Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

11 projekter skal sikre, at KUs nye strategi ikke ender som floskler

Strategi — Bestyrelsen på Københavns Universitet vil bruge millioner af kroner på 11 projekter, som skal gøre universitetets strategi til mere end ord på et papir.

Syv ud af ti strategier bliver aldrig til andet end ord på glittet papir, viser undersøgelser, men sådan må det ikke gå med Københavns Universitets strategi »Talent og samarbejde.«

Det har bestyrelsen besluttet på det seneste møde den 12. juni, hvor medlemmerne afsatte et endnu ukendt antal millioner til 11 forskellige projekter.

Udgiften er usikker, da det er så tidligt i forløbet, at KU-ledelsen kun kan skønne, hvad det vil koste at realisere alle 11 projekter. Hvis alt skal gennemføres, kan det komme til at koste universitetet et trecifret millionbeløb, fremgår det af sagsnotaterne.

Vil ikke overbelaste administrationen

Bestyrelsesmedlemmerne skulle på mødet prioritere, hvornår arbejdet med hver af de 11 projekter skal sættes i gang.

Fælles for dem alle er, at de skal bidrage til at realisere den nye KU-strategi, og at de bedst løses i fællesskab på KU.

»Vi skal undgå projektforstoppelse i organisationen, så nogle af tingene må gerne vente halvandet år,« sagde rektor Henrik Wegener.

Et bestyrelsesmedlem erklærede sig enig i, at det er vigtigt at undgå en »projektlavine«, som belaster administrationen, men kaldte de 11 projekter for »en forsigtig start, som kan forekomme en anelse uambitiøst.«

Noget må vente

Bestyrelsen skulle prioritere, hvilke seks projekter, der skal sættes i gang med det samme, og hvilke fem må vente i op til halvandet år.

De 11 projekter er:

 • VIP Karriereudviklingsspor
 • Branding af et samlet KU samt fælles mål for kommunikationsområdet
 • Ligebehandling og mangfoldighed
 • Dataforskning på KU
 • Forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter
 • Et sammenhængende KU for studerende
 • Fælles mål for KU’s digitalisering af uddannelserne
 • Praksisintegrerende undervisningsaktiviteter
 • Fælles indsats om brobygning til gymnasieskolen
 • Internationale partnerskaber
 • Sprogpolitik

Læs i mødepapirerne, hvad de enkelte projekter handler om.

Vi skal undgå projektforstoppelse i organisationen, så nogle af tingene må gerne vente halvandet år
Henrik Wegner, rektor, KU

Rektoratet havde indstillet, at de seks førstnævnte projekter sættes i gang med det samme.

Bestyrelsen valgte dog i stedet at prioritere at sætte skub i digitaliseringen af uddannelserne og sprogpolitikken nu, mens et sammenhængende KU for studerende må vente.

Indsatsen for ligebehandling og mangfoldighed bliver en del af indsatsen for klarere karriereveje for de videnskabelige medarbejdere.

Brug for flere penge

De to studentervalgte bestyrelsesmedlemmer prioriterer projektet om de »Forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter« højest.

Formålet er at »styrke kvaliteten af undervisningen ved at øge og synliggøre de studerendes muligheder for at blive inddraget i forskning og i forskningslignende processer i samarbejde med forskere,« fremgår det af mødepapirerne.

Der er afsat seks mio. kr. til formålet, hvilket dog ikke indbefatter fakulteternes udgifter – og det er ikke nok, mener de studerende.

De vil blandt andet gerne have afsat penge til et pilotprojekt på et institut, hvor man kan teste, hvilke tiltag der virker, inden de bliver bredt ud på resten af universitetet.

»Hvis KU virkelig mener det her alvorligt, må man op i et tocifret millionbeløb,« sagde jurastuderende Rebecca Ingemann Madsen.

Flere andre bestyrelsesmedlemmer støttede de studerende, og rektor lovede, at tankerne om et pilotprojekt vil indgå i overvejelserne.

Dataprojekt kan blive dyrt

Projektet om dataforskning på KU kan ende med at blive bekosteligt at gennemføre. Det skal sikre, at forskerne på KU kan anvende ny teknologi og store datamængder i forskningen.

En pulje øremærkes til banebrydende forskningsprojekter med en væsentlig datascience-komponent, og der skal ansættes et team med fem såkaldte data stewards fordelt i fire data labs, der skal hjælpe forskerne.

Holdet skal vokse til 10 stewards i 2022, og det skal samtidig sikres, at KU har adgang til avanceret infrastruktur.

Udgiften forventes at blive cirka 50 mio. kr. årligt.

Bestyrelsesmedlem professor Eske Willerslev, som støtter projektet, advarede om, at erfaringerne fra Sverige viser, at det kan blive meget dyrere.

Annonce

Seneste