Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Humaniora overholder reglerne for projektorienteret forløb

Praktik — Ingen grund til bekymring, skriver prodekan som svar på kritisk indlæg fra juraprofessor - på Humaniora overholder vi reglerne for praktikophold, så de studerende ikke spilder tiden.

I et indlæg i Universitetsavisen den 20. maj 2019 spørger en bekymret professor Mads Bryde Andersen, fagansvarlig for de projektorienterede forløb på Det Juridiske Fakultet, om Det Humanistiske Fakultet administrerer de projektorienterede forløb efter reglerne.

Professorens bekymring udspringer af et debatindlæg fra film- og medievidenskabsstuderende Line Nylandsted, der blandt andet beskriver, hvorledes en anden studerende, der skal i projektorienteret forløb, på et møde melder om at være blevet sat til at udføre praktisk arbejde – som for eksempel at tømme en opvaskemaskine – i op mod 20 procent af den afsatte tid.

De studerendes rettigheder er kontraktligt på plads

Det Humanistiske Fakultet takker for den betænksomme interesse fra vort søsterfakultets side. Heldigvis kan vi forsikre juraprofessoren og alle andre om, at der ikke er grund til bekymring. Humaniora administrerer de projektorienterede forløb helt efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsen.

De nærmere regler og læringsmål er fastsat i uddannelsernes studieordninger. I hvert enkelt tilfælde udarbejdes der en kontrakt, som godkendes af den pågældende uddannelses studieleder eller studienævn. Praktikordningerne administreres på institutniveau. I kontrakten bekræfter instituttet, at det projektorienterede forløb indgår i en eksamen og er en del af den studerendes uddannelse.

Gennem kontrakten sikres det, at den studerende opnår de læringsmål, der er fastsat i studieordningen, og at det projektorienterede forløb er fagligt relevant. Kontrakten omfatter en plan for forløbet og fastlægger blandt andet målsætninger, arbejdsopgaver og tidspunkt for evaluering undervejs.

Studerende skal også lære at begå sig

Kernen i det projektorienterede forløb er – og skal naturligvis være – rent akademisk. Forløbet skal primært dreje sig om at få afprøvet og udviklet sine faglige kompetencer. Men samtidig er det vigtigt, at de studerende lærer at indgå i virksomhedens kultur og dagligdag på lige fod med de ansatte. Det er vigtigt, at man som studerende lærer at begå sig på en arbejdsplads. I de fleste af de virksomheder, vi samarbejder med på Humaniora, er det en naturlig del af dagligdagen, at man i kollegafællesskabet bidrager med forskellige praktiske opgaver som for eksempel at tømme opvaskemaskinen. Om det forholder sig på samme måde på for eksempel de advokatkontorer, Det Juridiske Fakultet samarbejder med, skal jeg ikke gøre mig klog på.

Man kan altid diskutere procentsatsen, og jeg er enig med Line i, at 20 procent af tiden til praktisk arbejde forekommer at være lovlig højt sat.

Man kan altid diskutere procentsatsen, og jeg er enig med Line i, at 20 procent af tiden til praktisk arbejde forekommer at være lovlig højt sat.

Humaniora er meget optaget at udvikle de praktikorienterede forløb inden for de rammer, lovgivningen sætter, ikke mindst for at fremme de studerendes overgang til arbejdslivet. Vi er afhængige af de studerendes tilbagemeldinger og evalueringer for løbende at kunne gøre konceptet endnu bedre.

Det er derfor vigtigt, at studerende, som mener at opleve uhensigtsmæssigheder i deres projektorienterede forløb, hurtigt tager dem op med deres institut. Kun sammen kan vi blive endnu bedre.

Seneste