Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Coronavirus

Vidste du, at du som studerende kan få en times uforstyrret onlinevejledning?

Goder — Informationsspecialister fra universitetsbiblioteket tilbyder individuel vejledning online. Der er også mulighed for, at du – afhængig af dit fag – kan få scannet materiale fra biblioteket og få det sendt hjem til dig i pdf-format.

Fra den 18. maj 2020 har studerende igen haft adgang til universitetsbibliotekerne. Men ikke uhindret adgang, corona har skabt et lag af nye restriktioner. Alligevel er der gode muligheder for at få fat i den livsvigtige litteratur. Informationsspecialister fra bibliotekterne tilbyder nemlig individuel vejledning online, og på en del fag er det også blevet muligt at få sendt en pdf-fil af den tekst, man lige mangler.

Har man brug for hjælp til en opgave, kan man som studerende eller forsker bruge servicen ‘Book en informationsspecialist’. Her kan man via Zoom, e-mail eller telefon få råd og vejledning til litteratursøgning og – måske vigtigst under nedlukningen – hjælp til at finde frem til erstatninger for trykt litteratur.

Servicen har sådan set eksisteret længe, men grundet pandemien er informationsspecialisterne gået hundrede procent online.

Københavns Universitet har næsten al litteratur online

Ulrik Mads Hansen og Rune Kurdahl er begge fagspecialister. De mødes virtuelt med studerende, der har brug for specifik vejledning i statskundskab eller  psykologi. Selv om situationen under Covid-19 i høj grad har forringet bevægelsesfriheden for de informationssøgende, siger Ulrik Mads Hansen, at servicen fungerer:

»Det kan være, jeg er jubeloptimist, men det er gået utrolig godt. Man kommer lige til sagen, og transporttiden er sparet væk. Og ja, folk sidder jo nogle gange i joggingtøj,« siger han.

Og Rune Kurdahl, som udover at være fagspecialist også underviser studerende, stemmer i:

»Selvfølgelig er der nogen, som er frustrerede over ikke at have ordentlig adgang til materialerne, men de studerende har næsten virket mere tilfredse med denne [online] undervisningsform end den almindelige.«

LÆS OGSÅ: Ulrik Mads Hansen og Rune Kurdahls guide til informationssøgning under en pandemi specielt for Uniavisen.

Ulrik Mads Hansen siger, at 90-95 procent af de artikler, de fleste skal bruge, ligger online, og at Københavns Universitets Bibliotek er et af de steder i verden, der tilbyder flest e-bøger, man kan læse hjemmefra. Men der er bøger, særligt danske, som biblioteket mangler e-licenser til.

»Det er der en masse grunde til. Mens mængden af papirbøger har været vigende, er mængden af e-bøger eksploderet. Folk skal dog stadig have fat i papirbøgerne, men der er vi låst ude. Og de andre biblioteker er også lukkede, minus professionshøjskolens, fordi de uddanner sygeplejersker.«

Løsningen er et tilbud om at man kan få scannet materiale fra biblioteket og få det sendt hjem i pdf-format.

Stor efterspørgsel på scannede bøger

Det er ikke bare noget, biblioteket normalt kan gøre. Kira Stine Hansen, der er vicedirektør og chef for Universitetsbibliotek København, skriver i en mail til Uniavisen, at det er Statsministeriet, der har givet grønt lys til den midlertidige service, efter at forslaget havde været en tur forbi Danske Universiteter og to andre ministerier.

Det er dog kun de såkaldt tørre fag, der er omfattet af ordningen. Altså humaniora, samfundsvidenskab, jura og teologi.

Kira Stine Hansen skriver videre, at hjælpen er målrettet studerende, der skriver specialer og bacheloropgaver, ph.d.afhandlinger og forskningsrelaterede opgaver, samt dem, der har afsluttende eksamener.

Og tjenesten har vist sig at være populær.

»Bibliotekets emergency-scanningtjeneste har blæst os bagover. Der har været over 900 henvendelser de første ni dage her, siden vi gik i luften, og det stiger bare. Så det er vildt efterspurgt – logisk nok med eksamen i horisonten,« siger Ulrik Mads Hansen.

Ikke alle fag får hjælp

Studerende fra de våde fag kan indtil videre ikke få sendt en pdf af bøger, de ellers ikke har mulighed for at læse.

For Kira Stine Hansen har det handlet om at »identificere, hvilke brugergrupper der er hårdest ramt af den fysiske nedlukning og så gøre alt, hvad vi kan for at kompensere eller anvise nye veje til viden.«

Hun skriver, at copyrightlovgivning og licensaftaler med forlagene er en hindring for, at biblioteket kan servicere alle frit, men at bibliotekerne arbejder på sagen.

»Det skriger til himlen, at adgang til viden og fakta skal være tilgængelig for alle – ikke kun for KU, men hele verden. Biblioteker har altid været ideologiske herom, men det kalder på langt mere handling fra vores side både nu og i fremtiden – og heldigvis er KU og øvrige danske universiteter parate til bakke helt op herom,« skriver Kira Stine Hansen.

»Helt overordnet har samfundet brug for adgang til videnskabelig information – og universitetet har brug for adgang til videnskabelig information for at kunne videreudvikle forskning og forskningsbaseret uddannelse. Universitetets egen styrkeposition er blandt andet forankret i vidensproduktion fra egen forskning,« skriver hun.

Spørgsmålet er, om bibliotekerne lærer noget, der kan gavne studerende og andre kunder efter coronakrisen.

»Der er ingen tvivl om, at vi lige nu for eksempel lærer rigtigt meget om digital omlægning af vejledning og undervisning, som vi vil tage med os ind i det nye normalia på den anden side af Covid19-nedlukningen,« skriver Kira Stine Hansen.

Ifølge fagspecialist Rune Kurdahl havde man talt om at gøre undervisningen på universiteterne mere videobaseret de sidste 10-15 år: »Nu er der virkelig blevet rykket på det, og der er jo sket mere på de sidste to måneder, end der er de sidste ti år, hvis man skulle sætte tingene lidt på spidsen.«

Seneste