Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Et karakterfrit første semester er at nedgøre unge fra alle sociale lag

Modsvar — Vi bør ikke undervurdere de studerendes evner ved at afskaffe karaktererne på første semester. I stedet bør vi forbedre undervisningen og højne kvaliteten af undervisernes feedback.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

I en nylig debat rejst af Asta Mathilde Mølstrøm fra Frit Forum har der været forslag om at indføre et karakterfrit første semester på Københavns Universitet. Forslaget er baseret på den antagelse, at det vil mindske stress og forbedre trivslen blandt de nye studerende, samt afhjælpe den sociale ulighed.

Selvom intentionen bag forslaget er prisværdig, mener jeg, at en fjernelse af karakterer fra det første semester er en forkert tilgang til læringsmiljøet på universitetet. Det er at nedgøre unge fra alle sociale lag, fordi man med et karakterfrit semester indirekte siger, at vi bliver nødt til at sænke kravene til dem.

Læs også: Indfør karakterfrit første semester på alle uddannelser

Karakterer er nemlig en vigtig del af den akademiske proces. De giver studerende en klar indikation af, hvor de står akademisk, og hvad der forventes af dem. Karakterer er ikke blot tal; de afspejler den indsats og forståelse, en studerende har demonstreret i et givent emne. Ved at afskaffe karakterer på det første semester, fratager vi studerende muligheden for at få en tidlig forståelse af universitetets krav og standarder.

Færre karakterer nu = mere stress senere

Problemet med stress og mistrivsel blandt studerende er desuden mere komplekst end blot tilstedeværelsen af karakterer. De udfordringer skal håndteres gennem bedre undervisning og feedback fra underviserne. At fjerne karakterer løser ikke disse dybereliggende udfordringer.

At fjerne karakterer løser ikke disse dybereliggende udfordringer

Det er også vigtigt at overveje de langsigtede konsekvenser af at indføre et karakterfrit første semester. Det kan potentielt skabe en situation, hvor studerende ikke føler sig tilstrækkeligt forberedt til de udfordringer og krav, der kommer i de efterfølgende semestre. Jeg mener, at et karakterfrit første semester – ironisk nok – kan føre til endnu mere stress og angst, når de studerende pludselig mærker de akademiske krav på universitetet for fuld styrke.

Læs også: Her er statistikkerne over studerendes trivsel, tidsforbrug, indtægter og karakterer

Som repræsentant for Konservative Studerende tror jeg ikke, at det er afgørende at fjerne karakterer, men at øge fokus på kvaliteten af undervisningen og feedback. Det vil sikre, at alle studerende uanset baggrund får den støtte og vejledning, de har brug for, så de kan trives og opnå succes i deres akademiske bestræbelser.

Seneste