Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Coronavirus

KU vil undgå »dispensationshelvede« og beder studerende vente med at søge

Coronakrise — Studerende hungrer efter svar fra Københavns Universitet om eksamener, så de kan komme videre fra »den sump af usikkerhed, som de vader rundt i for tiden.« Universitetet venter på svar fra ministeriet.

Coronaudbruddet har ændret virkeligheden for de fleste danskere, også for de studerende på landets universiteter.

Var man i tvivl om det, kunne man blot læse kommentarerne til det opslag, som Studenterrådet slog op på dets Facebook-side den 17. marts. Her fik de studerende mulighed for at dele deres bekymringer, og straks væltede det ind.

Emnerne varierede, men mange efterspurgte klare svar på, om deres eksamener og afleveringsfrister står ved magt, nu hvor krisen har forsinket et væld af projekter.

»Jeg vil meget gerne bede dem (universitetet, red.) overveje, hvordan der gøres op for tabt tid til speciale,« skrev Simone Endriss Nielson

LÆS OGSÅ: Så meget koster det at tage tredobbelt SU-lån

»Hvornår får vi en opdatering om BA-projekt og projektophold?« spurgte Amina Sofia El Kebbaj.

Forperson i Studenterrådet, Mike Gudbergsen, stemmer i og siger, at Københavns Universitet er nødt til at give svar, så de studerende kan komme videre fra »den sump af usikkerhed, som de vader rundt i for tiden.«

Vi har ingen intentioner om at flytte frister eller eksamener ind i juli måned.

Rie Snekkerup, vicedirektør, Uddannelser & Studerende

»Vi danser lidt om den varme grød. Alle studerende er påvirket af situationen, så vi savner en klar udmelding,« siger Mike Gudbergsen.

Rie Snekkerup, vicedirektør for Uddannelser og Studerende på Københavns Universitet, siger, at hun er bevidst om, at uvisheden plager mange studerende.

»Der er mange spørgsmål, der melder sig hos de studerende: Hvad sker der med min eksamen lige efter påske, bliver min specialefrist udsat, og hvad gør jeg, når jeg både skal læse og passe mine børn? Vi arbejder på højtryk for på at skabe klarhed og levere svarene, for vi forstår den utryghed, der er blandt de studerende,« siger hun.

Arbejder på samlet løsning

Indtil videre gælder de svar, universitetet har givet, kun frem til påske.

Studerende, der havde mundtlige eksamener eller skriftlige stedprøver i slutningen af marts og starten af april, har fået at vide, at deres prøver enten er omlagt eller udskudt. På Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet har man for eksempel gjort mundtlige eksamener skriftlige, og på Jura har man afholdt et par eksamener online.

Anderledes forholder det sig for de studerende, der skal til eksamen efter mandag den 13. april, hvor den nuværende lukningsperiode slutter. Det gælder blandt andet dem, der arbejder på deres bachelorprojekter og specialer og er blevet forsinket af coronaudbruddet, for eksempel fordi de ikke har haft mulighed for at lave laboratorieforsøg eller indsamle empiri.

Lige nu kan de søge dispensation, sådan som man altid kan, men Rie Snekkerup anbefaler, at de venter. Det skyldes, at Københavns Universitet arbejder på en samlet løsning for alle studerende – og at man helst vil undgå det, hun forudser kan blive »et dispensationshelvede.«

Vi danser lidt om den varme grød.

Mike Gudbergsen, forperson, Studenterrådet

»Vi har anmodet Styrelsen for Forskning og Uddannelse om at få mulighed for at omlægge eksamener for resten af semestret for på den måde at skabe klarhed for de studerende. Og hvis vi får lov, har vi forskellige løsningsmuligheder i spil for eksamener, bachelorprojekter og specialer, som vi er i gang med at drøfte på Københavns Universitet.«

Hvad kan det så munde ud i? Er det fx en mulighed at flytte fristerne længere ind i sommeren for alle?

»Vi har ingen intentioner om at flytte frister eller eksamener ind i sommeren – altså juli måned. Tættere kan jeg ikke komme på et svar lige nu. Jeg har først brug for, at styrelsen giver os lov til at omlægge prøver. Jeg håber, at jeg kan få en melding i løbet af i morgen eller overmorgen (den 26. eller 27. marts, red.), og så melder vi ud til de studerende, så snart vi har beslutningerne på plads.«

Mulighed for at afmelde eksamen

Studerende, der har fået omlagt eksamener før påske, har haft mulighed for at afmelde sig, hvis de ikke følte sig klar til at tage eksamen i en ny form. Københavns Universitet overvejer at give den samme mulighed til studerende, der først skal til eksamen efter påske – hvis altså de får grønt lys fra styrelsen.

»På den ene side vil vi gerne have afviklet så meget undervisning og så mange prøver som muligt, så studerende ikke kommer bagud på deres uddannelser. På den anden side har vi stor forståelse for, at nedlukningen af universitetet og Danmark skaber udfordringer for mange studerende,« siger Rie Snekkerup.

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

»Det er fx studerende, der har feltarbejde, dem, der har noget empiri, de ikke kan indsamle i øjeblikket, det er studerende med børn, der både skal passe dem og studiet, og det kan være studerende, der på grund af funktionsnedsættelser har vanskeligt ved at følge onlineundervisning. Det er jo for at komme alle disse studerende i møde, at vi gerne vil lave en generel KU-løsning.«

Vil man skelne mellem dem, der ikke har kunnet samle empiri og lave laboratorieforsøg, og så dem, der ’bare’ har haft problemer med at låne bøger eller lignende?

»Vi drøfter fortsat, om vi skal lave en sådan skelnen eller ej. Det er endnu uafklaret, fordi vi mangler en melding fra styrelsen, der fastslår, hvad vi må.«

Mike Gudbergsen, forperson i Studenterrådet, siger, at det er en god ide at give studerende mulighed for at afmelde sig eksamener, men opfordrer samtidig Københavns Universitet og Uddannelses- og Forskningsministeriet til at slække på krav om aktivitet og maksimal studietid, så studerende, der udskyder deres uddannelse, ikke kommer i klemme.

»Hvad angår beslutningen om at lave en samlet løsningsmodel for forårssemestret allerede nu, er det positivt, i det omfang at det kan give noget ro i maven hos de studerende,« tilføjer han.

»Men jeg vil også opfordre til, at man er en lille smule varsom med at melde alt for definitivt ud nu, når vi stadig ikke ved, om vi kan komme tilbage på universitetet i april eller maj og afvikle eksamener under almindelige forhold.«

Uniavisen har kontaktet Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetjeneste og spurgt, hvornår Københavns Universitet kan forvente svar. 

Seneste