Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Hum-dekan fratræder til medarbejdernes store tilfredshed

EXIT - Dekan Kirsten Refsing har valgt at opsige sin stilling. Hun begrunder beslutningen med, at hun vil tilbage til sin forskerkarriere, men de ansatte og studerende havde planlagt et tre timer langt møde tirsdag med kritik af fakultetets ledelse som eneste punkt på dagsordenen.

Kirsten Refsing holder efter sommerferien op som dekan på Det Humanistiske Fakultet.

»Jeg har haft fem spændende år på Humaniora, hvor fakultetet blandt andet har gennemført en svær – men nødvendig – proces i forbindelse med de øgede krav om effektivisering på både forsknings- og uddannelsesområdet. Jeg vil gerne tilbage til min forskning i japanske studier. Nu er der også brug for nye kræfter til at trække og motivere,« siger Kirsten Refsing.

Dekan i en svær periode

Kirsten Refsing, der for fem år siden blev den første kvindelige dekan i Det Humanistiske Fakultets historie, fik sidste år forlænget sin kontrakt til stor fortrydelse for en gruppe af de studerende, der opsatte anonyme plakater på fakultetet i protest mod rektors beslutning.

Hun kom fra en stilling som institutleder på Hong Kong University, og netop kulturforskelle er blevet nævnt som årsag til, at hun har haft vanskeligt ved at samarbejde med de ansatte og studerende.

Kirsten Refsing fremhæver selv, at hun blev dekan i en periode, hvor Humaniora gennemgik omvæltninger på grund af krav fra politikerne om at levere erhvervsrettede uddannelser, mere undervisning for pengene, få de studerende til at studere hurtigere og skaffe forskningen flere citater i internationale tidsskrifter.

Uheldige dekan-udtalelser

Konflikterne har været mange gennem de fem år, som Refsing fik på KUA. Forholdet til de ansatte blev lynhurtigt køligt, da hun på på et semesterstartmøde på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab i 2008 kaldte dem nogle forkælede unger, der havde meget lempelige arbejdsforhold sammenlignet med de fleste andre faggrupper.

Hun tilføjede, at hun med de løse arbejdstider ikke kunne vide, om de ansatte tilbragte tiden med at drikke øl i Nyhavn.

Dekanen beklagede efterfølgende sit ordvalg, der kom efter, at medarbejderne havde klaget over dårligt arbejdsmiljø og manglende medbestemmelse.

En undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø på Hum i 2009 bekræftede, at tilliden til ledelsen havde lidt skade. Således svarede 46 procent, at man ‘delvis’ kunne stole på ledelsens udmeldinger – og blot 14 procent svarede positivt på spørgsmålet. Det Humanistiske Fakultet placerede sig dermed i kategorien ‘meget dårligere end landsgennemsnittet’ når det kom til tillid mellem ledelse og medarbejdere.

Sagerne hobede sig op

Senest har Kirsten Refsing gjort sig upopulær ved at opsige den arbejdstidsaftale, der regulerer hvordan de videnskabelige medarbejdere skal fordele deres tid mellem undervisning og forskning.

Forskerne mente, at de skulle tvinges til at arbejde mere, end de får løn for, og at de fremover skal undervise mere på bekostning af forskningen, fordi fakultetet er under politisk pres for at kunne tilbyde de studerende flere undervisningstimer.

Kirsten Refsing som sjældent har været bleg for at give sine kritikere svar på tiltale, tog til genmæle i en kronik. Hun argumenterede med, at de nye vilkår ville frisætte professorer og lektorer til selvstændigt at tilrettelægge deres arbejdsindsats uden at behøve bruge tid på at tælle timer og minutter.

Bogbål opflammede sindene

Det vakte også stort postyr, da aviserne kunne afsløre, at dekanen for nylig ville nedlægge eller sammenlægge flere af fakultetets mindre fag. Det endte med, at en række bacheloruddannelser bliver slået sammen.

LÆS: Her er Kirsten Refsings nye uddannelseslandskab

Senest skabte det furore, at hyldekilometer litteratur på en række institutbiblioteker på Hum angiveligt skulle brændes, men efter protester fra de studerende har fakultetet nu af Videnskabsministeriet fået lov at forære bøgerne væk i stedet. I praksis var historien et resultat af en klodset formulering til en journalist, for det var aldrig aftalt, at bøgerne skulle på bålet med dertil hørende uundgåelige nazi-associationer, kun at de skulle kasseres.

LÆS: KU pøser vand på bogbål

Ansatte tilfredse med farvel

Ifølge lektor Henrik Prebensen, som er suppleant for fællestillidsrepræsentanten og medlem af fakultetets samarbejdsudvalg, hilser medarbejderne meldingen om dekanens fratræden med tilfredshed.

»Det er helt klart i overensstemmelse med personalets forhåbninger. Men det er godt nok en reaktion, der har været længe undervejs«, siger han til Politiken.

Han hentyder til, at tillidsrepræsentanterne på Humaniora for cirka en måned siden sendte et tre sider langt brev, hvor de erklærer at der hersker ‘udbredt mistillid’ til Kirsten Refsings ledelse.

Stemning i baglandet »nærmer sig raseri«, og forskere og undervisere føler sig »mistænkeliggjorte som forkælede og dovne af den ledelse, de forventede ville beskytte dem«, skrev de ifølge Politiken.

Heller ikke studielektor Morten Hjelt, der er formand for de deltidsansattes forening på KUA (DVIP-KUA), begræder Kirsten Refsings afgang, selv om han beskriver hende som venlig.

»Bestyrelsen i DVIP-KUA har engang tildelt hende vores årspris, fordi hun var kommet for skade at udtale noget om, at der måtte gøres noget ved de deltidsansattes ansættelsesforhold, men det fortrød vi ærlig talt senere, da vi ikke kunne se, at hun som dekan gjorde noget som helst for at hjælpe os i praksis,« siger han.

Krisemøde planlagt

Ifølge Universitetsavisens oplysninger havde fællestillidsrepræsentanterne på fakultetet indbudt medarbejderrerpæsentanterne i Samarbejdsudvalget og Akademisk Råd samt de studerendes fællesfagråd til en diskussion af »Ledelsen på Fakultetet« tirsdag den 17. maj.

Mødet kom i stand som reaktion på dekanens opsigelse af timenormer for ansatte, indførelse af 14-ugerssemestre, som har ‘lammet administrationsgangene, der har planlagt og budgetteret med tolv uger’, samt at rektor har udsendt en særlig rådgiver til fakultetet, som i tre måneder skal rådgive dekanatet, men ikke har officielle arbejdsområder eller et kommissorium.

Mødet tirsdag ventes gennemført som planlagt, men med en ny dagsorden. Det vil nu handle om, hvilke forventninger de ansatte og studerende har til den kommende dekan.

Takker for indsats

I Københavns Universitets officielle pressemeddelelse om Kirsten Refsings fratræden fremhæves, at hun har arbejdet hårdt på at give Humaniora et nyt image. For at få øget fokus på humanistiske kvaliteter, nedsatte Refsing i perioden 2008-2010 for eksempel Tænketanken HumanT, der satte ord på det moderne humaniora og bidrog med at skabe nye horisonter for humanistisk tænkning.

Kirsten Refsing har også effektiviseret og omstruktureret administrationen på fakultetet, lyder det, og forsøgt at nedbringe frafaldet og få de studerende hurtigere gennem studierne og ud på arbejdsmarkedet. Som led i dette har fakultetet gjort en ekstra indsats for at ruste de studerende bedre til livet efter studierne ved at iværksætte tiltag inden for karrierevejledning og innovation.

I sin dekanperiode har Kirsten Refsing også gjort en indsats for at skabe bedre vilkår for småfagene og for at fremtidssikre Humanioras uddannelser. I den forbindelse lancerede fakultetet i starten af året strategien ‘Uddannelseslandskabet på humaniora frem mod 2014’, der udstikker de næste års arbejde med at styrke de humanistiske uddannelsers kvalitet. En vigtig brik i strategien er en reform af fakultetets mange studieordninger, står der i pressemeddelelsen.

LÆS: pressemeddelelsen fra KU.

clba@adm.ku.dk

Bliv opdateret med nyheder om Københavns Universitet i Universitetsavisens nyhedsbrev.

Seneste