Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

HR-chef: Det betyder nultolerance over for sexchikane

Politik — Lisbeth Møller, vicedirektør for HR på KU forklarer, hvad der menes med nultolerance over for seksuelle og andre former for krænkelser.

Københavns Universitet vil ikke længere acceptere krænkelser af nogen art, hvad enten der er tale om seksuel chikane, mobning og overgreb med udgangspunkt i etnicitet, religion, køn, seksualitet, alder eller handicap.

Men hvad betyder nultolerance helt konkret? Skal medarbejderne nu til at ændre adfærd? Vi har spurgt Lisbeth Møller, der er vicedirektør for HR, i et interview over e-mail:

Vil du uddybe, hvad der menes med nultolerance? Betyder det, at det kan være afskedigelsesgrund eller er der andre sanktioner?

»Det betyder, at der er nultolerance over for krænkende adfærd. Det betyder, at krænkende adfærd ikke accepteres på KU. Ledelsen har pligt til at reagere, når den får kendskab til sager. Alle medarbejdere, der oplever at blive krænket, har ret til at sige fra. Det samme gælder kollegaer som på tredje hånd oplever situationer, som de opfatter som krænkende.

Det er i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, at det er medarbejderens eller den studerendes oplevelse af at have været udsat for krænkende adfærd, der er udgangspunktet – også selv om den, der krænker ingen intentioner har haft om at krænke.

Derfor vil der i sager om krænkende adfærd altid være (mindst) to parter. Den som udsættes for krænkende adfærd og den som krænker. Begge parter har krav på at sagen behandles professionelt og med respekt.«

Regeringen vil samtidig ændre loven, så en fri tone på arbejdspladsen ikke længere er en formildende omstændighed ved seksuel chikane. Hvordan spiller det sammen med KU-retningslinjerne?

»Nu kender vi vist ikke den mere konkrete udmøntning af beskæftigelsesministerens beslutning, og vi er naturligvis nødt til at vurdere den, før vi kan vurdere, om der er behov for justering af KU’s retningslinjer. Men det er umiddelbart min vurdering, at vi i KU’s retningslinje har været på forkant, fordi retningslinjerne har en bred definition af krænkende adfærd: »Krænkende adfærd kan være mobning, seksuel chikane og overgreb af enhver art og kan forekomme i både fysisk, verbal og skriftlig, herunder elektronisk form. Krænkende adfærd er også krænkelser med baggrund i fx etnicitet, religion, køn, seksualitet, alder eller handicap.«

Vil I råde ansatte til at ændre adfærd? Hvor går grænsen for tonen?

»KU’s retningslinjer fastslår at: »Det er medarbejderens eller den studerendes oplevelse af at have været udsat for krænkende adfærd, der er udgangspunktet.«

Det betyder også, at det ikke er muligt (og rimeligt) at sætte præcise grænser for, hvornår en adfærd vil opleves som krænkende eller en fast grænse for ‘den gode tone’.

De drøftelser kan med fordel tages i den enkelte enhed. Hvilken tone ønsker vi hos os – og hvor går grænsen? Det er en drøftelse som kan foregå løbende, og med det fokus, at vi alle – studerende såvel som ansatte – har en opmærksomhed på den gode tone.«

Annonce

Seneste