Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Enhedslisten: Universiteterne har brug for en frihedsreform

Valg — I alt for mange år er forsknings- og ytringsfriheden blevet indskrænket, mens præstationspres, stress og mistrivsel blandt studerende er øget. En reform skal gøre op med årtiers indblanding og pres og gentænke samfundets syn på forskning og uddannelse.

Der er brug for at huske, hvorfor vi har forskning, uddannelse, og universiteter. Det kræver, at vi gør op med årtiers indblanding og pres og gentænker vores syn på forskning og uddannelse. Enhedslisten vil have en frihedsreform for universiteterne.

Gennem de sidste to-tre årtier har politikere skabt et enormt præstationspres blandt de unge. Under tidligere borgerlige regeringer skar man på uddannelse og øgede fokus på karakterer og en hurtig vej gennem uddannelserne. Politikere har udhulet SU’en, skabt et boligmarked der er umuligt for unge at komme ind på og forurenet den klode de skal bo på. Det er intet under, at flere og flere unge bukker under for presset, får psykiske problemer, bliver ensomme eller dropper de drømme, de ellers havde.

HVAD VIL PARTIERNE MED UNIVERSITETERNE?

Uniavisen har bedt alle partiers forskningsordførere fortælle om deres visioner for universiteterne. Hvad kan vi forvente, at deres mandater vil arbejde for i et kommende Folketing?

Vi bringer indlæggene i vilkårlig rækkefølge. Dette er seriens tredje oplæg.

Samtidig har reformerne øget presset på forskere, der i stigende grad lever med usikre ansættelser, konstant jagter den næste private bevilling og får sværere og sværere ved at komme i betragtning til basismidlerne og midler til fri grundforskning. Private kapitalinteresser og politisk indblanding truer i stigende grad den reelle akademiske frihed, herunder undervisningsfriheden, forskningsfriheden og forskeres og ansattes ytringsfrihed.

Forskningen er i stigende grad styret af, hvor det er muligt at hente privat finansiering, og vi har set en voldsomt bekymrende udvikling de sidste par år, hvor politikere har debatteret konkrete forskere og forskningsprojekter fra Folketingets talerstol. Der er endda indirekte blevet truet med øget politisk indblanding fra et flertal af Folketinget. Det hører slet og ret ikke hjemme i et demokratisk samfund.

Bedre trivsel og reel armslængde

Universiteternes forskning er afgørende for at drive samfundet fremad i en usikker verden med klimaforandringer, pandemier, rekrutteringskrise og inflation. Det er på de frie universiteter, de nye ideer og tanker spirer og udvikles, og det er fra kombinationen af forskning og uddannelse, vi har set de store kvantespring i vores samfundsudvikling – hvad end det drejer sig om viden inden for grøn omstilling, sundhed, pædagogik og meget mere.

Ingen kan forudse fremtiden. Ingen kan vide, hvor den næste opdagelse ligger, eller hvilke samfundskriser vi kommer til at stå ansigt til ansigt med længere nede ad vejen, og derfor bliver vi nødt til at lade nysgerrigheden og fagligheden drive værket – ikke de virksomheder eller fonde, der kan se profitmuligheder i bestemte forskningsprojekter. Den nysgerrighed skal også være drivende for de studerende – hvis vi vil mistrivslen og presset til livs.

Der er brug for en frihedsreform for universiteterne, de ansatte og de unge, der uddanner sig herfra. Enhedslisten vil sikre reel armslængde og forskningsfrihed ved at sikre flere basismidler og frihed fra erhvervslivets særinteresser. Vi vil reformere universitetsloven ved blandt andet at understrege ledelsens ansvar for at styrke den reelle forskningsfrihed, understrege de ansattes undervisnings- og ytringsfrihed og øge den demokratiske indflydelse for både studerende og ansatte.

National trivselsplan

Samtidig skal de unge skal have en samlet national trivselsplan. Vi skal styrke trivslen på uddannelserne gennem højere timetal, mere tid til feedback og færre karakterer, ligesom der skal gøres op med ufleksibilitet og presset for at komme hurtigt igennem. Studiefællesskabet og kontakten til underviserne skal styrkes, og der er samtidig brug for et bredere fokus – fx på den udhulede SU, som slet ikke slår til med de stigende priser og manglen på studieboliger.

På trods af årtiers reformer, der har øget presset på vores unge og vores uddannelser, har vi en stærk ungdom, der råber op. De demonstrerer for klimahandling og kræver opgør med nulfejlskulturen. De involverer sig i samfundet som aldrig før. Den gejst og det håb, skal vi bruge. Politikerne skal holde op med at tro, at de kan forudse fremtiden, eller at de er større eksperter end forskerne. Og den voksne generation skal stoppe med at stille krav til de unge, som de aldrig selv har kunnet leve op til.

LÆS OGSÅ: Venstre: Vi er helt afhængige af universiteterne, når vi skal løse de akutte kriser

Seneste