Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

VKO sætter katastrofekurs for universiteterne

SYNSPUNKT - Regeringens sparekatalog sender universiteterne på kurs mod katastrofen, mener formanden for studenterorganisationen Frit Forum

En novemberdag i 2009 stod Lars Løkke Rasmussen på Venstres landsmøde og fortalte, hvordan han håber Danmark ser ud i 2020. Han havde formuleret sine håb for Danmarks fremtid i ti mål, og det femte mål var, at Danmark i 2020 skal have et universitet, der er blandt Europas ti bedste.

Løkke begrundelse for at vi skal have et universitet i top 10 er god nok og den lød blandt andet: »Stærke faglige og forskningsmæssige miljøer smitter positivt af på hele samfundet. På de øvrige uddannelser, på virksomhederne og på resten af samfundet.«

Det er helt afgørende, at universiteterne får råd til mere forskning og mere forskningsbaseret undervisning, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at komme i top 10, men med regeringens nye spareplan bliver der skåret 2,3 milliarder kroner. Konsekvensen vil være både mindre og dårligere undervisning, end der er i forvejen; i øjeblikket har mange kandidatstuderende højst fire timers undervisning om ugen, på trods af at de følger normeret tid.

Desuden vil der være færre midler, der kan investeres i forskning, og Danmarks mulighed for på nogen måde at gøre sig gældende på verdensplan vil forringes.

I løbet af de næste 10 år skal Københavns Universitet rykke cirka 35 pladser op for at vi kan nå målet om at komme i en international top 10. Hvis VKO tror at midlet til at nå dette ambitiøse mål er besparelser, der rammer universiteterne med flere milliarder kroner, så er det et udtryk for en – trods alt – sjældent set borgerlig inkompetence og katastrofekurs, som dybest set bunder i ni års uansvarlig finanspolitik, manglende bankregulering og en række ufinansierede skattelettelser.

Seneste