Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Fakultetsdirektør: røgen generer mine medarbejdere

Røg — Kristian Boye Petersen, direktør på Det Humanistiske Fakultet, har svært ved at få folk til at overholde rygereglerne på universitetet, men hans ansatte klager over røgen. Måske er Humaniora nødt til at ansætte en jurist til at gå efter rygerne - det ville koste en lektorløn.

»Jeg synes, det var at stramme den,« siger Kristian Boye Petersen, der er direktør for Det Humanistiske Fakultet på KU:

»Ved en af festerne her ved studiestart, var der nogen, der brækkede en røgalarm ned ude på lokummerne, så de kunne sidde derude og ryge. Sådan en røg-melder koster alt inklusiv omkring 10.000 kroner, og det er måske ikke den største udgift i sig selv, men når ledningsføringen til en alarm bliver revet i stykker, påvirker det hele bygningens alarmsystem. Her havde de fået det ødelagt på en sådan måde, at der ikke var noget røgalarmsystem, der fungerede i bygningen,« siger Kristian Boye Petersen.

»Havde de hevet i en anden ledning, var brandvæsenet ankommet inden for fem minutter, og så havde vi fået en dummebøde for en blindalarm på knap 7.000 kroner.«

Kristian Boye Petersen siger, at han i nogle år med begrænset succes har forsøgt at få Humanioras rygerbefolkning til at overholde rygereglerne på campus.

»I vores arbejdspladsvurderinger giver medarbejdere udtryk for, at de er generet af røgen, der siver ind på deres arbejdsplads,« siger han.

Studerende mister adgangen til terrasser

Rygning på universitetet blev sat til debat for nylig, da juraprofessor Kirsten Ketscher i et debatindlæg foreslog et totalt rygeforbud på universitetets område.

Men fakultetsdirektøren siger, at han er rådvild. Et problem er den rygning, der sker på tagterrasser mellem universitetsbygningerne.

»Dels er det ulovligt, for rygning i offentlige bygninger er ikke tilladt – og terrasserne er reelt indearealer – dels er der en betydelig brandfare. Falder der en glød ned under tagpappet, går der potentielt ild i hele taget.«

Kristian Boye Petersen har fået sat skilte op på terrasserne med tekster, der skal ‘nudge’ rygerne til at betvinge trangen til at tænde op, fx en illustration, der anskueliggør forholdet mellem en cigaret og ild. En del studerende finder angiveligt skiltningen latterlig, siger Kristian Boye Petersen, »men vi griber i de halmstrå, vi har.«

I den kommende tid vil terrasserne blive låst af i tidsrummet fredag klokken 16.00 til mandag klokken 08.00. Til gengæld har de studerende i studiestarten fået dispensation til at ryge i en gård i stueplan ved fredagsbarerne.

»Det er i lyset af, at vi har nye studerende, der ikke er indkørt i reglerne, og fordi vi har en byggeplads ved bygningerne, der lægger nogle begrænsninger på omverdens-rygearealerne,« siger Kristian Boye Petersen.

Vil nødig bruge en lektorløn på at forfølge rygere med paragraffer

Kristian Boye Petersen siger, at han helst vil undgå at skulle bruge disciplinære midler.

»Mine sanktionsmuligheder er begrænsede,« siger fakultetsdirektøren. »Skal jeg i en nedskæringsperiode foretage den urimelige disposition at ansætte en jurist, som kan forfølge de studerende i henhold til ordensreglementet og ansatte, der måtte ryge, i henhold til deres kontrakter? Det ville være en åndssvag måde at bruge penge på. Hvis jeg bruger 7-800.000 kroner på en jurist, er det lige så dyrt som en lektor. Men hvad fanden skal jeg gøre?«

En anden mulighed er videoovervågning på tagterrasserne, et par kameraer på hver. Det koster ifølge Kristian Boye Petersen omkring 75.000 kroner per kamera.

»Og så skal jeg ansætte nogen til at kigge på de film, vi optager,« siger han.

»Som ansat kan man i sidste ende blive fyret for at overtræde rygeforbuddet, ligesom man som studerende kan blive bortvist – hvis vi skulle gøre det på den hårde måde, som jeg synes er komplet latterlig. Henstillinger om at overholde eksisterende regler burde da være tilstrækkeligt.«

Synes du, man skulle gøre som juraprofessor Kirsten Ketscher foreslog i Uniavisen og forbyde rygning på campus totalt?

»Nej, det er også så voldsomt igen. Jeg ryger også selv, så jeg går ud bagved bygningerne. Og i andre sammenhænge synes jeg da også, det er irriterende, men sådan er ikke-ryger-paradigmet i dag.«

Hvad koster det at rydde op efter rygerne?

»Jeg har aldrig lavet et regnestykke, som Københavns Kommune har, ud over det konkrete hærværk, koster det ikke mere end den tid, jeg og andre bruger på emnet, som fragår opgaver, der ret beset kunne være vigtigere.«

Hvor mange ansatte giver udtryk for, at det er generet af rygning?

»Det er væsentligt over en bagatelgrænse. Det er så meget, at jeg som administrativ chef ikke kan undlade at reagere, det er en bred vifte af medarbejdere, som med hjemmel i eksisterende lovgivning påpeger, at det er voldsomt generende for dem.«

Seneste