Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Fejde om omskæring er rykket ind på Københavns Universitet

Omskæring — Institutleder bakker op om lektor, der brugte overlæge Morten Frischs forskning og forskningsformidling til at illustrere 'fake health science'.

Omskæringsdebatten er flyttet ind på Københavns Universitet, hvor en lektor, som er tilhænger af retten til at omskære drengebørn, har brugt arbejde udført af en kendt omskæringsmodstanders som illustration af fake health science og formidling på de sociale medier.

Det fremgår af en artikel i Kristeligt Dagblad fra den 12. februar.

Det er lektor Dan Meyrowitsch fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, der har brugt overlæge Morten Frischs mangeårige forskning i omskæring af drenge i et kursus, der hedder Strategies for Health Promotion and Disease Prevention, som er en del af den internationale uddannelse masteruddannelse i global sundhed.

»De studerende skal vide, at der er publiceret flere systematiske videnskabelige litteraturgennemgange af eksisterende studier, som viser, at det ikke forholdt sig, som Morten Frisch konkluderer. Der er nemlig tale om, at Morten Frisch cherry picker og fravælger den bedste viden på området, som taler imod hans påstand, når han formidler sin forskning,« siger Dan Meyrowitsch til Kristeligt Dagblad.

Ønsker kun at kommentere via Facebook

Dele af undervisningen er foregået i en lukket Facebookgruppe, hvor de studerende har skullet lære at argumentere både for og imod omskæring af drenge. Det er i den forbindelse, de studerende har skullet gøre brug af Morten Frisch.

Overlæge Morten Frisch er ansat ved Statens Seruminstitut og adjungeret professor ved Aalborg Universitet, og han er erklæret modstander af omskæring af raske drenge – et emne, han har beskæftiget sig med i sin forskning over en periode på 25 år. Frisch er også en ivrig deltager i den offentlige debat om omskæring.

Lektor på Københavns Universitet Dan Meyrotwitsch er i sin fritid medlem af formandskredsen i foreningen Circuminfo, der kæmper imod en minimumsalder for rituel omskæring af drenge samt et eventuelt forbud mod praksissen.

Dan Meyrowitsch har ikke ønsket at lade sig interviewe af Uniavisen, men henviser til et indlæg på sin Facebookside, hvor han skriver, at Morten Frisch og andre debattører har fremsat urigtige påstande om kurset og om Dan Meyrowitsch selv, herunder at valget af Morten Frisch som case skulle være en del af Meyrotwitschs virke som ’omskærings-lobbyist’ og ’omskæringsfortaler’.

Dan Meyrowitsch skriver, at han skelner imellem videnskabelig uredelighed og forskningsformidling:

»Vi er flere – forskere, eksperter og andre undervisere – der har læst hans (Morten Frischs, red.) artikler og er kritiske over for ham. Det er ikke, fordi jeg selv og andre klandrer ham for videnskabelig uredelighed. Det er heller ikke derfor, han er case i undervisningen. Det er udelukkende på grund af hans forskningsformidling,« står der.

Dan Meyrowitsch oplyser i en e-mail til Uniavisen, at fordi der har været kontroverser, som har givet anledning til misforståelser, vil han i et kommende kursus bruge en anden case end Morten Frisch.

Sagen er dog næppe slut med det, for Morten Frisch har søgt aktindsigt i Dan Meyrowitschs kursus, og han siger til Uniavisen, at han langt fra har fået de svar, han har bedt om.

LÆS OGSÅ: Overlæge kræver forklaring: Hvordan blev min forskning i omskæring brugt på kursus om ‘fake health science’?

Institutleder: Intet at anfægte

Kurset er uproblematisk, hvis man spørger Dan Meyrowitschs institutleder på Folkesundhedsvidenskab, Steffen Loft. Han siger til Uniavisen, at han ikke har noget at kritisere sin medarbejders fremgangsmåde for.

»Vores undervisning skal udvikle vores studerendes evne til kritisk tænkning på videnskabelig basis og til deltagelse i den offentlige debat om samfundsrelevante problemer, og det her kursuselement, der er en facebookbaseret debat om grundlaget for et muligt forbud imod omskæring, tager fat om et samfundsnært og sundhedsrelateret problem,« siger Steffen Loft.

Loft siger, at det ikke er noget problem, at Dan Meyrowitsch er med i foreningen Circuminfo, så længe han er redelig i sin kursusvirksomhed.

»På kurset diskuterer de studerende med hinanden på en videnskabelig baggrund via en lukket Facebookgruppe. Det er en øvelse, hvor de får udleveret skriftligt materiale med referencer til engelsksprogede artikler, der belyser to sider af samme sag. I dette tilfælde er der tale om forskellige præsentationer af mulige risici ved omskæring, som er en del af grundlaget for diskussionen om et muligt forbud. Det er så op til de studerende at diskutere emnet med hinanden på Facebook uden involvering fra underviserens side,« siger Steffen Loft og tilføjer:

»Jeg synes, det er et legitimt formål, og det er bestemt inden for den metodefrihed, som vores undervisere har, selv om det i sidste ende er studienævnene, der står for undervisningens indhold, og der kan jeg ikke forestille mig noget problem, så i princippet har jeg ikke kunnet finde noget galt i det her kursuselement,« siger Steffen Loft.

Mener du, at Dan Meyrowitsch har betegnet Morten Frischs forskning eller forskningsformidling som fake health science?

»Kurset er, som jeg har beskrevet det, temmelig neutralt, og selv om nogle af referencerne til de engelsksprogede artikler er forfattet af Morten Frisch, er der ikke nogen værdiladning i Facebookøvelsen som en del af kurset. Det ville jo ødelægge øvelsen, hvis noget var givet på forhånd.«

Men er Frisch forkert på den, når han har udtalt til artiklen i Kristeligt Dagblad, at Meyrowitschs kursus er et forsøg på karaktermord?

»Hvad angår Dans udtalelser til Kristeligt Dagblad, kan jeg ikke tage stilling, men gøre opmærksom på, at Dan nu finder, at det er uheldigt, han har udtalt sig på en måde, der kan antyde, at det, at Morten Frischs forskningsformidling har været inddraget i en case-baseret øvelse om fake health science-promotion i et kursus ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, i sig selv kan give indtryk af at udgøre et bevis for, at denne formidling kan betragtes som fake health science

Morten Frisch bakkes op af læger i fortsat debat

I Kristeligt Dagblad og andre medier fortsætter diskussionen.

Fire læger forsvarer Morten Frisch i en kronik 26. februar »Læger i fælles opråb: Hvem bedriver ”fake science” i omskæringsdebatten«.

Eksempler på de to forskere i medierne fra 2019

Morten Frisch argumenterede for halvandet år siden for, at »Pigesvømning og drengeomskæring er to sider af samme sag« – 27. juni 2019 i Berlingske.

Dan Meyrowitsch kritiserede Morten Frischs holdninger få dage efter i Berlingske med indlægget »Forhud og fake science« 3. juli 2019.

De fire læger flere eksempler på, at Morten Frischs forskning efter deres opfattelse er solid, og de afslutter indlægget med at skrive:

»Ja, Morten Frisch kan til tider formulere sig bastant i omskæringsdebatten. Men det er ikke ham, der manipulerer og fordrejer videnskaben. Vi kan ikke acceptere Dan Meyrowitschs og Circuminfos grove og grundløse beskyldninger imod Morten Frisch.«

Den kronik har fået Dan Meyrowitsch til at svare seks dage senere i samme avis, at han ikke bedriver ’fake science’ i debatten om omskæring.

Meyrowitsch refererer i sit indlæg til en række videnskabelige undersøgelser, og han henviser flere gange til et notat om ikke-medicinsk drengeomskæring, som Styrelsen for Patientsikkerhed udgav 20. februar 2020, og som Meyrowitsch skriver er i overensstemmelse med hans og Circuminfos formidling af bedste viden om ikke-medicinsk drengeomskæring.

Senest har Morten Frisch og 335 andre læger i en fælles kronik i Politiken fra 15. marts 2020 rettet en fælles bredside imod Styrelsen for Patientsikkerheds notat om omskæring, som de kalder »et politisk opportunt skønmaleri af drengeomskæring på et misvisende og mangelfuldt grundlag, der er langt under faglig standard.«

Seneste