Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Hvad vil KU med fakulteterne: Siloer eller samarbejde på tværs til gavn for studerende og ansatte?

Nye regler gør det svært for os som vejledere på SUND at fortsætte med at vejlede studerende fra SCIENCE.

Som beskrevet i et debatindlæg i Uniavisen har SCIENCE – uden at informere studerende eller undervisere – fra dette semester indskærpet reglerne for tilladelse af meritspecialer, så man ikke længere tillader studerende at skrive specialer uden for SCIENCE.

LÆS OGSÅ: Bureaukrati og økonomisk fnidder har kvalt vores specialedrømme

Det ramte de to biologistuderende, Jonathan og Tobias, som havde planlagt at skrive speciale på SUND med denne artikels forfattere som hovedvejledere.

Susanna forsker i de mekanismer, der gør det svært for overvægtige mennesker at lykkes med et varigt vægttab. I samarbejde med Novo Nordisk skulle Jonathan ved hjælp af grise-modeller undersøge betydningen af RNA-biomarkører for vægttab. Tobias har en stor interesse i at forstå, hvordan antibiotika dræber bakterier, og dette var netop, hvad Tobias fik mulighed for at arbejde med i det aftalte specialeprojekt, som desuden involverer absolutte topforskere fra Havard Medical School.

Begge projekter omhandler særdeles centrale biologiske problemstillinger. Det var derfor en stor overraskelse, da Tobias og Jonathans ansøgning om at lave speciale hos os blev afslået med begrundelsen: »Studienævnet (for biologi) har vurderet, at det ansøgte speciale på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ikke fuldt ud dækker kravene om faglig dækning af målbeskrivelser og regler for specialer på SCIENCE.« Enslydende svar blev så vidt vides sendt til samtlige ansøgere, der ville lave speciale på SUND.

Tilbage i marts ankede vi denne afgørelse, og her i august, fem måneder senere har vi stadig ikke modtaget et svar fra meritankenævnet!

Nuværende aftale er økonomisk skæv

I deres svar i Uniavisen skriver ledelsen på SCIENCE, at »det er i dag er fuldt ud muligt for studerende fra SCIENCE at skrive deres speciale på andre fakulteter og universiteter. Kravet er blot, at den specialestuderende har en vejleder fra SCIENCE med ombord.«

Det er også blevet løsningen for Jonathan og Tobias, som skal lave de aftalte specialeprojekter hos os, men er blevet indskrevet som specialestuderende på SCIENCE. I praksis betyder det, at SUND-vejlederen forestår den daglige vejledning og afholder alle udgifter forbundet med det eksperimentelle arbejde, mens de penge, der følger med den studerende, tilfalder SCIENCE.

Det er en meget dyr aftale for SUND-vejledere. Kravet om at hovedvejlederen skal komme fra SCIENCE betyder desuden, at vi mister ejerskabet til vores egne forskningsprojekter. For SUND-undervisere vil den manglende tildeling af ressourcer utvivlsomt påvirke vores muligheder for at vejlede laboratorietunge biologispecialer i fremtiden. Det betragter vi som et stort tab både for os og de biologistuderende. Men ikke mindst for KU, der fremstår som institution, hvor siloer opbygges og ikke nedbrydes.

Det må vi da kunne klare på tværs

Ledelsen fra SCIENCE hævder, at beslutningen ikke er økonomisk funderet, og at beslutningen alene er truffet fordi: »Som fakultet er vi langt dårligere i stand til at hjælpe, hvis der skulle opstå udfordringer undervejs i specialet, når den studerende ikke længere har tilknytning til det fakultet, hvor uddannelsen er forankret«.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Vi er ikke bekendt med, at der skulle være en højere frekvens af problemramte projekter udført på SUND. Dertil kan man spørge, om kommunikationen internt på KU virkelig er så dårlig, at studerende ikke kan få hjælp på tværs af fakulteter.

Men hvis dette er tilfældet, kunne en alternativ løsning være, at SCIENCE studerende som i praksis laver deres speciale på SUND tildeles en intern kontakt person på SCIENCE, som kan varetage denne funktion, mens SUND-vejledere forestår den daglige vejledning og selvfølgelig krediteres herfor i form at tildeling af STÅ for specialet. På den måde vil SCIENCE-studerende også i fremtiden have mulighed for at dykke ned i højaktuelle biologiske forskningsområder, som er afgørende for menneskers og dyrs sundhed.

Seneste