Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Biavlere frygter at bidød vender tilbage

Bier — Sidste vinter døde bierne i Landbohøjskolens Have muligvis på grund af virus. Biavlere frygter, at det vil gentage sig, og på Søndre Campus har man lige dryppet bierne mod mider.

Skolebigården i Landbohøjskolens Have oplevede sidste vinter en massedød, hvor alle undtagen dronningerne mistede livet. Det fortæller Thomas Skall, der er formand for Københavns Amts Biavlerforening.

Han vurderer, at det skyldes såkaldte varroa-mider, en asiatisk parasit, som hæfter sig fast til bierne og lever af deres fedt og blod.

»De lever ofte på undersiden af bierne, og kigger man efter, kan man sagtens se miderne,« siger han.

Thomas Skall vurderer, at hvis mennesker havde en lignende størrelse parasit, ville det svare til at have en strandkrabbe på maven.

Det er angiveligt akut biparalysevirus, der sidste vinter dræbte bierne. Den overføres ofte gennem varroa-miderne og kan blandt andet føre til forvredne larver og tomme stader, fordi biens motorik lammes.

Bierne dryppes derfor jævnligt med oxalsyre, som dræber varroa-miderne. Alligevel frygter han, at bidøden kan gentage sig i år. Det skyldes, at miderne har særligt gode forhold i områder med mange bistader, hvor de nemt kan sprede sig fra et bistade til et andet.

Forskningsbier

Også ved bistaderne på Søndre Campus har man taget sine forholdsregler. Bierne er netop blevet dryppet med den ufarlige oxalsyre, som skal slå alle potentielle varroa-mider ihjel. Det skriver lektor på Teologi Gitte Buch-Hansen, der sammen med en række studerende står for at tilse bistaderne.

I december fandt hun flere døde bier på flyvebrættet, så det var med »frygt og bæven,« at hun åbnede staderne efter juleferien. Hun forsikrer dog, at begge bifamilier har det fint, og at de nu er blevet behandlet.

LÆS OGSÅ: Teolog har givet 100.000 bier husly på universitetet

Bierne på Søndre Campus er en del af et projekt, hvor studerende kan mødes i et tværfagligt fællesskab, mens bierne i Landbohøjskolens Have er en af Danmarks ældste bigårde. Den opstod i 1928 som et samarbejde mellem Landbohøjskolen og Københavns Amts Biavlerforening for at oplære nye biavlere og bruge bierne i forskning og undervisning. Lektor i insektsygdomme ved Sektion for Organismebiologi Annette Bruun Jensen har eksempelvis forsket i kalkyngel, en svampeinfektion, der dræber bilarver.

Bistaderne er også blevet vejet og sammenlignet med bistader i forskellige landskabsmiljøer. Her fandt hun ud af, at bier i storbyen kan finde nektar og pollen hele sommeren, mens bistaderne i agerlandet taber vægt midt på sommeren, når rapsen er væk.

Hvert år underviser hun også i praktisk biavl eller i varroa-mider. Hun tager de studerende med ud i bigården, hvor de næsten altid bliver fascinerede af biernes biologi og overrasket over, hvor store varroamiden er i forhold til bierne, siger hun.

»Varroa-mider er en af de største udfordringer for biavlerne. Det er en parasit, og den kan sprede virus, når den hopper fra bi til bi, ligesom en flåt. Ofte dør bierne ikke direkte af miden, men af den virus, der kommer i omløb.«

Muligt nyt forskningsprojekt

Biavlere over hele verden forsøger at holde midetallet nede for at undgå smitte af virus, men arbejdet besværliggøres, fordi det kræver vedholdende og ensartet indsats fra forskellige biavlere. Derfor er det en særlig udfordring i områder med mange bistader, fordi man kun kan holde midetallet nede, hvis alle avlere behandler.

Det undrer derfor ikke lektor Annette Bruun Jensen, at man ser bidød i Københavnsområdet og storbyer generelt. Sammen med en kollega har hun en hypotese om, at København er særligt udsat, fordi der er mange stader på relativt lidt plads.

»Hvis alle ikke behandler lige godt, kan det føre til en re-invasion, når bierne tager på rov hos hinanden eller kommer på fejlbesøg i andres stader. Vi har overvejet at søge penge til et forskningsprojekt, for at finde ud af, om det er årsagen til de høje vintertab i København.«

Seneste