. Et eksempel kunne være Ditte som startede på Biologi efter et års studier på Teatervidenskab. Hun har nu indmeriteret et års teatervidenskab og mister muligheden for at starte den toning på tredje år som udgør overgangen mod kandidatspecialiseringen. Så Ditte frygter, at hun ikke i sidste ende får samme uddannelse og jobmuligheder som sine medstuderende.

ELLER TAG JONAS, der læser matematik med 60 ufrivillige ECTS fra Musikkonservatoriet. Og den landsskabsarkitektstuderende, der får tvangsmerit og tvinges til at trille tommelfingre, fordi alle valgfag ligger fast i samme semester, så han ikke får tilbudt anden undervisning. Eneste effekt er ringere uddannelsesmuligheder, ikke engang højere studietempo. Men det stopper ikke her. Måske skærer de specialeperioden ned fra 6 måneder til 3,5. Et eksempel kunne være Line Andersen, som er farmaceutstuderende og skriver om knoglesmerter som følge af cancer. Hun laver lige nu komplicerede forsøg med rotter og nye medicintyper, som forhåbentlig vil reducere den lidelse og smerte, som de fleste prostata- og brystcancerpatienter oplever i dag. Specialer som dette kan næppe laves i fremtiden, hvis man skal kunne både designe, udføre og nedskrive reelle empiriske arbejder.

REKTOR HAR HENVENDT sig til ministeren for at høre, om fremdriften også skal ødelægge vores specialer. Vi håber ministeren og politikerne forstår alvoren og de faktiske konsekvenser af fremdriftens diktat. Kære ledelse og kære minister. Lad os sammen vende skuden og sejle uden om fremdriftsisbjerget før det er for sent. På et tidspunkt har vi taget så meget vand ind, at universitetet ikke er til at redde og vi må hoppe i redningsbådene.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste