Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Studieliv

En hel årgang af studerende kender ikke deres holdkammerater

Trivsel — Der er kommet konkrete tal på konsekvenserne af nedlukningen, hvor førsteårsstuderendes sociale og faglige trivsel har lidt et alvorligt knæk. Ny EVA-rapport bør være pligtlæsning for universitetsledelsen, mener forperson i Danske Studerendes Fællesråd.

‘Jeg oplever, at mine medstuderende ved, hvem jeg er’. Det er nok et udsagn, man normalt ville tro, at de fleste studerende kan nikke til uden at tøve.

Det gjorde de også i marts 2020. Godt 70 procent af de over 11.000 førsteårsstuderende som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har spurgt i en ny undersøgelse, erklærede, at de i høj eller meget høj grad var enige i udsagnet.

Men efter et års hjemsendelse og en årgang af førsteårsstuderende, der ikke kender til et studieliv uden nedlukning, fjernundervisning, forsamlingsforbud, håndsprit og afstand er det tal styrtdykket til 41 procent.

Det er deprimerende, men ikke overraskende læsning.

Mike Gudbergsen, forperson, Danske Studerendes Fællesråd

Det viser en ny EVA-rapport om førsteårsstuderendes faglige og sociale trivsel. Den konkluderer, at det sociale læringsmiljø generelt er ‘forringet på alle parametre’, når man sammenligner marts 2021 med samme tidspunkt året før.

Undersøgelsen viser også, at motivationen for at studere er faldet markant, og at langt størstedelen af de studerende oplever at lære mindre af onlineundervisning end af at sidde i et undervisningslokale eller en forelæsningssal.

Intro for andetårsstuderende

Tallene i rapporten kommer ikke bag på Mike Gudbergsen, der er forperson for Danske Studerendes Fællesråd.

»Det er deprimerende, men ikke overraskende læsning,« siger han.

»Vi ved godt, at det sidste år har haft store konsekvenser for studerendes sociale og faglige trivsel. Særligt for de nye studerende, der ikke har haft mulighed for at etablere gode vaner, skabe sig et netværk og danne gode relationer til deres studiekammerater«, siger han.

Han både håber og forventer, at politikerne og ledelserne på universiteterne gør, hvad de kan for at rette op på mistrivslen og indhente det tabte:

»Alle har efterhånden anerkendt, at det her er et stort problem. Nu har vi efter sommerferien endelig en realistisk chance for at gøre noget ved det. Det er nu, at politikerne og ledelserne skal vise, at de tager det her lige så seriøst, som de siger, at de gør«, siger Mike Gudbergsen.

LÆS OGSÅ: Onlineundervisningen er ikke god nok, siger studerende. Her er fem råd til deres undervisere

Det viser tallene

Undersøgelsen bag EVA’s rapport er lavet i marts 2021 blandt førsteårsstuderende.

55 procent af de studerende har i høj eller meget høj grad har haft sværere ved at finde motivationen til at deltage i undervisningen online.

80 procent har i høj eller meget høj grad svært ved at være en del af studiefællesskabet. Det er en stigning fra 55 procent i oktober 2020.

59 procent af de studerende er i høj eller meget høj grad motiverede for at studere på deres uddannelse. Det tal var 77 procent i 2018.

En tredjedel af de studerende kender i høj eller meget høj grad næsten alle på deres hold og ved, hvem de er. For et år siden gjaldt det 61 procent.

70 procent af de studerende oplever et mindre læringsudbytte af onlineundervisning end af fysisk undervisning.

Han foreslår, at man laver et nyt introforløb for de kommende andetårsstuderende, der næsten kun har været online:

»Der er mange elementer i det klassiske fysiske studiestartforløb, som er så vigtige for at skabe det gode faglige og sociale grundlag. Vi skal sørge for, at de får den samme gode start på studiet efter ferien, som vi andre kender fra dengang, vi startede på vores uddannelse«, siger han.

Bedre kontakt mellem nye og ældre studerende

Ud over et nyt introforløb, lægger Mike Gudbergsen vægt på, at kontakten til de ældre medstuderende er vigtig.

»Når man starter, bruger man sine ældre medstuderende til at spejle sig i og få en oplevelse af, hvad det vil sige at være studerende på et universitet og hvilken hverdag man går i møde.«

Derfor håber han, at universiteterne vil gøre en indsats for at sikre en god kontakt mellem nye og ældres studerende – også, hvis koster nogle penge.

»På Statskundskab i København, er en del af tutorgerningen, at man som tutor bliver tilknyttet en studiegruppe i det første stykke tid, så alle nye har tilknyttet en tutor, der tjekker ind med dem en gang imellem og hører, hvordan det går med afleveringerne, og om man kan følge med. Det synes jeg er noget, man godt kunne opfordre til at gøre andre steder.«

LÆS OGSÅ: Tutorer klager til rektor efter navneforbud: »Jeg følte mig decideret røvrendt«

»Måske er det noget, man skal smide nogle penge efter. Det er jo noget, der tager tid, og de ældre studerende er også pressede af nedlukningen. Derfor kan man overveje, om det er noget man skal honorere – ikke som et decideret studiejob, men måske med et symbolsk honorar,« siger Mike Gudbergsen.

Nu går de studerende snart på sommerferie, men når de vender tilbage i slutningen af august, bliver det ifølge Mike Gudbergsen forhåbentlig til et universitet, der gør en indsats for indhente det tabte og sikre trivslen:

»Vi håber og forventer, at der bliver sat forskellige tiltag i søen på anden side af sommerferien.«

Seneste