Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Coronavirus

Københavns Universitet: »Vi ønsker ikke, at der opstår coronaårgange«

Interview — Mens alle eksamener rykker online indtil sommerferien, består bachelorfristerne. Universitetet vil dog gøre det mere enkelt for udfordrede studerende at søge dispensation.

Alle eksamener på Københavns Universitet bliver som udgangspunkt afholdt online resten af forårssemestret. Det skyldes udbruddet af coronavirus, der indtil videre har sendt studerende og ansatte på universitetet hjem til og med påske – og ganske givet vil holde dem i hjemmet længere endnu.

Sådan lød meldingen fra universitetet onsdag den 1. april, hvor de studerende fik svar på en række af de spørgsmål, som ifølge Studenterrådets forperson, Mike Gudbergsen, har skabt »en sump af usikkerhed«.

Vi vil ikke sænke kvaliteten. Vi har behov for, at der ikke opstår coronaårgange

Rie Snekkerup, vicedirektør for Uddannelser & Studerende

Rie Snekkerup, vicedirektør for Uddannelser & Studerende på Københavns Universitet, siger, at den markante beslutning om at gøre alle eksamener digitale netop er taget for at løfte studerende ud af sumpen.

»Det skaber stor usikkerhed blandt de studerende og underviserne, når de ikke kan se længere frem end 14 dage. Derfor har det været vigtigt for os at få lov til at lave en mere langsigtet plan, så alle ved, hvad de har at se frem imod indtil udgangen af semestret. Det er for at give svar og skabe ro.«

LÆS OGSÅ: Alle eksamener på Københavns Universitet rykker online indtil sommerferien

Nogle kan måske føle, at det er grænseoverskridende at tage fx mundtlige eksamener online, og de færreste er trænet i det. Vil kravene til dem være de samme som normalt?

»Hvis der i et fag er et krav om, at man skal have gennemført et eksperiment eller have produceret nogle empiriske data, som coronakrisen har forhindret, så giver det jo ikke mening at holde fast i det krav.«

»Men vi vil ikke sænke kvaliteten. Vi har behov for, at der ikke opstår coronaårgange eller coronabeviser, så virksomheder kan sige ’nå ja, det var dig, der var studerende under coronakrisen, så er du nok ikke så god som de andre’. Det vil vi meget gerne undgå.«

Kan det så ikke blive svært at leve op til kravene for de studerende, der føler, at de ikke har fået det optimale ud af den digitale undervisning?

»Jo, det tænker jeg, og derfor er det også op til eksaminator og censor at forholde sig til det i den konkrete eksamenssituation og tage de nødvendige hensyn.«

Bachelorfrister består

Med udmeldingen den 1.april har Københavns Universitet givet studienævnene mulighed for at flytte specialefrister en måned tilbage. Dog kun hvis der er tale om uddannelser, der lider særligt under coronakrisen, for eksempel hvis de studerende ikke kan skaffe empiri eller lave laboratorieforsøg.

Københavns Universitet giver studienævnene mulighed for at flytte specialefrister en måned tilbage.

»En række uddannelser må derfor ventes ikke at have behov for at udsætte fristen,« skrev ledelsen i mailen til de studerende.

Det betyder også, at mere generelle problemer som begrænset adgang til litteratur ikke alene kan retfærdiggøre en ændret specialedato.

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

Spørgsmålet er, hvad det betyder for den brede gruppe af studerende, der ikke har fået mere tid til at færdiggøre specialet?

»Der er rigtig mange studerende, der vil kunne overkomme det, og der er nogen, der ikke vil. Dem, der ikke kan, har mulighed for at søge om individuel dispensation,« siger Rie Snekkerup.

Dem, der ikke kan klare det, kan for eksempel være studerende med børn eller studerende, der har en funktionsnedsættelse. Vil I gøre det lettere for dem at søge dispensation?

»Ja. Vi vil gerne lave en enkel og hurtig model for, hvordan man søger dispensation, en slags fast track, for studerende, der har haft vanskeligt ved at gennemføre onlineundervisning og -prøver. Så de nemt kan søge dispensation, og så de får svar hurtigt. Nogle fakulteter har faktisk allerede en god model.«

I har givet studienævnene mulighed for at rykke specialefrister tilbage. Hvad med bachelorprojekter?

»Som udgangspunkt har vi vurderet, at der ikke er behov for en generel fristudsættelse for bachelorprojekter. Det betyder ikke, at studerende ikke kan sidde med nogle udfordringer, der gør, at de ikke kan nå at blive færdige. De kan søge om individuel dispensation.«

Hvad er grunden til, at I behandler specialer anderledes end bachelorprojekter?

Vi ønsker hverken at belaste studerende eller undervisere ved at lægge eksamener eller undervisning i juli måned.

Rie Snekkerup, vicedirektør for Uddannelser & Studerende

»Den primære grund er, at overgangen fra bachelor- til kandidatuddannelsen helst skal være så enkel som muligt. Man skal helst ikke skyde sit bachelorprojekt i for lang tid, for det kan ende med en udsættelse, der varer længere end blot en måned, og så kan optagelsen på en kandidatuddannelse blive en udfordring.«

LÆS OGSÅ: Københavns Universitet aflyser ny kvote 2-optagelsesprøve på grund af coronakrisen

Hvorfor har I ikke flyttet eksamener og frister ind i juli?

»Vi vil meget nødig skubbe ting ind i juli måned. Der er sikkert nogen, der kommer til at bruge første uge i juli på eksamener, men sådan plejer det også at være. Vi vil meget gerne have, at alt forløber så normalt som overhovedet muligt. Vi ønsker hverken at belaste studerende eller undervisere ved at lægge eksamener eller undervisning i juli måned.«

Undervisning fortsætter også online

Direkte adspurgt siger Rie Snekkerup, at det samme gælder undervisning som eksamen: Den bliver som udgangspunkt afholdt online resten af semestret.

Det er i hvert fald usandsynligt, at campus med ét bliver åbnet for alle studerende, siger vicedirektøren.

»Vi har behov for at sende et klart signal om, at både undervisning og prøver foregår online. Hvis vi får en mulighed for at åbne igen, vil vi tage stilling til, hvilke typer af studerende der kan komme tilbage. Det vil helt sikkert ske gradvist, og vi er i gang med at kigge på forskellige scenarier,« siger Rie Snekkerup.

»Vi kigger blandt andet på de studerende, hvis undervisning og prøver ikke kan afholdes digitalt (fx studier som medicin, odontologi og veterinærmedicin, red.). Vi vil se, om vi kan komme dem i møde.«

Betyder det så, at man kan være helt sikker på, at både undervisning og eksamen kommer til at foregå online resten af semestret, hvis man ikke går på en uddannelse med særlige udfordringer?

»Nu siger du helt sikker … Der er vel ikke noget, der er helt sikkert i denne situation. Meget afhænger af regeringens beslutninger om, hvornår og hvordan de forestiller sig, at en genåbning af Danmark skal finde sted,« siger Rie Snekkerup.

»Vi vil så vidt muligt forsøge at beholde de planer, vi har lagt nu, for de studerende har brug for at se fremad – også længere frem end de næste to uger.«

Seneste