Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Farvel til duen og slangen, manden og lindormen – nu er der kun ét logo på Københavns Universitet

Design — Efter i mange år at have markeret fagenes særegenheder i et multifarvet logokoncept har landets største universitet gjort rent bord: One logo to rule them all.

Et nyt designprogram med navnet En fælles identitet betyder, at Københavns Universitet fra og med 1. januar 2020 kun har ét logo.

Alle universitetets fakulteter og afdelinger, herunder forskningscentre, forskergrupper, projekter og museer, skal herefter benytte det vinrøde ’kongelogo’, som hidtil har været forbeholdt universitetets fælles branding.

Det skal ske på web, papir og alle andre steder, hvor der skønnes at være behov for at bruge et logo, for at vise sammenhæng og for at sikre gennemslagskraft for Nordens største universitet i verden udenfor.

Niels Bohr Institutet er parat

Siden begyndelsen af årtusindet har universitetets fakulteter ellers haft deres egne logoer med et motiv, der symbolsk afspejler de enkelte faggrene.

Hvordan blev kongeseglet til?

Om det skriver Wikipedia:

Universitetets ældste segl stammer fra et brev fra 1531 og viser sankt Peter med en nøgle og en bog.

Da universitetet blev genetableret af Christian 3. i 1537 efter reformationen, fik det et segl, der viser Christian 3. med en krone, scepter og rigsæble over et våbenskjold, der var vertikalt delt mellem Danmarks og Norges rigsvåben.

I en cirkel om kongen står der: Sigillum Universitatis Hafniensis Fundatæ 1479 Reformatæ 1537 – der betyder: Københavns Universietets segl Grundlagt 1479 Reformeret 1537.

Det Juridiske Fakultets olivengrønne segl prydes for eksempel af en lindorm ‘som symbol på kampen mod det onde’. Mens Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets grønne segl er smykket med en planetbane omkring tre kornstrå, som symbol på et forskningsfællesskab, der omfatter folk, der studerer det ydre rum, og folk, der ved sindssygt meget om jordbrug.

På Niels Bohr Institutet (NBI) ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, er man forberedt til skrotningen af fakultetets hidtidige logo.

»Vi har længe haft gang i en stor omlægning af vores website, som vi samarbejder med vores fakultet om, for at nå målet med det ny designprogram. Jeg tør ikke sige, hvor meget papir med forældede logoer, vi har liggende, men det kan jo gå til genbrug, og vi har ikke meget merchandise, vi først skal af med. Vi benytter for eksempel godt nok t-shirts til Åbent Hus, men de har allerede det nye, officielle kongelogo på sig, som vi i øvrigt har brugt allerede i lang tid,« siger Søren Jønsson Granat, kommunikationsmedarbejder i instituttets kommunikationsafdeling.

»Alle institutter har haft deres særheder«

Søren Jønsson Granat siger, at der nok kommer en overgangsperiode, for det er praktisk vanskeligt at indfase nye logoer overalt på nøjagtig samme dag, men overgangen skal blive kort.

Har NBI ellers ikke haft et rygte for gerne at ville skille sig mere ud end andre institutter ved Københavns Universitet, og kan der så ikke være noget modstand over for den ny designskabelon?

»Det er helt fair, du spørger om det, for NBI er kendt som et meget selvstændigt institut. Men det er a thing of the past, at vi skulle ønske at skille os ud på måder, der ikke passer ind i designprogrammet. Som alle andre institutter har vi haft vores særheder. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at NBI gør alt, hvad vi kan for at passe ind i det ny designprogram, præcis lige som alle andre institutter. Alt andet ville være uprofessionelt« siger Søren Jønsson Granat.

LÆS OGSÅ: Fakultet tvunget til at lave logo

Skal fremstå som ét universitet

Designer Signe Lund-Sørensen fra universitetets centrale kommunikationsafdeling i Nørregade  har arbejdet med at forberede overgangen fra brugen af de mange logoer til det ene logo med kongen (og i skrivende stund – slutningen af december 2019 – er det faktisk ikke længere muligt at finde og downloade de gamle logoer på universitetets hjemmeside.)

»Når jeg har talt med medarbejderne på fakulteterne, hører jeg, at de glæder sig, og de ser frem til, at de kun skal forholde sig til brugen af én farve og ét logo,« siger Signe Lund-Sørensen.

Læs mere:

For de historisk og grafisk interesserede er der hjemmesider, der beskriver udviklingen af logo’er for Københavns Universitet.

Der er artiklen Designprogrammets udvikling 1990-2020, og der er Segl og bomærker 1479-2001.

Beslutningen om logoensretningen er truffet af rektoratet og de seks dekaner, og der har været forvarsler. Fra 2015 blev kongelogoet indført i nye sammenhænge – blandt andet i universitetets kommunikation til potentielle studerende, hvor fakulteterne ikke længere måtte bruge deres eget logo.

Ifølge designer Signe Lund-Sørensen er de gamle logoer ikke så dybt indlejrede i de studerendes bevidsthed.

»En undersøgelse, vi foretog i foråret, viser, at mange studerende ikke er bevidste om logo og farver. De fleste studerende skelner ikke imellem Københavns Universitets fælles logo og deres fakultetslogo. En overvægt af de studerende kan genkende og forbinde den røde farve og det fælles KU-logo med Københavns Universitet, men mange af dem tillægger ikke de fakultetsspecifikke farver nogen organisatorisk betydning, og de genkender dem heller ikke,« siger Signe Lund-Sørensen.

Hun opsummerer udviklingen sådan, at i år 2000 fik Københavns Universitet det nuværende designprogram med det røde logo med kongen i seglet og to bolde nedenunder. Samtidig fik hvert fakultet en variant af logoet med deres egen farve og indhold i seglet.

Glasvægge beholder gammelt fakultetslogo

På Det Teologiske Fakultet virker udfordringerne også overskuelige, siger Alice Petersen, der er kommunikationsmedarbejder på stedet.

»Det er ikke så stor en mundfuld, som jeg havde frygtet. I forvejen har Det Teologiske Fakultets rekrutteringsmateriale og en del af vores eksterne kommunikation anvendt kongelogoet længe. Jeg tror, at den type af vores materiale står for 80 procent,« siger hun.

Resten af arbejdet med at indføre den ny designskabelon drejer sig om at få indført kongelogoet på alle nye publikationer, og sekretærerne har travlt med at udskifte lokaleskiltning, mens papir med det gamle logo fra Det Teologiske Fakultet vil blive brugt til kladdepapir, siger Alice Petersen.

»Beslutningen om at skifte logoet kommer jo ikke ud af det blå, men er resultatet af en lang proces, og hos dem, jeg har talt med, er der en accept af udviklingen. Internt kan der måske være nogen, som føler sig mere knyttet til vores gamle logo, men som kommunikationsmedarbejder ser jeg frem til det,« siger Alice Petersen.

Dog er der ét sted, hvor det gamle logo på Det Teologiske Fakultet får lov til at blive siddende:

»Når det gælder folieringen af nogle af vores glasvægge her på fakultetet, så har vi besluttet at lade dem hænge, fordi det gamle logo kun er brugt i en dekorativ sammenhæng,« siger Alice Petersen.

Så hvis du en dag ser en glasdør med et billede af en due, over hvis hoved 10 små stjerner svæver som en glorie, er du måske på Teologi.

Seneste