Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ingen garanti fra Pind - KU risikerer stadig at hænge på kæmperegning for Niels Bohr Bygningen

Samråd — Københavns Universitet risikerer at få en klækkelig huslejeforhøjelse for at leje Niels Bohr Bygningen af staten, da byggeriet er flere år forsinket og bliver mindst 1,3 mia. kr. dyrere end planlagt. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil ikke garantere, at universitetet holdes skadefri.

Den kom aldrig. En garanti fra uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, for at Københavns Universitet (KU) ikke kommer til at hænge på ekstraregningen for Niels Bohr Bygningen, der var budgetteret til at koste 1,6 mia. kr., men som ifølge revisionsfirmaet Ernst & Young vil koste yderligere 1,3 mia. kr. at færdiggøre.

Da KU skal leje bygningen af staten, vil de højere byggeomkostninger betyde, at universitetet kommer til at betale en højere husleje end planlagt.

Jeg er optaget af, at denne her sag får så få negative konsekvenser for KU som muligt.

Søren Pind, uddannelses- og forskningsminister

Socialdemokratiets Mette Reissmann havde derfor den 19. december kaldt Pind i samråd om det skandaleramte byggeri, der allerede har betydet, at Bygningsstyrelsen er blevet frataget styringen af statens byggeprojekter, og at styrelsens direktør er blevet afskediget.

Mette Reissmann ville blandt andet vide, hvem der skal afholde flytteomkostningerne, hvad ministeren vil gøre for at afhjælpe de negative afledte konsekvenser af forsinkelsen, og hvordan Niels Bohr Institutet – herunder Center for Is og Klima – skal opretholde kvalitet i forskning og undervisning, hvis KU skal afholde de ekstra omkostninger fra deres eget budget.

Regningen skal gøres op først

Søren Pind svarede, at det er en ulykkelig sag, som han er meget optaget af, men at skaden er sket – byggeriet bliver forsinket og bliver meget dyrere end planlagt.

»De præcise praktiske og økonomiske konsekvenser kender vi først, når Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet har opgjort omkostningerne til byggeriet og øvrige omkostninger som konsekvens af forsinkelsen,« sagde Søren Pind og tilføjede:

»Jeg vil gerne sige, at jeg har stor sympati for KU’s synspunkter. Og så kan man vælge at lytte efter, hvad jeg siger nu, nemlig at jeg lægger vægt på, at universitetets midler går til uddannelse og forskning.«

Ingen garanti

Mette Reissmann ville vide, om det betyder, at Søren Pind vil sikre, at KU ikke får en huslejestigning?

»Jeg er optaget af, at denne her sag får så få negative konsekvenser for KU som muligt. Sagen er den, at vi allerhelst skal undgå, at det medfører en stigning i huslejen for KU, og det er også det KU selv har lagt op til i sine drøftelser med Bygningsstyrelsen,« sagde forskningsministeren, der dog ikke ville give en garanti.

»Det kan jeg ikke. Jeg kan udstikke en garanti for, at jeg vil følge sagen nøje,« sagde han.

Overvejer at ændre huslejeordning

Mette Reissmann spurgte herefter om sagen får ministeren til at overveje at ændre den såkaldte SEA-ordning, der betyder, at statens institutioner betaler husleje på markedslignende vilkår.

»Situationen er, at jo dyrere byggeriet bliver, jo højere bliver statens indtægt også i form af højere husleje. Vil ministeren tage initiativ til at sikre, at en myndighed ikke kommer til at betale hele regningen, når en anden myndighed begår fejl?« spurgte hun.

Søren Pind medgav, at den aktuelle sag om Niels Bohr Bygningen afdækker nogle af svaghederne ved SEA-ordningen.

»Jeg har konstateret, at den nuværende model ikke er hensigtsmæssig, og derfor arbejder vi på en ny model, men det er ikke noget, regeringen har taget stilling til, så jeg kan ikke sige mere om det nu. Det er for tidligt at sige meget firkantet, hvor vi skal hen, men jeg tror, at alle partier i Folketinget føler et ansvar for, at de penge, der bevilges til forskning og uddannelse, også går til forskning og uddannelse og ikke til en spekulativ model, hvor husleje spiller en så væsentlig rolle, som man ser her,« sagde ministeren.

Venstre åbner op for selvejediskussion

Søren Pinds partifælle Bertel Haarder spurgte herefter, om sagen giver ministeren lyst til »at opfylde KU’s ønske om at blive herre i eget hus og eje sine egne bygninger – altså få selveje som andre institutioner har?«

Pind kaldte det for »spændende og konstruktive tanker« og sagde, at signalerne fra Venstres Folketingsgruppe vil indgå i det videre arbejde.

Mette Reissmann mente, at der er tale om en 180 graders vending fra Venstre om spørgsmålet.

»Din forgænger Esben Lunde Larsen har klart udtrykt, at det ikke var noget, som man ønskede fra regeringens side, da han sad som minister og skulle forholde sig til ønsket om selveje,« sagde hun.

»De nøgterne konklusion er, at en sådan sag må give anledning til at overveje, om den struktur, vi arbejder ud fra, er den rigtige, eller om der findes andre modeller, hvor man i højere grad kan have sammenhæng mellem penge og ansvar,« svarede Søren Pind.

Seneste