Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Københavns Universitet hylder studenterdemokratiet

Univalg 2022 — Vi vil gerne skabe gode rammer for valget, for studenterdemokratiet ligger os på sinde.

I et indlæg fra Konservative Studerende, Studenterrådet og Frit Forum rejses en kritik af manglende retningslinjer for ophængning af valgplakater, og at dette ikke gavner studenterdemokratiet.

LÆS OGSÅ: Københavns Universitet spænder ben for studenterdemokratiet

De studerendes engagement og deltagelse i råd, nævn og bestyrelse ligger Københavns Universitet på sinde, og vi vil gerne skabe gode rammer for valget. Valgsekretariatet bistår med rammerne fx i form af KUnets valgsite, mails til studerende, reklamer for og information om valget på alt fra lokale infoskærme og forsiden af KUnet til KU’s sociale medier, mv. Det håber jeg bidrager til at styrke studenterdemokratiet.

Valgplakater er også en vigtig del af rammerne for et godt valg. Retningslinjerne for ophængning af valgplakater er egentlig ret ligetil: Dem der sætter dem op, skal også tage dem ned igen, og de må ikke må sættes over flugtvejspiktogrammer eller på en sådan måde, at sikkerheden for KU’s ansatte og studerende sættes over styr. Derudover opfordrer valgsekretariatet til, at opsætning i øvrigt aftales med de lokale campusdriftsområder.

Hvert år afsluttes valgugen med en evaluering blandt andet med studenterorganisationerne og valgsekretariatet. Det gør vi også i år. Temaet valgplakater vil være oplagt, både om der skal være flere/andre retningslinjer for opsætning, og hvordan vi i øvrigt sikrer en ordentlig tone og valgkamp, så plakater ikke udsættes for hærværk, eller kandidater på anden måde udstilles.

LÆS OGSÅ: Plakatsag – aktivisme eller hærværk?

Seneste