Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Fælles østeuropæisk bachelor er den efter omstændighederne bedste løsning for Polsk

Faglukninger — Jeg har kritiseret, at Københavns Universitet vil lukke Polsk som selvstændig uddannelse, men jeg ser muligheder i et nyt forslag om en fælles bachelor i Østeuropastudier.

I løbet af de sidste par måneder har der været en debat i gang, om hvorvidt faget Polsk skal bevares på KU.

Jeg ytrede mig meget kritisk til polennu.dk (den 9. februar og 12. marts) om tanken om, at Polsk skulle indgå i et østeuropæisk områdestudium, da jeg var bange for, at polsk-faget ville blive udvandet.

Fagfæller har endda fortalt mig, at min mening kunne udlægges sådan, at det var bedre slet ikke at have nogen polsk-uddannelse i Danmark end at fortsætte uddannelsen i en Østeuropastudier-konstruktion.

Acceptabel balance

Nu er der kommet et forslag om sammenlægning af bacheloruddannelserne i Balkanstudier, Polsk og Russisk på bordet.

Jeg vil sige, at det næsten er ”områdestudier light”, fordi der nu er lagt vægt på en tydelig sproglig specialisering.

Jeg har læst forslaget, og jeg kan udtale, at med de vilkår, sproguddannelserne i Danmark er underlagt, tror jeg egentlig, at man nu på Københavns Universitet har ramt en acceptabel balance.

Jeg vil sige, at det næsten er ”områdestudier light”, fordi der nu er lagt vægt på en tydelig sproglig specialisering. Det vil sige, at der – hvad angår Polsk – er sikret et absolut acceptabelt antal sprogtimer, så de studerende vil få mulighed for at opnå et godt niveau efter endt BA-uddannelse.

Vi græder selvfølgelig over, at kandidatuddannelsen i Polsk foreløbig er væk, men måske kan den komme igen under en eller anden form. Det vigtigste lige nu er, at BA-uddannelsen med specialisering i polsk i dette forslag er sikret. Så kan man bare håbe, at Københavns Universitet vil sige ja til forslaget.

Taxameteropgør nødvendigt

Når alt det er sagt, slipper universitetsverdenen ikke for et endeligt opgør med taxameterprincippet, som raserer de humanistiske fag, især sprogfagene bortset fra engelsk.

Et stærkt humaniora forudsætter en bevidst satsning på de humanistiske fag, også de små fag, for som det er nu, er der tale om en evindelig kamp imod regneark og taxameterberegninger, en kamp, der er næsten umulig at vinde.

Seneste