Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Bygningsstyrelsen: Københavns Universitet har bundet sig til at leje Niels Bohr Bygningen i 10 år

Strid — Københavns Universitet har truet med ikke at flytte ind i Niels Bohr Bygningen, der ser ud til at blive en milliard kroner dyrere end forventet. Ifølge KU's direktør er grundlaget for kontrakten så væsentligt forandret, at den ikke nødvendigvis forpligter KU.

Der udspiller sig en strid om en milliard kroner mellem KU og Bygningsstyrelsen, der fungerer som statens udlejer og bygherre over for universiteterne.

Staten har overskredet sit byggeprojekt på den forsinkede Niels Bohr Bygning ved Jagtvej i København og vil gerne placere en del eller hele regningen på Københavns Universitet.

Spørgsmålet om, hvor aben lander, kan afhænge af de aftaler, som parterne har indgået.

Siden midten af september har Uniavisen søgt at få indblik i de kontraktlige aftaler mellem Københavns Universitet og staten om Niels Bohr Bygningen.

Niels Bohr Bygningen skulle have kostet 1,6 milliarder kroner, men bliver ifølge Politiken en milliard kroner dyrere. Samme prisforøgelse har vvs-mand og projektleder Jim Bjerring, der arbejdede på byggeriet, anslået over for Uniavisen.

Den milliard har universitetet ikke.

Med udsigt til en voldsom fordyrelse meldte universitetsledelsen i slutningen af september ud, at Københavns Universitet overvejer helt eller delvist at droppe Niels Bohr Bygningen – hvorved staten vil stå tilbage med en milliarddyr specialbygning uden en lejer.

Ikke en tom trussel

Spørgsmålet er, om det i praksis er muligt for Københavns Universitet at droppe Niels Bohr Bygningen.

Til Politiken sagde KU’s bygningsansvarlige, vicedirektør for Campus Service Anders Boe Hauggaard 7. oktober, at der ikke var tale om »en tom trussel« fra universitetets side.

»Vi er nødt til at overveje, om vi overhovedet har råd til at flytte ind i en bygning, der bliver så meget dyrere – uden at vi endnu ved præcis hvor meget dyrere,« sagde Anders Boe Haugaard til Politiken.

Der er en kontrakt

Men Bygningsstyrelsen sætter nu hårdt mod hårdt. Ifølge styrelsen har Københavns Universitet bundet sig til at leje Niels Bohr Bygningen i 10 år:

»Bygningsstyrelsen kan bekræfte, at der foreligger en kontrakt mellem Bygningsstyrelsen og KU, der bestemmer, at KU skal leje Niels Bohr Bygningen, når den står færdig og er klar til overtagelse, og at KU tidligst kan opsige lejemålet 10 år efter overtagelsen,« skriver en jurist i Bygningsstyrelsen til Uniavisen i en e-mail.

Københavns Universitet bekræfter, at der findes en kontrakt mellem KU og Bygningsstyrelsen for brugen af Niels Bohr Bygningen, som også indeholder bestemmelser om byggeriets færdiggørelsestid og pris.

Men ifølge Jesper Olesen, direktør på Københavns Universitet, binder den ikke nødvendigvis universitetet.

»Det er rigtigt, at vi indgik en kontrakt, men det er også et almindeligt kontraktretligt princip, at forholdene kan ændre sig så meget, at kontraktvilkårene ikke længere gælder. Om det er tilfældet kan jeg ikke sige, for vi har ikke fået besked endnu fra Bygningsstyrelsen om Niels Bohr Bygningens endelige pris eller færdiggørelsestid. Vi kan i hvert fald konstatere, at den ikke var færdig ved årsskiftet, som vi havde aftalt.«

»Vi har ikke modtaget besked om, præcis hvad det her koster, og hvornår det er færdigt, og derfor kan vi heller ikke foretage en endelig juridisk analyse af, hvad der kontraktretligt gælder. Derfor har KU heller ikke truffet en endelig beslutning,« siger Jesper Olesen.

KU overtager ikke andre dyre huse på én gang

Der er ikke nogen eksempler på, at Københavns Universitet totalt har nægtet at bebo et hus, som Bygningsstyrelsen har opført, men på andre forsinkede og fordyrede byggerier på Københavns Universitet har Bygningsstyrelsen accepteret, at KU kun delvist eller i etaper har overtaget bygninger og bygningsdrift fra styrelsen.

Det betyder, at Københavns Universitet for tiden – halvandet år efter at have overtaget Pharma Science Building på Nørre Allé – betaler 85 procent af den fulde husleje, fordi bygningen ikke er fuldt funktionel. 

Det er også Bygningsstyrelsen, der står for driften i Pharma-bygningen.

Tilsvarende er Københavns Universitet også kun etapevis flyttet ind i den forsinkede og fordyrede bygning Mærsk Tårnet, selv om tårnet blev indviet i januar 2017, og Bygningsstyrelsen oplyser i en e-mail, at den stadig delvist står for driften på bygningen indtil december 2017.

Københavns Universitet betaler husleje for en del af Mærsk Tårnets ‘basebygninger’ – 3,5 millioner kroner i kvartalet. Mens lejen for husets etager med laboratorier ifølge styrelsen fortsat er »under indfasning«.

Seneste