Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

EU-politikere vil lempe administrativt bøvl

FORSKNINGSFINANSIERING 3 - Spillet om EU’s ottende rammeprogram er så småt i gang, sandsynligvis med Danmark i en afgørende rolle. Alt tyder på flere penge til forskning i grøn energi og færre til humaniora og samfundsvidenskab.

EU’s syvende rammeprogram med godt 50 milliarder euro (370 milliarder kroner) løber til 2013, men forhandlingerne om det ottende rammeprogram er tyvstartet.

Jens Rohde (V), næstformand for Udvalget om Industri, Forskning og Energi i Europa-Parlamentet, er ikke i tvivl om, at det har højeste prioritet at gøre op med bureaukratiet og de alt for mange formelle krav og regler til såvel ansøgningerne om støtte som til administrationen af midlerne.

»Systemet er præget af frygt for svindel, så midlerne er blevet tildelt med mistillid og kontrol. Der kræves ufattelig meget dokumentation; derfor har kun store virksomheder og institutioner de nødvendige muskler til at søge. Konsekvensen er, at ikke alle forskningsmidlerne er kommet ud at arbejde, og de er kun kommet ud til de få,« siger Jens Rohde.

Også Britta Thomsen (S), ligeledes medlem af Udvalget om Industri, Forskning og Energi, ønsker en lettere ansøgningsprocedure. Hun peger på, at en rapport fra Europa-Parlamentet konkluderer, at der er behov for enklere regler. Et forslag er, at det skal være muligt at indsende en kortfattet skitse over et forskningsprojekt i stedet for hele ansøgningen, der kan tage mere end fire måneder at udforme.

Ansøgeren kan så få vurderet sit forslag og blive bremset langt tidligere i processen, hvis vedkommende alligevel ikke vil komme i betragtning. Dermed spilder forskerne mindre tid på goldt papirarbejde.

Vedvarende energi bliver et stort tema

Ifølge Britta Thomsen er der enighed mellem parlamentet og kommissionen om, at der skal sættes flere penge af til forskning i det ottende rammeprogram, men spørgsmålet bliver om Ministerrådet vil bakke op.

Det virker dog sikkert, at Vedvarende Energi bliver et nyt stort forskningstema.

Britta Thomsen forventer, at Sundhed bliver en anden stor prioritet, og så håber hun, at der bliver plads til et program for Social Innovation, altså forskning i velfærdsstaten.

Kommissionen forventes at præsentere sit udspil i løbet af 2011, men forinden skal der være en bred offentlig høring om strukturen på baggrund af en grønbog.

Det bliver sandsynligvis under det danske formandskab i 2012, at de endelige forhandlinger kommer til at starte, så Danmark kommer til at spille en afgørende rolle, når den europæiske forskningspolitik for 2014 til 2020 skal fastlægges.

Forberedelse til forhandlinger

Der bliver rig mulighed til at komme med ændringsforslag, når parlamentet skal behandle oplægget, så Britta Thomsen opfordrer direkte universiteter og forskere til »at spamme hendes indbakke med mails eller banke på hendes dør i Bruxelles.«

Allerede nu har europæiske forskere inden for samfundsvidenskab og humaniora udsendt en opfordring til modstand mod Kommissionens ventede udspil.

Jens Normann Jørgensen, professor i sprog på KU, har sendt opfordringen rundt til de danske forskere. Han forklarer til Information, at forskerne reagerer på vedvarende samtaler i EU om, at der skal skæres ned på bevillingerne til forskningen inden for samfundsvidenskab og humaniora.

Langt den overvejende del af midlerne går allerede i dag til teknisk, sundhedsvidenskabelig og naturvidenskabelig forskning.

clba@adm.ku.dk

Seneste