Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Kom ud af starthullerne og dan VIP-foreninger på alle fakulteter!

Flertallet af videnskabeligt ansatte på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er i dag medlemmer af foreningen APPA, der arbejder for øget medbestemmelse for forskerne. Nu opfordrer APPA de øvrige fakulteter på KU til at danne lignende foreninger, og de giver gerne gode råd til, hvordan.

Lektor- og Professorforeningen på SUND (APPA) vil gerne takke prorektor David Dreyer Lassen for hans imødekommende synspunkter vedrørende APPAs kronik i Politiken primo januar om medarbejder-demokratiet på danske universiteter, som vi også drøftede på det positive møde, APPA havde med rektoratet i slutningen af januar.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribenternes egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

LÆS OGSÅ: Forskere, der vil, får også lov til at bestemme, siger prorektor

Prorektor anerkender, at der er plads til at give forskerne mere medbestemmelse på Københavns Universitet (KU), men at VIP’erne på alle KU’s fakulteter skal tage en indbyrdes drøftelse af, hvordan de gerne vil gribe det an.

APPA er meget enig i, at ændringer i sammensætningen af et universitets rådgivende organer og udvalg ikke kan baseres på input fra VIP på et enkelt fakultet, men at VIP synspunkterne må koordineres og afstemmes. »Not one size fits all,« som rektor meldte ud på vores møde.

I fraværet af VIP-foreninger på de andre fakulteter har APPA alligevel tilladt sig at tage teten med henblik på at rejse en debat om medarbejderindflydelse og medarbejderinddragelse på KU. Vi håber vores kronik og omtalen af vores møde med rektoratet har synliggjort den indflydelse, det allerede nu er mulig at opnå med en velforberedt og velargumenteret dialog.

Vi håber, at APPAs eksempel vil inspirere andre fakulteter og andre danske universiteter til at danne VIP-foreninger, som kan informere rektoratet om disse emner på en bred og repræsentativ måde.

LÆS OGSÅ: Universitetet er ude af balance

Men det er også vigtigt, som prorektor anfører, at VIP-foreningerne opstår bottom-up, fra græsrødderne, og som et organisk behov, ikke som et top-down-initiativ eller ud fra holdningen ’So ein Ding müssen wir auch haben’. APPA opstod netop på den første måde.

Flertallet af forskere er med

Ved et informationsmøde arrangeret af vores tillidsrepræsentanter i sommeren 2017 – som havde et usædvanlig stort fremmøde, fordi der blev orienteret om resultatet af lønforhandlingerne – blev der luftet frustrationer over, at det var så svært at blive hørt af vores ledelser.

Tillidsrepræsentanterne efterlyste også en mere repræsentativ måde at kunne udtrykke VIP-holdninger på. Det var her behovet meldte sig for at organisere os i en faglig forening – ikke en fagforening, for dem har vi i forvejen.

Dette indlæg er skrevet af bestyrelsen for Lektor- og Professorforeningen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (APPA), Københavns Universitet:

Thomas Mandrup-Poulsen, professor, formand

Camilla Kragelund, lektor, næstformand

Anders Hay-Schmidt, professor, sekretær

Lisbeth E. Knudsen, professor

Carsten Eckhart Thomsen, lektor

Brian Lohse, lektor

Liza Rosenbaum Nielsen, professor

Helena Dominguez, lektor

Efter mødet samlede vi en interessegruppe, som hen over sommeren arbejdede med APPAs idé og værdigrundlag, vedtægter og visioner. Dette resulterede i, at vi i oktober 2017 kunne afholde stiftende generalforsamling, med valg af bestyrelse.

Efterfølgende blev APPAs hjemmeside oprettet www.appa.ku.dk, og foreningen har nu ~310 af SUNDs VIP-ansatte som medlemmer, altså en lille majoritet af SUNDs VIP-ansatte.

Der henvises til hjemmesiden for en nærmere orientering om APPAs vedtægter, vision, mission og formål, aktiviteter og bestyrelse. Hjemmesiden rummer et simpelt link som muliggør gratis indmelding.

APPA har længe haft et road-show til de øvrige fakulteter på sin to-do liste, men vi har ikke kunnet gennemføre fysiske arrangementer på grund af corona. Indtil vi kan gøre det, vil vi meget gerne opfordre VIP’er på de andre fakulteter til at tage kontakt til APPA med henblik på yderligere information og støtte til oprettelse af andre fakultære VIP-foreninger.

Men APPA anser det for essentielt, at det er de enkelte VIP-grupper, der tager initiativ og fastsætter deres egne værdier og visioner.

Lad os komme ud af starthullerne, gribe rektoratets stafet og få etableret en samlet og koordineret VIP-indsats for at forbedre vores medarbejderdemokrati på KU!

 

Seneste