Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Ekstremt forsinket byggeri skrider frem trods pandemien

Der er 200 folk i sving i Niels Bohr Bygningen, men de arbejder på særlige vilkår under coronakrisen. Staten kan ikke oplyse, hvad virusudbruddet betyder for det allerede forsinkede byggeri på Københavns Universitet.

Københavns Universitet er lukket ned under coronakrisen uden udsigt til nogen snarlig normalhverdag. Ironisk nok er der til gengæld højt aktivitetsniveau i den del af campus, som hidtil på ingen måde har været til nytte for universitetet.

I Niels Bohr Bygningen okser omkring 200 folk nemlig fortsat løs for at færdiggøre det stærkt forsinkede byggeprojekt, oplyser Vejdirektoratet, den statslige bygherre.

Coronakrisen betyder dog, at tempoet er sagtnet på byggepladsen.

»Arbejderne på Niels Bohr Bygningen pågår fortsat, men dog med reduceret styrke på grund af manglende bemanding. Den manglende bemanding rammer aktiviteterne generelt herunder arbejder med stinkskabe, renrum og gulve,« skriver Vejdirektoratet i en mail til Uniavisen. Og videre:

»De igangværende arbejder sker under skærpede forholdsregler og i overensstemmelse myndighedernes anbefalinger.«

LÆS OGSÅ: »Argumenterne mod selveje falder helt til jorden«

Konkret betyder det, at håndværkerne arbejder i god afstand til hinanden, og at de, når det er nødvendigt at være tæt på, benytter masker, dragter og handsker efter behov.

»Der er gjort tiltag for at sikre, at der ikke opstår flaskehalse på adgangsveje og i skure. Desuden gøres der hyppigt rent og desinficeres,« skriver Vejdirektoratet.

Niels Bohr Bygningen er allerede stærkt forsinket, og de seneste års datoer for, hvornår byggeriet ville være tilendebragt, er flere gange blevet skubbet.

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

Coronakrisen påvirker byggearbejdet, men Vejdirektoratet kan ikke oplyse hvilke endnu.

»Omfanget af konsekvenserne heraf er ikke kendte endnu, og det er derfor endnu for tidligt at sige, hvad det betyder for byggeriets færdiggørelse og overdragelse til Københavns Universitet,« skriver direktoratet.

LÆS OGSÅ: »Grotesk at KU’s husleje er en indtægt for staten«

Seneste