Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Jeg havde ikke troet, jeg skulle demonstrere foran mit universitet

Greenwashing — Ledelsen har selv erklæret, at universiteterne spiller en central rolle i den grønne omstilling. Men åbenbart ikke central nok til at indgå i en kommende strategi frem mod 2030. Derfor demonstrerer jeg den 3. oktober.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Jeg har deltaget i klimademonstrationer mange steder. Foran Christiansborg, styrelser, ministerier, fossile virksomheder, fossile anlægsprojekter og så videre.

Men jeg havde ikke forestillet mig, at jeg nogensinde skulle komme til at demonstrere ude foran mit eget universitet.

Det er jeg imidlertid blevet nødt til nu. For udviklingen i KU-bestyrelsens arbejde med strategien frem mod 2030 har fået mig til at indse, at det er blevet nødvendigt.

Skal stå på første side

Københavns Universitet har et særligt ansvar i klimakrisen. Institutionen uddanner lige nu 36.715 unge for at forberede dem på at skulle indgå og forbedre samfundet uden for universitetets mure.

Det er ekstremt uansvarligt og forrykt

Problemet er bare, at de studerende ikke føler sig rustede til den virkelighed, de møder på den anden side. Verden er i hastig forandring, og det stiller nye krav om bæredygtig dannelse i vores uddannelser. Lige nu mangler vi bæredygtige perspektiver, teori og færdigheder.

Samtidig er KU’s bestyrelse i gang med at vedtage en strategi, der ikke har bæredygtighed som en af de tre hovedambitioner. En strategi, som man vel at mærke vil smide 300 millioner kroner efter. Det er forrykt og ekstremt uansvarligt.

Bæredygtighed kommer nemlig ikke af sig selv. Det har de sidste årtier bevist. Tiden rinder ud, og den grønne omstilling er knapt begyndt. De strukturelle tiltag er stadig udeblevet.

LÆS OGSÅ: På mit første semester lovede rektor klimahandling. Nu er jeg snart kandidat

Det er derfor bydende nødvendigt, at universitetet melder klart ud, at bæredygtighed skal være en hovedambition for dem de næste syv år. Det skal ikke være til at tage fejl af, hvor KU står i klimakrisen: hvor man ønsker at bevæge sig hen, og hvilke fundamentale forandringer man er klar til at lave for, at bæredygtighed kan blive en ny del af universitetets praksis alle steder.

Bæredygtighed er nøglen til fremtiden, og det bør fremgå på første side i strategien – for ellers kommer forandringen ikke.

Greenwashing og overhørte input

I en erklæring fra 2021 skriver KU sammen med andre universiteter, at klima og bæredygtighed er en af de vigtigste politiske dagsordener og en af de største udfordringer, Danmark og verden står overfor.

De indrømmer i samme ombæring selv, at »universiteterne har en central rolle i den sammenhæng, fordi de bidrager med banebrydende viden, indsigt og erkendelser, der i samspil med det omgivende samfund kan være med til at finde løsninger til en bæredygtig udvikling.«

Citatet kan ikke tolkes som andet end greenwashing

KU ønsker altså at fremstå som et universitet, som forstår sit ansvar i klimakrisen. Men citatet kan ikke tolkes som andet end greenwashing, hvis bestyrelsen med åbne øjne vælger ikke at skrive bæredygtighed ind som et hovedfokus i strategien.

KU’s studerende har gennem mange år skrevet høringssvar, kørt kampagner og lavet underskriftsindsamlinger for at gøre opmærksom på det manglende fokus på de økologiske kriser i deres pensum og i universitetets resterende praksis.

I forbindelse med 2030-strategien bad bestyrelsen om input fra studerende og ansatte, og her var bæredygtighed det emne, som flest satte fokus på i deres bidrag. Man kan undre sig over, at ledelsen beder om input, når den tilsyneladende ikke har tænkt sig at lytte overhovedet.

Kom til demonstration

Hvis du heller ikke forstår, hvorfor KU’s bestyrelse lige nu fuldstændig svigter deres ansvar midt i et økologisk kollaps, så mød op den 3. oktober klokken 8:15-9:00 foran bestyrelsesmødet i Nørregade 10.

Vi vil stå der for at minde bestyrelsen om, at bæredygtighed er mere end bare et lækkert buzzword. Lige nu ønsker bestyrelsen, at bæredygtighed skal være underliggende forudsætning i 2030-strategien frem for et strategisk mål i sig selv. Men bæredygtighed er ikke blot en forudsætning for at nå andre ambitioner.

LÆS OGSÅ: Studerende protesterer mod manglende klimaambitioner i KU’s strategi

Man skal insisterende og aktivt arbejde hen imod bæredygtige uddannelser – ellers vil de aldrig blive udviklet. Det skal KU’s øverste ledelse nu entydigt vise, at den er villig til.

Seneste